Magyar HonvédségVITÉZ SZURMAY SÁNDOR BUDAPEST HELYŐRSÉG DANDÁR
VITÉZ SZURMAY SÁNDORBUDAPEST HELYŐRSÉG DANDÁRtörténeteRendeltetés

A dandár alaprendeltetési feladatai közé tartozik az állami, nemzeti, katonai ünnepek protokolláris kiszolgálása, a magyar katonai és zenei hagyományok ápolása, a Magyarország államiságát, függetlenségét megtestesítő Szent Korona őrzése, valamint a Sándor-palota protokolláris őrzése. Mindemellett a Miniszterelnöki Hivatal élelmezési ellátása, a HM, valamint az ellátásra utalt katonai szervezetek logisztikai támogatása, illetve rekreációs és kulturális szakfeladatok ellátása is a mindennapi tevékenység része. A Dandár végzi továbbá a HM és a Honvéd Vezérkar (HVK) vezető állománya fogadásainak, valamint külföldi utazásainak protokolláris kiszolgálását, illetve a nemzetközi utazásszervezési feladatokat.

Történet

2006. végén a Magyar Honvédség hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítások előkészítése keretében fogalmazódott meg az MH Támogató Dandár megalakításának szükségessége. A dandár lényegében az MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, az MH Budapesti Helyőrség-parancsnokság, az MH Támogató Ezred, az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred, az MH Központi Zenekar egyidejű megszüntetésével, azok szervezeti elemei többségének integrálásával jött létre.


Csapatzászlaját a katonai szervezet 2007. június 11-én vehette át, melyet a köztársasági elnök, a honvédelmi miniszter, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint Budapest főpolgármestere által adományozott szalagok ékesítik.
2011. január 1-jéto1 a dandár megkezdte a Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség, majd 2012 év elejétől a Honvéd Palotaőrség felállítását, 2013-ban pedig a Dandár szervezetébe került integrálásra a HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság.


Az alakulat 2012. május 20-i hatállyal vette fel a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár nevet. A dandár alaprendeltetési feladatai közé tartozik az állami, nemzeti, katonai ünnepek protokolláris kiszolgálása, a magyar katonai és zenei hagyományok ápolása, a Magyarország államiságát, függetlenségét megtestesíti Szent Korona őrzése, valamint a Sándor-palota protokolláris őrzése. Mindemellett a Miniszterelnöki Hivatal élelmezési ellátása, a HM, valamint az ellátásra utalt katonai szervezetek logisztikai támogatása, illetve rekreációs és kulturális szakfeladatok ellátása is a mindennapi tevékenység része. A Dandár végzi továbbá a HM és a Honvéd Vezérkar vezető állománya fogadásainak, valamint külföldi utazásainak protokolláris kiszolgálását, illetve a nemzetközi utazásszervezési feladatokat.

Parancsnoki állomány
Mudra Józsefezredesdandárparancsnok
Vadászi Norbertezredesdandárparancsnok-helyettes
Rikkers Attilatörzszászlósvezénylőzászlós
Kiss Ferencezredestörzsfőnök