Vezetőszervek

Vezető Szervek

Feladata a Dandár feladatrendszerének megtervezése, megszervezése, a tevékenységek összehangolása, koordinálása és irányítása.

Kiemelt Ellátási és Rekreációs Igazgatóság

Kiemelt Ellátási és Rekreációs Igazgatóság

A Kiemelt Ellátási és Rekreációs Igazgatóság két területen szolgálja ki a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Magyar Honvédség személyi állományát. Egyrészről a Honvéd Kulturális Központban (Stefánia Palota) megrendezésre kerülő állami ünnepekhez, valamint a Budapesten elhelyezkedő katonai szervezetek szolgálati rendezvényeihez, továbbá civil rendezvényekhez kapcsolódó catering szolgáltatások biztosítása. A Honvéd Kulturális Központban működő Regiment étterem konyhája és kínálata méltán népszerű a vendégek körében.
Az Igazgatóság alárendeltségébe tartozik a Hotel Hadik katonai szálloda, amely magas színvonalon biztosítja a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség felsővezetői rendezvényeihez kapcsolódó szállodai szolgáltatásokat, többek között állófogadások helyszínét vagy szállást.
A Honvédelmi Miniszter és a Honvéd Vezérkar Főnökének engedélyével, illetve feladatszabása alapján a szakállomány feladatait nem csak a fent említett két helyszínen hajtja végre, hanem a külső helyszíneken megszervezett rendezvények biztosítási feladatait is magas színvonalon látja el.

Az Igazgatóság másik fő feladata egyfelől a HM-MH szintű regeneráló és rekreációs szolgáltatások koordinálása, valamint a tárca személyi állománya részére regeneráló és rekreációs szolgáltatások nyújtása. Ezek a feladatok két síkon, egyfelől a tevékenységet szervező-irányító Rekreációs Alosztály, valamint a konkrét végrehajtó Kiképzési Oktatási és Regeneráló Központok (KORK-ok) révén valósulnak meg. Az igazgatóság kiemelt figyelmet fordít a misszióból hazatérő személyi állomány és a honvédelmi tárcánál szolgáló katonák egészségmegőrző, regeneráló pihentetésének megszervezésére. Az igazgatóság feladatkörébe tartozik továbbá a tárcánál szervezetten folyó katonai továbbképzési, kiképzési rendezvények férőhelyeinek tervezése, az elosztásának koordinálása is. Ennek keretében biztosítja a búvárok részére az előírt kondicionáló kiképzéseket is. A pihentetést végző KORK-ok színvonalas ellátást biztosítanak, a vendégközpontú szolgáltatások eredményeként népszerűek a személyi állomány körében. Az igazgatóság hajtja végre a fentieken túlmenően a Katonai Szociális Intézmények Nemzetközi Szervezetének keretein belüli üdültetések szervezését, illetve a szervezetben a Magyar Honvédség képviseletét.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/05/KRI-logo-150x150-1-250x250.png
Központi Zenekar

Központi Zenekar

A Központi Zenekar hazánk legnagyobb létszámú katonazenekara, amely 1962-ben alakult. Múltja azonban visszanyúlik egészen 1896-ig, amikor létrejött az Első Honvéd Gyalogezred zenekara Budapesten. Ennek az együttesnek az utódja a több mint 100 éves hagyománnyal rendelkező Központi Zenekar.

Elsődleges feladata a legmagasabb szintű állami, nemzeti, katonai és egyházi protokolláris rendezvények zenei kiszolgálása. Kiemelt tevékenysége továbbá a magyar katona és fúvószenei hagyományok ápolása, amatőr fúvószenekarok támogatása, segítése. Fontos zenei küldetése új fúvószenei művek interpretálása és a magyar zeneszerzők inspirálása újabb alkotásokra.
A zenekar rendszeres résztvevője a nemzetközi és hazai katonazenekari találkozóknak és fesztiváloknak. Európa számos országában nagysikerű koncertek során bizonyította már a magyar zenei kultúra magas színvonalát.
Számos nívós hangverseny, térzene és parádés vonulás mellett az egyre népszerűbb zenés alaki bemutatói jelentenek remek szórakozást közönségüknek.
Repertoárjuk sokrétű, a hagyományos fúvószenétől a kortárs műveken keresztül a könnyűzenéig terjed.
Eddigi munkáikból már közel fél tucat CD lemez jelent meg.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/05/Kozponti-zenekar-Uj-Lira-tervezet2-OK-150x150-1-250x250.png
Protokoll és Kulturális Igazgatóság

Protokoll és Kulturális Igazgatóság

Az igazgatóság az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár szervezeti elemeként protokolláris és kulturális szakterületen látja el széles körű feladatait.

Protokoll területen a honvédelmi tárca felsővezetői, illetve a Honvéd Vezérkar vezető állománya nemzetközi kapcsolattartásából adódó programjaival és rendezvényeivel foglalkozik. A külföldről érkező delegációkkal, az állami, nemzeti és katonai ünnepekkel, valamint a különböző tárcaszintű eseményekkel, központi és nagy nyilvánosságú belföldi rendezvényekkel kapcsolatos előkészítő tevékenységeket végez, majd a lebonyolítás teljes körű protokolláris biztosítását és helyszíni koordinálását is végrehajtja. Ellátja az érkező delegációk állandó kíséretét.
Részt vesz az állami, nemzeti ünnepeken és gyásznapokon Magyarország lobogójának katonai tiszteletadással történő fel- és levonásának, illetve félárbócra engedésének, Magyarország Köztársasági Elnöke és Miniszterelnöke, a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnök vendégeinek, valamint a Magyarországra akkreditált nagykövetek katonai tiszteletadással történő fogadtatásának protokolláris feladataiban.
A végtisztesség katonai tiszteletadással történő megadásához, valamint az állami-, tárcaközi- és társadalmi szervek megemlékezéseihez és koszorúzási ceremóniáihoz kapcsolódó katonai kegyeleti tevékenységek végrehajtásán túl tolmácsolási, fordítási és lektorálási feladatokat, illetve nemzetközi utazásszervezési feladatokat hajt végre a tárca külszolgálatot ellátó és külföldi szolgálati útra vezényelt személyi állománya részére.

Kulturális területen honvédelmi ágazati szintű hazai-, nemzetközi-, központi-, országos- és regionális kulturális feladatokat hajt végre. Kiemelt céljai közé tartozik, hogy intézményeivel és rendezvényeivel a honvédség és társadalom közötti kapocsként is szolgáljon.
A Honvéd Kulturális Központban és a Stefánia Palotában olyan differenciált kulturális programokat szervez és koordinál, mint a hadtudományi, biztonságpolitikai, ismeretterjesztő, valamint egyéb közéleti és társadalmi értékeket közvetítő előadások, színházi produkciók, katonazenekari, könnyű- és komolyzenei koncertek, zenés táncestek, bálok, helyőrségi gálák, nyugdíjas- és gyermekprogramok, családi- és egészségnapok, utazási előadások, valamint workshopok.
A fentieken túl a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, valamint különböző társadalmi szervezetek ünnepi és kiemelt rendezvényeinek biztosítását látja el, továbbá nyilvános könyvtárat is működtet.
Kiemelten foglalkozik a katonaművészek országos szintű továbbképzésével, kiállítások és katonazenekari fesztiválok szervezésével.
Az intézmény nyitott, így a sokszínű és színvonalas kulturális kínálat nem csak az igényjogosult katonai és polgári állomány, hanem a civil lakosság számára is elérhető. A Honvéd Kulturális Központ (Stefánia Palota) szolgáltatásairól, aktuális programjairól részletesebben a https://www.bphkk.hu/ weboldalon olvashat.

HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság

HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság

Az Igazgatóság végzi a Honvédelmi Minisztérium objektumainak logisztikai biztosítását, az üzemeltetéssel, a működőképesség fenntartásával, a munkafeltételek megteremtésével kapcsolatos, valamint a sport és rekreációs feladatokat. A szervezetek ellátása érdekében beszerzési eljárásokat folytat le. Az Igazgatóság feladata továbbá az objektumok üzemeltetése, az épületek, építmények tervszerű karbantartása. Ennek érdekében együttműködik a feladatokban érintett szervezetekkel, valamint véleményezőként képviseli a Dandár álláspontját az üzemeltetéssel kapcsolatos tárgyalásokon, rendezvényeken.

32. Testőrezred

32. Testőrezred

A magyar történelemben a nemzeti egység érzetén nyugvó haderő az, mely több mint 1000 éven át annyi súlyos áldozat árán is fenntartotta a magyar államot.

A mai Magyar Honvédségben az MH BHD 32. Testőrezred alegységei – ország és világ előtt – a nemzet ünnep- és gyásznapjain, az állami- és katonai eseményeken, a kijelölt objektumok díszőrszolgálatának ellátásával megjelenítik a mai magyar haderő nemzeti egységét és ősi intézményét, régi és jelenkori dicsőségét, a magyar katona erkölcsi alapjait.

Az MH BHD szervezetében a 32. Testőrezred (korábbi nevén 32. Nemzeti Honvéd Díszegység) 2011. november 01-jén került megalakításra és öt alegységből áll. Történelmi jogelődje 1741-ben Mária Terézia Gyalogezred.

A 32. Testőrezred Koronaőrség (korábbi nevén: Honvéd Koronaőrség) fegyverhasználati joggal látja el az Országházban – vagy a kijelölt helyen – a Szent Korona és a levont nemzeti lobogó őrzését, közreműködik a nemzeti- és állami ünnepeken, a diplomáciai és egyházi eseményeken. Történelmi jogelődje a m.kir. Koronaőrség.

A 32. Testőrezred Gyalogos Testőrség (korábbi nevén: Honvéd Palotaőrség) végzi Magyarország köztársasági elnökének állami és protokolláris feladataival kapcsolatos katonai díszelgési feladatokat, díszőrszolgálatot lát el a Köztársasági Elnöki Hivatalnak otthont adó Sándor-palotában, közreműködik a nemzeti- és állami ünnepeken és diplomáciai eseményeken. Történelmi jogelődje a m.kir. Testőrség.

A 32. Testőrezred Lövészzászlóalj (korábbi nevén: Honvéd Díszzászlóalj) Magyarország nemzeti és állami ünnepségein, diplomáciai, társadalmi és katonai rendezvényein, illetve kegyeleti eseményeken jeleníti meg a magyar honvédet, díszőrszolgálatot lát el Magyarország felvont lobogójánál, végzi a katonai tiszteletadással kapcsolatos feladatokat, külföldi állami és katonai vezetők katonai tiszteletadással történő fogadását, az elöljáró intézkedése szerinti kegyeleti feladatokat. Történelmi jogelődjei Budapest néhai háziezrede, a cs. és kir. 32. „Mária Terézia” gyalogezred valamint az MH 32. Őr- és Díszezred.

Az állami- és katonai protokolláris, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nemzetközi és központi rendezvényeinek, valamint a kegyeleti feladatok zenei kiszolgálását a Budapest Helyőrség Zenekar (BHZ) látja el. Történelmi jogelődjei a cs. és kir. 32. „Mária Terézia” gyalogezred valamint az MH 32. Őr- és Díszezred zenekara.

A 32. Testőrezred Logisztikai Technikai Biztosító Részleg szakállománya felelős a kijelölt rendezvények, gyakorlatok, gyakorlások híradó, informatikai és akusztikai támogatásáért, valamint az ezred feladatainak logisztikai, szállítási biztosításáért.

A 32. Testőrezred katonái – a történelmi jogelődökkel együtt – 14 háborúban, 135 ütközetben, 6 ENSZ és NATO misszióban, ill. hazai határbiztosítási feladatban vettek és vesznek részt a jelen korig. Vitam et sanguinem!

 

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2023/02/UJ_32NHD_300DPI-scaled-250x370.jpg
gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály

gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály

A gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály (korábbi nevén: Honvéd Huszár Díszegység) a 2021. július 1-i megalakulása óta állami ünnepeken és egyéb protokolláris alkalmakkor díszelgési feladatokat, valamint lovas bemutatókat hajt végre.

A Huszárosztály a részére a Szilvásváradi Állami Ménes Gazdaság által biztosított lovakat idomítja és készíti fel a feladatvégrehajtásokra. Első nyilvános megjelenésük 2021. augusztus 20-a, az Államalapítás ünnepén, a  budapesti Kossuth téren volt. Feladataik közé tartozik még a Díszjárőr szolgálat ellátása a Budai Várban, valamint a kormányzat és a szolgálati elöljáró által igényelt díszelgési feladatok végrehajtása.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2023/02/HHUE-e1677137341926-280x380.png
Támogató Zászlóalj

Támogató Zászlóalj

A Támogató Zászlóalj alapvetően a Dandár Budaörsi úti objektumának fenntartásáért, üzemeltetéséért, az objektumban szolgálatot teljesítő állomány élelmezési feladatainak megszervezésért felelős. Végzi a Dandár kommendáns feladatait, raktározási feladatokat, valamint a kiképzési feladatok végrehajtásához szükséges Kiképző Bázis és Lőtér üzemeltetését. A Zászlóalj napi rutinjához tartozik a teherszállítási feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása, a tábori körülmények közötti élelmezési feladatok végrehajtása, az állami, katonai és polgári rendezvények biztosítása.

A Zászlóalj üzemelteti az állomány fizikai felkészültségének megtartásához szükséges sport komplexumot, végzi a gépjármű üzemeltetéshez szükséges hajtó-, kenő- és karbantartó anyagokkal, üzemanyag-technikai eszközökkel történő ellátását, illetve működteti a biztonságos közúti közlekedés alapfeltételeit ellenőrző Műszaki és Ellenőrző Állomásokat.

Emellett felelős a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer egyes készenléti anyagainak biztosításáért, speciális munkacsoportok, alegységek készenlétének fenntartásáért és biztosításáért.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/09/tamogato_zaszloalja-masolat-250x250.png
Szállító Zászlóalj

Szállító Zászlóalj

A Szállító Zászlóalj fő feladata személy- és csoportos személyszállítási feladatok végzése. Az alaprendeltetésének végrehajtása érdekében üzemelteti és karbantartja a szükséges gépjárműveket és egyéb technikai eszközöket. Emellett a zászlóalj tartja fenn az Irinyi János laktanya működőképességét, valamint végzi az ott elhelyezett katonai szervezetek logisztikai biztosítását.

Különböző típusú és jellegű technikai eszközökkel rendelkezik. A személyszállítási feladatokat szállításkoordináló elemek hangolják össze, biztosítva a megfelelő eszközök és gépjárművezetők rendelkezésre állását.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/04/szallito-zaszloalj-logo-250x250.png
Üzemeltető És Kiképzés Támogató Osztály

Üzemeltető és Kiképzés Támogató Osztály

Az Üzemeltető és Kiképzés Támogató Osztály alaprendeltetési feladatait a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson látja el. Rendeltetése a magyar katonai felsőoktatás kiszolgálása, valamint a tanfolyam jellegű rendszerben folyó katonai képzések, továbbképzések logisztikai biztosítása. Feladatai közé tartozik a honvéd tisztjelöltek és az oktatói állomány számára oktatást segítő ellátás biztosítása mind a laktanyán belüli, mind külső területeken, bázisokon, gyakorlatokon.

Ellátási és üzemeltetési feladatai sokrétűségét színesíti a tisztjelöltek kollégiumi lakhatásának biztosításán túl a laktanyában található további szervezetek részére az elhelyezési feltételek biztosítása is. Ezen túlmenően a feladatai közé tartozik az objektumban napi szolgálati feladataikat ellátó igényjogosult állomány napi élelmezési ellátása, valamint az objektum kiemelt jellegéből adódó nagyszámú rendezvény logisztikai biztosítása.

Az üzemeltetési feladataik közé tartozik még egy jól felszerelt, több csarnokot és különböző sportpályákat magában foglaló sportkomplexum működtetése is. A pályák üzemeltetése nemcsak a tisztképzés és az egyetemi élet kiszolgálására hivatott, hanem számos sportrendezvénynek, hagyományőrző eseményeknek ad helyet egyesületi rendszerben.

Az Osztály rendszeresen kap felkérést, hogy különböző külső helyszíneken statikus bemutatókon mutassa be technikai eszközparkját, illetve azon belül a haditechnikai eszközeit; ezzel nemcsak a Dandár, de a Magyar Honvédség megbecsültségét is magasabb szintre emelve. Az Osztály katasztrófavédelmi feladatok ellátására is fel van készülve, melyek első sorban a lánctalpas technikai eszközökkel való mentési feladatokat jelentik.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/09/logo-ZOLD-expand-e1663313234668-250x250.png
Javítószázad

Javítószázad

A Javítószázad fő feladata a Dandár és a budapesti katonai szervezetek személy- és tehergépjárműveinek, autóbuszainak javítása, műszaki vizsgáztatása, valamint a fegyverzeti eszközök javítása. Végzi műszaki hibás és balesetet szenvedett gépjárművek mentését és szállítását Budapesten, továbbá a Dandár és a meghatározott más katonai szervezetek gépjárműveinek országos szintű és határon túli mentését és szállítását.

A század kiemelt hangsúlyt fektet a Javítóműhely folyamatos fejlesztésére; ennek köszönhetően a szerelő állomány végre tudja hajtani a már nem garanciális eszközök javítását.

A fegyverjavítással foglalkozó állomány folyamatosan részt vesz lövészeteken, ahol az aktuálisan felmerülő hibákat hárítja el. Ezen felül felügyeli és elősegíti a lövészeteket követő szakszerű fegyverkarbantartást.

A Század jó kapcsolatokat ápol a képzéseket végrehajtó gyártókkal, ami elősegíti a szakmai ismeretek, tapasztalatok cseréjét.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/02/javito-250x250.png

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.