MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
Vezető Szervek

A Dandár törzse készíti elő a szervezet vezetési okmányait, a napi életet szabályozó parancsokat, intézkedéseket, éves, havi és heti terveket, valamint a dandárparancsnoki jelentéseket, beszámolókat. Koordinálja a Dandár katasztrófahelyezetek kezelésére kijelölt erői, munkacsoportjai, valamint a szolgálatok felkészülését és feladatvégrehajtását. A Dandár nemzetközi együttműködésének irányítása is a Törzs feladata: koordinálja a nemzetközi szakmai rendezvényekre történő kiutazásokat és a vendégfogadási feladatokat.

A Törzs hajtja végre a Dandár és az ellátási körébe tartozó katonai szervezetek logisztikai támogatásának tervezését; a működéshez, kiképzéshez szükséges logisztikai támogatás tervezését, szervezését, koordinálását. Ez magában foglalja az intézményi logisztikai költségvetés tervezését, a haditechnikai és hadtáp biztosítást, elhelyezési feladatokat, a személy- és teherszállítás szervezését. A Dandár az élelmezési szakterület szakmai irányítása mellett végzi az étkezdék, büfék, valamint kitelepülés esetén a katonai bázisok üzemeltetését. A logisztikai szakemberek a kiadási előirányzatok felhasználásával biztosítják a Dandár alaprendeltetési tevékenységének logisztikai hátterét, hadrafoghatósági mutatóinak növelését, a személyi állomány élet és munkafeltételeinek korszerűsítését. A tervezési és szervezési feladatok kiterjednek a különböző nemzetközi, NATO konferenciák, a minisztériumi és vezérkari szintű rendezvények, valamint civil szervezetek rendezvényeinek biztosítására. Ezen feladatok végrehajtása érdekében az elöljáró felé felterjesztik a szükséges erőforrás terveket, költségvetési terveket, önköltség számításon alapuló kalkulációkat.

Kiemelt feladat a rejtjelzés és az információvédelem, a rejtjelzési eljárásokhoz szükséges készségek biztosítása, az információ továbbítását végző rendszerek és az azokat kezelő személyek jogszabályi előírásoknak megfelelő biztosítása, fenntartása.

A Vezető Szervek végzik a Dandár és az általa ellátott katonai szervezetek működőképességének biztosításához, feladatai ellátásához szükséges különböző árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos beszerzési eljárások lefolytatását, a hatályos szabályozásnak megfelelően, figyelemmel a költséghatékonyságra és a gazdaságossági elvek betartására.

A Magyar Honvédségen belül működő tíz katonazenekar szakmai irányítását a Szurmay Dandár látja el, az MH főkarmester vezetésével, aki felelős az immár hagyományosnak tekinthető Regionális Katonazenekari Fesztiválok (Tata, Kaposvár, Székesfehérvár, Hódmezővásárhely, Szolnok, Szentendre), valamint a kétévente végrehajtásra kerülő Debreceni Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál szakmai műsortervének összeállításáért, a fesztiválok szakmai irányításáért. Részt vesz fogadások, koszorúzások, protokolláris és egyéb társadalmi, egyházi rendezvények zenei kiszolgálásának előkészítésében.

A Vezető Szervek feladatai közé tartozik továbbá a Dandár kommunikációs, ellenőrzési, híradó és informatikai, személyügyi, jogi és igazgatási, ügyviteli, biztonságtechnikai, valamint pénzügyi feladatainak végrehajtása.

Kövessen minket a közösségi médiában is

Facebook

Instagram
Legfrissebb tartalom
Galériák
Magyar Honvédség Mezei futóbajnokság
2021. október 28. 15:02 (12 db kép)
„Természet és társadalom” a bélyegeken
2021. október 27. 12:17 (12 db kép)
„Szabadság, szerelem!” – és alkotótábor
2021. október 26. 09:45 (12 db kép)
Isten éltesse Ezredes úr!
2021. október 24. 09:55 (12 db kép)
Szervezeti egységek
Partnerek