Galéria

Honvédelmi tábor 2023

„Kiskatonák” vették birtokba a püspökszilágyi kiképző bázist

A Dandárunk által első alkalommal szervezett Honvédelmi táborba fiatal urak és hölgyek is jelentkeztek, akik a püspökszilágyi Kiképző Bázis és Lőtéren töltöttek el 5 napot. A középiskolás fiatalok a táborban tantermi- és gyakorlati foglalkozásokon vettek részt és egy izgalmas, élménydús nyári hetet tudhatnak maguk mögött.

 

Fotó: Bankó József, Pete Balázs

 

Galéria, Hírek

Tizenöt kilométernyi kihívás

Három év kihagyás után, immár huszonhatodik alkalommal rendezte meg éves nemzetközi járőrbajnokságát az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár a püspökszilágyi Kiképző Bázis és Lőtéren, július 6-án.

Három, megközelítőleg öt kilométert lefedő kört kellett teljesítenie a hazai, illetve a Prága, Varsó és Pozsony helyőrség-parancsnokságokról érkezett csapatoknak. Alapvetően öt katonának kellett leküzdenie a kihívásokat, azonban körönként lehetőség adódott egy-egy fő cseréjére.

Az erőnléti feladatok – mint például az UAZ-tolás, teherautógumi-átfordítás vagy medicinlabda-cipelés a hegyen – mellett számos ügyességi feladat is akadt. A kihívások közé tartozott a sebesültszállítás, a gépkarabélylövészet és a kézigránátdobás is. Az összesítésnél nemcsak az egyes feladatokon elért eredmények, hanem a megtételükhöz szükséges idő is számított.

A járőrbajnokságok komplex képet adnak a katonák felkészültségéről, hisz számos fronton tesztelik a tudásukat. Emellett a nemzetközi jelleg lehetőséget nyújt tapasztalatcserére, illetve a különböző nemzetek katonáinak összekovácsolódására is.

Szöveg: Bányász Eszter | Fotó: Pete Balázs

Galéria, Hírek

Tábori Kihelyezési Héten a 32. Testőrezred állománya

Tábori Kihelyezési Hét (TKH) keretében szakharcászati felkészítést, lőkiképzési foglalkozásokat és menetgyakorlatot teljesített sikeresen az MH BHD 32. Testőrezred állománya

 

Püspökszilágy Kiképző Bázis és Lőtéren települve, 1 hét időtartamban végezte az állomány a kiképzési parancsban és levezetési tervben meghatározott feladatokat. A gyakorlat parancsnoka igyekezett a katonák eddig megszerzett elméleti tudását a gyakorlatba átültetni és a különböző foglalkozások során a valóságot legjobban megközelítő helyzeteket teremteni, ezzel kimozdítva a beosztott parancsnokokat és katonákat a komfortzónájukból.

A kiképző bázisra történő átcsoportosítás napján az előkészítő foglalkozásokat követően táborvédelmi begyakorlásra került sor, majd másnap őrszolgálati felkészítéssel folytatódott a gyakorlat. A hét további részében két napon keresztül lövészet került végrehajtásra AK 63-D gépkarabéllyal, PKM géppuskával és CZ P09 pisztollyal, melyből az első nap egyszerűbb lőgyakorlatokkal készült fel a csapat a másnapi tűzpár és rajéles lőgyakorlatok sikeres végrehajtására. A lövészetet követően teljes harcászati felszerelésben egy nehezített útvonalon került sor a 6 km-es menetgyakorlat végrehajtására.

A kitelepülés ötödik napján a Koszovóban valóságban is létező pristinai fő harcálláspont beléptetését biztosító Ellenőrző Áteresztő Pont (EÁP) másának felépítése következett, melyet az ezt követő napon üzemeltettek is a 32-es katonái. A hét nap során számtalan szimulált helyzetben adhattak tanúbizonyságot felkészültségükről a katonák, zárásként pedig a felhalmozott tapasztalatok feldolgozására (TAFE) került sor.

A tábori hét folyamán a katonák nem csak a gyakorlótér sajátosságaival, a mesterségesen kialakított helyzetekkel küzdöttek meg, de az extrém magas nappali hőmérséklet is próbára tette állóképességüket és emelte meg a sikeres végrehajtáshoz szükséges teljesítményszintet.

Szöveg: Soós Gábor százados
Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

„Felkészülő Erő-1”

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Támogató Zászlóalj állománya január 16-22. között egy héten át tartó kiképzésen vett részt.

A tábori kihelyezési hét (továbbiakban: TKH) az MH BHD, Támogató Zászlóalj, Kiképzési Bázis és Lőtér objektumban zajlott Püspökszilágyon.
A foglalkozások keretében az általános katonai készségek és képességek felfrissítésére, megerősítésére, továbbá az alegység alaprendeltetéséből adódó vagy más elrendelt feladatokra való szakmai felkészülésre került sor.

section-fabadad
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2023/01/web20230120_163119-488x325.jpg
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2023/01/web_BHD5298-488x325.jpg

Az elméleti felkészülés számos szakterületet érintett: műszaki- és híradó kiképzés, egészségügyi kiképzés, jogi- és hadijogi ismeretek elsajátítása, majd a részt vevő állomány az elsajátított tudásanyagot gyakorlati foglalkozások, begyakorlások során erősítette meg. Az alegység katonái a hét második felében harceljárások begyakorlását (drill-ek) végezték és tájékozódási gyakorlatot hajtottak végre.

A tábori kihelyezési hét keretei között zajló szakkiképzések legfőbb célja az állomány minél realisztikusabb helyzetben való felkészítése, továbbképzése.

Fotók: Bankó József, Krendl Róbert főhadnagy

Galéria, Hírek

Elszánt Harcos 2022

Az MH BHD 32. Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség katonái november 14-20. között tábori kihelyezési héten vettek részt Püspökszilágyban és a Bakonyban.

A tábori kihelyezési hét keretében végrehajtott kiképzések legfőbb célja az állomány minél realisztikusabb felkészítése volt. Ez lehetőséget nyújtott az általános katonai készségek és képességek felfrissítésére, megerősítésére, továbbá az alegységek alaprendeltetéséből adódó vagy más elrendelt feladatokra való szakmai felkészülésre.

A tábori kihelyezési hétre tervezett feladatokat az állomány az MH Bakony Harckiképző Központban (továbbiakban: MH BHK) és egy átcsoportosítással az MH BHD, Támogató Zászlóalj, Kiképzési Bázis és Lőtér (Püspökszilágy) területén végezte el. Az összevont kiképzésen az oktatási módszer foglalkozásonként specifikus volt, de alapvetően gyakoroltatásból, mentorálásból és ellenőrzésből állt.

A koronaőr altisztek a katonai döntéshozatal folyamatát, a TLP-t (Troop Leading Procedures - csapatvezetési eljárások) gyakorolták, amely az előzetes harcintézkedés és az öt pontos harcparancs kidolgozásából és kiadásából áll. Ezt követően az adott harcfeladathoz szükséges harceljárások begyakorlását (drilleket) is elvégezték. Több más jellegű feladat is része volt a kiképzési programnak: járőrözés, lesállás és rajtaütés tervezés, menet végrehajtás gyalogosan könnyű menetfelszerelésben, nyílt veszélyes terepszakaszokon való áthaladás, gyülekezési hely (ORP) foglalás és parancsnoki felderítés.

Nagyban segítette a harceljárások realisztikus megélését és a feladatok motivált végrehajtását az MH Bakony Harckiképző Központ (MH BHK) által biztosított MILES rendszer alkalmazása, amelyet a Honvéd Koronaőrség a jövőben is szeretne alkalmazni a kiképzések, illetve gyakorlatok során.

A tábori kihelyezési hét keretei között zajló szakkiképzéseket november 16-án a dandár parancsnoka, Mudra József ezredes, Zsolnai Tamás ezredes, Balázs Tibor főtörzszászlós és Rikkers Attila törzszászlós ellenőrizték és értékelték. Megállapították, hogy a résztvevők a kitűzött célokat elérték és sikeresen végrehajtották.

Szöveg: Roxin István őrnagy

Fotó: MH BHD 32. NHD Honvéd Koronaőrség

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.