Vezetőszervek

Vezető Szervek

 

Feladata a Dandár feladatrendszerének megtervezése, megszervezése, a tevékenység összehangolása, koordinálása és irányítása.

Kulturális És Rekreációs Igazgatóság

Kulturális és Rekreációs Igazgatóság

A Kulturális és Rekreációs Igazgatóság két területen szolgálja ki a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Magyar Honvédség személyi állományát. Az egyik a kulturális szakterület, amelynek keretében az igazgatóság a katonai szervezetek rendezvényeinek, csapatünnepeinek, fegyvernemi napjainak kulturális biztosítását valósítja meg, emelve ezen rendezvények színvonalát, illetve nemzetközi, országos és regionális szintű programok szervezését, koordinálását végzi. Az igazgatóság fő feladata a nemzeti értékeken és a katonai hagyományokon alapuló kulturális kínálat biztosítása, emellett 75.000 könyvállománnyal rendelkező nyilvános könyvtár működtetése katonák, honvédelmi alkalmazottak, köztisztviselők, munkavállalók, valamint a civil közönség részére. Mindezzel népszerűsíti a honvédelem ügyét, erősíti a katonák elkötelezettségét a hivatásuk iránt. A Honvéd Kulturális Központ (Stefánia Palota) a helyszíne az állami ünnepek, valamint a Budapesten elhelyezkedő katonai szervezetek szolgálati rendezvényeinek. A nagy múltú és patinás épület méltó helyszíne a színvonalas közművelődési programoknak is. Az intézmény nyitott, így a sokszínű és színvonalas kulturális kínálata nem csak az igényjogosulti állomány, hanem a civil lakosság számára is elérhető. A házban működő Regiment étterem konyhája és kínálata méltán népszerű a vendégek körében.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/05/KRI-logo-150x150-1-250x250.png

Az Igazgatóság másik fő feladata a HM-MH szintű feladatok koordinálása (egyrészről) ezek közül kiemelten a tárca személyi állománya részére regeneráló és rekreációs szolgáltatások nyújtása. Ezek a feladatok két síkon, egyfelől a tevékenységet szervező-irányító Rekreációs Alosztály, valamint a konkrét végrehajtó Kiképzési Oktatási és Regeneráló Központok (KORK-ok) révén valósulnak meg. Az igazgatóság kiemelt figyelmet fordít a misszióból hazatérő személyi állomány és a honvédelmi tárcánál szolgáló katonák egészségmegőrző, regeneráló pihentetésének megszervezésére. Biztosítja a repülőhajózók, a helikopter-hajózók, az ejtőernyősök, a búvárok részére az előírt kondicionáló kiképzéseket. Az igazgatóság feladatkörébe tartozik a tárcánál szervezetten folyó katonai továbbképzési, kiképzési rendezvények férőhelyeinek tervezése, továbbá az elosztásának koordinálása. Az igényjogosult állomány rekreációjának biztosítása a fennmaradó szabad kapacitások értékesítésével valósul meg. A pihentetést végző KORK-ok színvonalas ellátást biztosítanak, a vendégközpontú szolgáltatások eredményeként népszerűek a személyi állomány körében. Az igazgatóság hajtja végre a Katonai Szociális Intézmények Nemzetközi Szervezetének keretein belüli üdültetések szervezését, illetve a szervezetben a Magyar Honvédség képviseletét. A Honvéd Kulturális Központ (Stefánia Palota) szolgáltatásairól, aktuális programjairól részletesebben a http://www.bphkk.hu/ weboldalon olvashat.

Központi Zenekar

Központi Zenekar

A Magyar Honvédség Központi Zenekara hazánk legnagyobb létszámú katonazenekara, amely 1962-ben alakult. Múltja azonban visszanyúlik egészen 1896-ig, amikor létrejött az Első Honvéd Gyalogezred zenekara Budapesten. Ennek az együttesnek az utódja a több mint 100 éves hagyománnyal rendelkező Központi Zenekar.

Elsődleges feladata a legmagasabb szintű állami, nemzeti, katonai és egyházi protokolláris rendezvények zenei kiszolgálása. Kiemelt tevékenysége továbbá a magyar katona és fúvószenei hagyományok ápolása, amatőr fúvószenekarok támogatása, segítése. Fontos zenei küldetése új fúvószenei művek interpretálása és a magyar zeneszerzők inspirálása újabb alkotásokra.
A zenekar rendszeres résztvevője a nemzetközi és hazai katonazenekari találkozóknak és fesztiváloknak. Európa számos országában nagysikerű koncertek során bizonyította már a magyar zenei kultúra magas színvonalát.
Számos nívós hangverseny, térzene és parádés vonulás mellett az egyre népszerűbb zenés alaki bemutatói jelentenek remek szórakozást közönségüknek.
Repertoárjuk sokrétű, a hagyományos fúvószenétől a kortárs műveken keresztül a könnyűzenéig terjed.
Eddigi munkáikból már közel fél tucat CD lemez jelent meg.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/05/Kozponti-zenekar-Uj-Lira-tervezet2-OK-150x150-1-250x250.png
section-87eadb1
LALA2853
LALA2914
önnepÇlyes altiszti eskÅtÇtel KLAC5587
LALA2983
LALA3000
{"visible_panels":"5","width":"1920","height":"570","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}
Protokoll, Delegációs És Rendezvénybiztosító Igazgatóság

Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság

Az Igazgatóság az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár szervezeti elemeként országos hatáskörrel látja el a honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség felsővezetőinek rendezvényeire, valamint a felsővezetőkhöz érkező külföldi delegációk teljes körű protokolláris kiszolgálását. Részt vesz a kiemelt állami ünnepek, állami rendezvények, a tárca központi rendezvényeinek és a Magyar Honvédség nagy nyilvánosságú belföldi rendezvényeinek előkészítésében és lebonyolításában. Feladata a szakmai felelős szervezetekkel együttműködve az állami és katonai vezetők meghívására hazánkba érkező delegációk fogadása, két vagy többoldalú hivatalos tárgyalások, találkozók, informális programok tervezése, szervezése és a delegációk állandó kísérése.

Az Igazgatóság feladatai közé tartozik a Budapestre akkreditált Attasétestület programjainak, illetve a két-, és többoldalú nemzetközi biztonságpolitikai szerződésekből eredő fegyverzet-ellenőrzési tevékenység technikai és adminisztratív feladatainak koordinálása.

Megszervezi és végrehajtja a felsővezetők csereüdültetését az érintett ország és Magyarország között létrejött megállapodás alapján. Koordinálja a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség részéről érkező tolmácsolási-fordítási feladatok végrehajtását.

Országos hatáskörrel előkészíti és irányítja a végtisztesség katonai tiszteletadással történő megadását.

A Magyarországon és a NATO együttműködés keretein belül különféle továbbképzések – katonai nyelvi továbbképzések, tanári és katonai személyek angol, német - magyar nyelvű képzése – szervezése és végrehajtása során együttműködik a képzések előkészítéséért felelős szervezetekkel.

Az Igazgatóság feladatai közé tartozik a személyi állomány nemzetközi utaztatásának előkészítése, ami magában foglalja a kiutazók repülőjeggyel, nemzetközi vasúti jeggyel történő ellátását és a szállodai elhelyezés megszervezését. A szolgálati utakhoz kapcsolódóan, a külszolgálatot ellátó, illetve külföldi szolgálati útra vezényelt állomány részére útlevelet, valamint speciális NATO utazási okmányokat biztosít.

Az igazgatóság alárendeltségében a Hotel Hadik katonai szálloda, magas színvonalon biztosítja a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség felsővezetői rendezvényeihez kapcsolódó szállodai szolgáltatásokat, a vendégek teljes körű ellátását, elhelyezését és állófogadások lebonyolítását.

HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság

HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság

Az Igazgatóság végzi a Honvédelmi Minisztérium objektumainak logisztikai biztosítását, az üzemeltetéssel, a működőképesség fenntartásával, a munkafeltételek megteremtésével kapcsolatos, valamint a sport és rekreációs feladatokat. A szervezetek ellátása érdekében beszerzési eljárásokat folytat le. Az Igazgatóság feladata továbbá az objektumok üzemeltetése, az épületek, építmények tervszerű karbantartása. Ennek érdekében együttműködik a feladatokban érintett szervezetekkel, valamint véleményezőként képviseli a Dandár álláspontját az üzemeltetéssel kapcsolatos tárgyalásokon, rendezvényeken.

MH Híradó És Informatikai Rendszerfőközpont

MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont

Az MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont az 1945-ben megalakult jogelőd szervezeteinek nyomdokain haladva biztosítja a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága és a Budapesten települt HM és MH szervezetek részére a helyi, valamint a Magyar Honvédség részére a központi távközlési, informatikai és információvédelmi szolgáltatásokat. Öt alegységével és a távközlési, informatikai, valamint információvédelmi eszközök teljes palettájával hajtja végre feladatait, amelyek a következők:

Az Országos Hálózatfelügyeleti Főközpont a Honvédelmi Minisztérium és a katonai felső vezetés részére a kommunikáció technikai feltételei meglétének, a Magyar Honvédség távbeszélő- és informatikai transzport hálózatának, az MH-NATO összeköttetések folyamatos felügyelete érdekében szolgálatot tart fenn. Végzi a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség részére az Egységes Digitális Rádiórendszer teljes körű management funkcióinak ellátását, valamint a Magyar Honvédség Központi Intranet Portál felületen kialakított szolgáltatások fejlesztését, karbantartását és felhasználói állomány kiképzését továbbá a kiszolgáló infrastruktúra karbantartását. Dokumentációs Tárat üzemeltet, ahol papíralapú és elektronikus formában megtalálhatóak a híradó és informatikai beruházások kiviteli dokumentációi. A Magyar Honvédség távhívó rendszereivel kapcsolatban terheltségi és hívásforgalmi kimutatások készít és Szervizcsoportja működési területén hibabehatárolást és hibaelhárítást hajt végre.

A Híradó és Informatikai Főközpont végzi a budapesti objektumok és katonai létesítmények telefonközpontjainak folyamatos üzemeltetését, a Honvédelmi Minisztérium és az MH Egészségügyi Központ központkezelési és tudakozói feladatainak biztosítását, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség budapesti és vidéki szervezetei közötti postai küldemények továbbítását, futárjáratok biztosítását, az informatikai hálózatok üzemeltetését valamint a felhasználók igényeinek kiszolgálását.

Az Informatikai Főközpont végzi a központi informatikai szolgáltatások biztosítását, menedzselését. Részt vesz a Magyar Honvédség információtechnológiai beszerzéseinek kidolgozói munkacsoportjaiban, az alakulatok IT fejlesztési igényeinek felmérésében, különböző célalkalmazások programfejlesztésének végrehajtásában. Mindezek felett számos nemzetközi katonai informatikai gyakorlaton képviseli hazánkat.

A Távközlési Főközpont végzi a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat fejlesztési és üzemeltetési feladatainak szakmai támogatását, a bérelt távközlési, informatikai és postai szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéses feladatokat, továbbá a kapcsolódó költségvetési előirányzatok kezelését.
Széles körű együttműködési tevékenységet folytat a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a Honvéd Vezérkar és egyéb kormányzati szervezetekkel, valamint polgári szolgáltatókkal és vállalkozókkal.

A Vezetésbiztosító és Támogató Alközpont szakállományával, valamint tábori híradó és informatikai eszközeivel biztosít mobil vezetési feltételeket tábori körülmények között.

A Vezetésbiztosító és Támogató Alközpont szakállománya tábori híradó és informatikai eszközeivel biztosít mobil vezetési feltételeket tábori körülmények között.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/05/hiradologo3-150x150-1-250x250.png
NATO

NATO Központi Nyilvántartó Felügyelet

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet szerint:

37. § (1) A NATO Központi Nyilvántartó a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt honvédségi szervezetnek a NATO minősített adatok, országos szinten történő fogadására, elosztására és kezelésére kijelölt szervezeti egysége.
(2) A NATO Központi Nyilvántartó a Nemzeti Biztonsági Felügyelettől kapott tájékoztatás alapján kimutatást vezet a hatáskörébe tartozó külföldi minősített adatot kezelő szerveknél működő NATO adatot kezelő Nyilvántartókról és Kezelő pontokról.
(3) A NATO Központi Nyilvántartó a Nyilvántartóktól kapott tájékoztatás alapján összesített kimutatást vezet valamennyi hatáskörébe tartozó NATO „Szigorúan titkos!” minősítési szintű külföldi minősített adatról és erről minden év március 16-ig írásban tájékoztatja a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet.
(4) A NATO Központi Nyilvántartó a minősített adatot kezelő szervektől kapott tájékoztatás alapján minden év március 16-ig megküldi a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére az előző évben a minősített adatot kezelő szervekhez érkezett vagy ott keletkezett külföldi minősített adatok iratforgalmi statisztikáját minősítési szintenként és minősített adatkezelő szervenként készített bontásban.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/05/nato-150x150-1-250x250.png

Magyarország NATO Központi Nyilvántartó

1134 Budapest Lehel u. 33-35.

Telefax: 02-225-241 / +36-1-237-5585

Szervezeti e-mail cím: nato.kpny@hm.gov.hu

Parancsnok:

Pálóczyné Berena Katalin őrnagy:

HM/Városi: 02-225-267 / +36-1-237-5586

Mobil telefon: +36-30-251-6895

Juhász Tatjána Eszter százados:

HM/Városi: 02-225-452 / + 36-1-236-5123

Mobil telefon: +36-30-357-9481

Sebály László hadnagy:

HM/Városi: 02-225-290 / + 36-1-236-5129

Mobil telefon:+36-30-302-4318

Szabályozók:

  • 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet;
  • évi CLV. törvény a minősített adat védelméről;
  • C-M (2002) 49-REV1 (NATO Biztonsági Szabályzat (NU);
  • AC/35-D/2002-REV4 Információbiztonsági Direktíva (NU);
  • AC/35-D/2001-Rev-2 Fizikai Biztonsági Direktíva (NU);
  • AC/35-D/2000 Rev-8 Személyi Biztonsági Direktíva (NU)

Dokumentumok:

  • Adatközlés a……… NATO nyilvántartónál lefolytatott éves ellenőrzés eredményéről és Iratforgalmi statisztika megküldése
  • Határidő: március 05.
  • A mintaokmányok felhasználásával a kpny@hm.gov.hu kérjük megküldeni (*.pdf és *.doc formátumban)

Címzett: Pálóczyné Berena Katalin őrnagy, Magyarország NATO Központi Nyilvántartó, parancsnok

(Mellékletek:.)

További információ
32. Nemzeti Honvéd Díszegység

32. Nemzeti Honvéd Díszegység

A magyar történelemben a nemzeti egység érzetén nyugvó haderő az, mely több mint 1000 éven át annyi súlyos áldozat árán is fenntartotta a magyar államot.

A mai Magyar Honvédségben az MH BHD 32. Nemzeti Honvéd Díszegység alegységei – ország és világ előtt – a nemzet ünnep- és gyásznapjain, az állami- és katonai eseményeken, a kijelölt objektumok díszőrszolgálatának ellátásával megjelenítik a mai magyar haderő nemzeti egységét és ősi intézményét, régi és jelenkori dicsőségét, a magyar katona erkölcsi alapjait.

Az MH BHD szervezetében a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység 2011. november 01-jén került megalakításra és hét alegységből áll. Történelmi jogelődje 1741-ben Mária Terézia Gyalogezred.

A Honvéd Koronaőrség fegyverhasználati joggal látja el az Országházban – vagy a kijelölt helyen – a Szent Korona és a levont nemzeti lobogó őrzését, közreműködik a nemzeti- és állami ünnepeken, a diplomáciai és egyházi eseményeken. Történelmi jogelődje a m.kir. Koronaőrség.

A Honvéd Palotaőrség végzi Magyarország köztársasági elnökének állami és protokolláris feladataival kapcsolatos katonai díszelgési feladatokat, díszőrszolgálatot lát el a Köztársasági Elnöki Hivatalnak otthont adó Sándor-palotában, közreműködik a nemzeti- és állami ünnepeken és diplomáciai eseményeken. Történelmi jogelődje a m.kir. Testőrség.

A Honvéd Díszzászlóalj Magyarország nemzeti és állami ünnepségein, diplomáciai, társadalmi és katonai rendezvényein, illetve kegyeleti eseményeken jeleníti meg a magyar honvédet, díszőrszolgálatot lát el Magyarország felvont lobogójánál, végzi a katonai tiszteletadással kapcsolatos feladatokat, külföldi állami és katonai vezetők katonai tiszteletadással történő fogadását, az elöljáró intézkedése szerinti kegyeleti feladatokat. Történelmi jogelődjei Budapest néhai háziezrede, a cs. és kir. 32. „Mária Terézia” gyalogezred valamint az MH 32. Őr- és Díszezred.

Az állami- és katonai protokolláris, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nemzetközi és központi rendezvényeinek, valamint a kegyeleti feladatok zenei kiszolgálását a Budapesti Helyőrség Zenekara látja el. Történelmi jogelődjei a cs. és kir. 32. „Mária Terézia” gyalogezred valamint az MH 32. Őr- és Díszezred zenekara.

A 32. Nemzeti Honvéd Díszegység technikai szakállománya felelős a kijelölt rendezvények, gyakorlatok, gyakorlások híradó, informatikai és akusztikai támogatásáért.

A 32. Nemzeti Honvéd Díszegység feladatainak logisztikai, szállítási biztosítása a Logisztikai Biztosító Részleg feladata.

A 32. Nemzeti Honvéd Díszegység katonái – a történelmi jogelődökkel együtt – 14 háborúban, 135 ütközetben, 6 ENSZ és NATO misszióban, ill. hazai határbiztosítási feladatban vettek és vesznek részt a jelen korig. Vitam et sanguinem!

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/09/32.-NHD-cimer-720px-120dpi-sRGB-e1663313470118-250x370.png
Honvéd Huszár Díszegység

Honvéd Huszár Díszegység

A Honvéd Huszár Díszegység a 2021. július 1-i megalakulása óta állami ünnepeken és egyéb protokolláris alkalmakkor díszelgési feladatokat, valamint lovas bemutatókat hajt végre.

A díszegység a részére a Szilvásváradi Állami Ménes Gazdaság által biztosított lovakat idomítja és készíti fel a feladatvégrehajtásokra. Első nyilvános megjelenésük 2021. augusztus 20-a, az Államalapítás ünnepén, a  budapesti Kossuth téren volt. Feladataik közé tartozik még a Díszjárőr szolgálat ellátása a Budai Várban, valamint a kormányzat és a szolgálati elöljáró által igényelt díszelgési feladatok végrehajtása.

Támogató Zászlóalj

Támogató Zászlóalj

A Támogató Zászlóalj alapvetően a Dandár Budaörsi úti objektumának fenntartásáért, üzemeltetéséért, az objektumban szolgálatot teljesítő állomány élelmezési feladatainak megszervezésért felelős. Végzi a Dandár kommendáns feladatait, raktározási feladatokat, valamint a kiképzési feladatok végrehajtásához szükséges Kiképző Bázis és Lőtér üzemeltetését. A Zászlóalj napi rutinjához tartozik a teherszállítási feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása, a tábori körülmények közötti élelmezési feladatok végrehajtása, az állami, katonai és polgári rendezvények biztosítása.

A Zászlóalj üzemelteti az állomány fizikai felkészültségének megtartásához szükséges sport komplexumot, végzi a gépjármű üzemeltetéshez szükséges hajtó-, kenő- és karbantartó anyagokkal, üzemanyag-technikai eszközökkel történő ellátását, illetve működteti a biztonságos közúti közlekedés alapfeltételeit ellenőrző Műszaki és Ellenőrző Állomásokat.

Emellett felelős a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer egyes készenléti anyagainak biztosításáért, speciális munkacsoportok, alegységek készenlétének fenntartásáért és biztosításáért.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/09/tamogato_zaszloalja-masolat-250x250.png
Szállítózászlóalj

Szállító Zászlóalj

A Szállító Zászlóalj fő feladata személy- és csoportos személyszállítási feladatok végzése. Az alaprendeltetésének végrehajtása érdekében üzemelteti és karbantartja a szükséges gépjárműveket és egyéb technikai eszközöket. Emellett a zászlóalj tartja fenn az Irinyi János laktanya működőképességét, valamint végzi az ott elhelyezett katonai szervezetek logisztikai biztosítását.

Különböző típusú és jellegű technikai eszközökkel rendelkezik. A személyszállítási feladatokat szállításkoordináló elemek hangolják össze, biztosítva a megfelelő eszközök és gépjárművezetők rendelkezésre állását.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/04/szallito-zaszloalj-logo-250x250.png
Üzemeltető És Kiképzés Támogató Osztály

Üzemeltető és Kiképzés Támogató Osztály

Az Üzemeltető és Kiképzés Támogató Osztály alaprendeltetési feladatait a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson látja el. Rendeltetése a magyar katonai felsőoktatás kiszolgálása, valamint a tanfolyam jellegű rendszerben folyó katonai képzések, továbbképzések logisztikai biztosítása. Feladatai közé tartozik a honvéd tisztjelöltek és az oktatói állomány számára oktatást segítő ellátás biztosítása mind a laktanyán belüli, mind külső területeken, bázisokon, gyakorlatokon.

Ellátási és üzemeltetési feladatai sokrétűségét színesíti a tisztjelöltek kollégiumi lakhatásának biztosításán túl a laktanyában található további szervezetek részére az elhelyezési feltételek biztosítása is. Ezen túlmenően a feladatai közé tartozik az objektumban napi szolgálati feladataikat ellátó igényjogosult állomány napi élelmezési ellátása, valamint az objektum kiemelt jellegéből adódó nagyszámú rendezvény logisztikai biztosítása.

Az üzemeltetési feladataik közé tartozik még egy jól felszerelt, több csarnokot és különböző sportpályákat magában foglaló sportkomplexum működtetése is. A pályák üzemeltetése nemcsak a tisztképzés és az egyetemi élet kiszolgálására hivatott, hanem számos sportrendezvénynek, hagyományőrző eseményeknek ad helyet egyesületi rendszerben.

Az Osztály rendszeresen kap felkérést, hogy különböző külső helyszíneken statikus bemutatókon mutassa be technikai eszközparkját, illetve azon belül a haditechnikai eszközeit; ezzel nemcsak a Dandár, de a Magyar Honvédség megbecsültségét is magasabb szintre emelve. Az Osztály katasztrófavédelmi feladatok ellátására is fel van készülve, melyek első sorban a lánctalpas technikai eszközökkel való mentési feladatokat jelentik.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/09/logo-ZOLD-expand-e1663313234668-250x250.png
Javító Század

Javítószázad

A Javítószázad fő feladata a Dandár és a budapesti katonai szervezetek személy- és tehergépjárműveinek, autóbuszainak javítása, műszaki vizsgáztatása, valamint a fegyverzeti eszközök javítása. Végzi műszaki hibás és balesetet szenvedett gépjárművek mentését és szállítását Budapesten, továbbá a Dandár és a meghatározott más katonai szervezetek gépjárműveinek országos szintű és határon túli mentését és szállítását.

A század kiemelt hangsúlyt fektet a Javítóműhely folyamatos fejlesztésére; ennek köszönhetően a szerelő állomány végre tudja hajtani a már nem garanciális eszközök javítását.

A fegyverjavítással foglalkozó állomány folyamatosan részt vesz lövészeteken, ahol az aktuálisan felmerülő hibákat hárítja el. Ezen felül felügyeli és elősegíti a lövészeteket követő szakszerű fegyverkarbantartást.

A Század jó kapcsolatokat ápol a képzéseket végrehajtó gyártókkal, ami elősegíti a szakmai ismeretek, tapasztalatok cseréjét.

https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/02/javito-250x250.png

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.