Galéria, Hírek

Motivációs tábor

Motivációs táborban jártak a Than Károly Ökoiskola és Technikum Honvéd Kadét Programban résztvevő középiskolás tanulói

A leendő kilencedikes diákok és végzős társaik új ismeretekkel és új ismeretségekkel lettek gazdagabbak az augusztus 15. és 19. között a püspökszilágyi Kiképző Bázis és Lőtéren megrendezett motivációs táborban.

A tábor fő célja az volt, hogy a leendő kilencedikesek ismerjék meg a katonai szolgálatra jellemző sajátosságokat, gyakorolják egy alegység napi életével összefüggő feladatokat. A végzős diákok pedig ismerjék meg a katonai vezetés szintjeit és a tanultakat később legyenek képesek a gyakorlatban is alkalmazni.

Faludi Miklós zászlós, a Kiképzési Főnökség, honvédelmi nevelésért felelős referense nagyon fontosnak tartja a tábort.

„Fontosnak tartom, hogy a kilencedikes tanulók úgy lépjenek be a Honvéd Kadét Programba, hogy már rendelkezzenek alapvető ismeretekkel a katonaéletről, a Magyar Honvédség feladatrendszeréről, valamint, hogy már itt, a táborban kialakuljon a bajtársiasság és csapatszellem.”

Balogh Zsolt önkéntes műveleti tartalékos alezredes elmondása alapján ezt a fajta beilleszkedést elősegítő tábort már 10 éve szervezi meg a Than Károly Ökoiskola és Technikum az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár együttműködésével. A motivációs tábor, másnéven békatábor is több éves múltra tekint vissza, idén 5. alkalommal rendezik meg.

Az alezredes kiemelte: „Ennek a képzésnek töretlen a népszerűsége. Rengeteg az érdeklődő. Jelenleg már harmadik éve történik az, hogy két osztályt kell indítanunk teljes létszámmal a nagy jelentkezésnek köszönhetően. Most is 2x34 fő kilencedikes vesz részt a felkészítő táborban.”

A végzős tanulók számára ez a tábor egyben szakmai gyakorlat is volt, ahol kiképzőként és parancsnokként is számot adhattak tudásukról.

„Annyit kell még tudni, hogy a jelenlegi tizenkettedikesek szakmai gyakorlata erre a békatáborra épül. Parancsnoki, vezetői törzsfeladatokat látnak el. Tulajdonképpen ők azok, akik beillesztik a közösségbe és egyúttal a Honvéd Kadét Programba a leendő kilencedikes osztályt. Így ez egy szakmai gyakorlati program is és egy beilleszkedő tábor is egyben a tanári, katonai és a BHD kiképzőinek a felügyelete mellett.”

A tanulók az alaki foglalkozásokon túl több oktatáson is részt vettek, ahol NATO alapismereteket, hadijogi, egészségügyi és tereptani ismereteket, továbbá a Magyar Honvédség felépítéséről, feladatairól, vezetési rendszeréről szóló előadásokat hallgattak meg. Voltak olyan foglalkozások, amelyet a végzős kadétok tartottak a táborba érkező „kezdő” kadétok számára. Ilyen volt többek között a lőkiképzés komplex foglalkozás megtartása is.

Balogh alezredes folytatta: „A szerdai napon egy a lövészetet megelőző gyakorlati foglalkozáson vettek részt a tanulók, amit forgószínpad-szerűen hajtottak végre. Tanulták a lőelméletet, az elsősegélynyújtást, a tüzelési testhelyzeteket, gépkarabély szét- és összeszerelését, annak fő részeit, tulajdonságait, továbbá biztonsági rendszabályokat. …érdekessége a történetnek, hogy különböző témakörökben az órákat részben a tizenkettedikesek tartották. Így a leendő kilencedikesek látták, hogy hova juthatnak el, mi az a folyamat, amelynek a végén már ők is ennek a tudásnak a birtokosai lehetnek. Nem elég csak ismerni és tudni. Az igazi tudás az, amelyet át is tudok adni.”

A tábor utolsó napján rendezték a járőrbajnokságot, ahol a tanulók gyakorlatban is számot adhattak tudásukról. A több versenyszámból álló bajnokság legnépszerűbb állomása a légpuskalövészet és a gránátdobás volt, de az elsősegélynyújtásnál is magas pontszámokat gyűjtöttek a versenyzők.

Szerkesztette/videó: Pete Balázs
Fotók: Bankó József

Galéria, Hírek

Vezetéstechnikai tréning Zsámbékon

A Driving Camp Hungary Zrt. zsámbéki telephelyén jártunk, ahol vezetéstechnikai tréning zajlik a Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség és a Honvédelmi Sportszövetség közös szervezésében.

Az egy hónappal ezelőtt kezdődött gyakorlatokon a honvédség gépjárművezetői és a járművezetésre jogosult állománya vesz részt. A tanpályán többek között manővereket gyakorolhatnak, valamint különböző időjárási körülményekben szimulált helyzetekben tesztelhetik és fejleszthetik vezetési képességeiket.

Fotó: Bankó József

 

Galéria, Hírek

Tanévzáró ünnepség a Petőfi laktanyában

Sikeresen zárult érettségi vizsgán vannak túl a bajtársak, akik három éven keresztül a Petőfi laktanyában jártak az esti gimnázium képzésére és kitartó munkájuk eredményeképp szerezték meg érettségi bizonyítványukat.

Ahogyan az egyik végzett hallgató rövid köszönetnyilvánításában megemlítette, sok munkával, elköteleződéssel járt részükről ez a képzés, ugyanis tanulmányaik mellett munkájukat, a rájuk kiszabott feladatokat – határszolgálat, covid-feladatok – maradéktalanul el kellett látniuk.

Az évzáró – bizonyítványosztó ünnepségen Baráth Ernő dandártábornok, a Katonai Rendészeti Központ parancsnoka és Vadászi Norbert ezredes, az MH BHD dandárparancsnok-helyettese gratulált a végzett hallgatóknak.

Fotók: Bankó József

Hírek

Ideiglenes Kiképző Csoport

Az Ideiglenes Kiképző Csoport, vagyis az IKCS 2017 óta létezik az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandáron (MH BHD) belül. Létrehozását az alakulat alaprendeltetéséből adódó nagymennyiségű kiképzési feladata indokolta. A Dandár ugyanis nem csak a saját állománya tekintetében kell, hogy biztosítsa a rendszeres éves és egyéb kiképzési rendezvényeket, hanem minden olyan budapesti, a Honvédelmi Minisztériumhoz és az Magyar Honvédség Parancsokságához tartozó szervezeti elem esetében is, melyek önerőből nem rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal. Ezen túlmenően végzik az alapkiképzés, valamint az Önkéntes Műveleti – és Védelmi Tartalékos (ÖMT, ÖVT) rendszerhez kapcsolódó kiképzési feladatokat.
Az IKCS-t mindig egy évre alakítják meg, tagjait az MH BHD különböző szervezeti elemeinek állományából jelölik ki. Ez persze azt is jelenti, hogy a csapatnak először össze kell kovácsolódnia, hogy hatékonyan tudjanak együttműködni, ugyanakkor meg van az az előnyük, hogy problémákat különböző szemszögből és különböző látásmóddal tudják vizsgálni, ami adott esetben könnyebbé teheti a munkavégzést.
Hamarosan (december 11-ével) az idei csapat vezénylése megszűnik. Ennek kapcsán beszélgettem velük a tapasztalataikról és a lassan elmúló évről. Azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy örülnek-e az egy éves megbízatás lejártának. Néhányan szívesen folytatnák tovább az IKCS keretében, mások viszont úgy gondolják az egy év éppen elég volt. Abban alapvetően mindenki egyet értett, hogy a feladatok érdekesek és izgalmasak voltak, az viszont tény, hogy igen sok távolléttel jártak. Különösen igaz ez az elmúlt időszakra, amikor hosszú évek után újra egy teljes, öthetes alapkiképzést kellett tartania az alakulatnak, ami a COVID járvány miatt szükséges izolációval párosult, tehát folyamatos távolléttel járt. A Csoport állományával azt is összeszámoltuk, hogy az elmúlt évben alighanem több időt töltöttek a püspökszilágyi kiképzőbázison, mint a Petőfi laktanyában. Munka ugyanis számtalan van. A legutóbbi alapkiképzés, valamint a korábban már említett HM és MHP szervezetek számára biztosítandó- és ÖMT-s, ÖVT-s feladatok mellett, egyes, a Honvéd Kadét programban résztvevő budapesti iskolák számára is ők tartják meg a kiképzéseket.
Az IKCS munkája tehát rendkívül sokrétű. Laikusként ugyan azt gondolhatnánk, hogy egyik kiképzés olyan, mint a másik, a valóságban ez messze nem így van. Beszélgetés közbe kiderült, hogy a munka során nem csak kiképzőnek, hanem „pszichológusnak” is kell lenni egyszerre. Különösen igaz ez a többhetes programok esetében. Ilyenkor az alapkiképzésen résztvevő állomány hosszabb időre kénytelenek kiszakadni a megszokott környezetükből, ami sokszor megterhelő lehet. Sokaknak közülük ráadásul ez az első személyes tapasztalata a honvédséggel és a katonai pályával kapcsolatban. Mindezt az idei évben tovább nehezítette a koronavírus járvány, melynek következtében az állomány hétvégére sem térhetett haza, s más nem hagyhatta el a kiképzőbázist. Az sem egyszerűsíti a helyzetet, hogy a bevonulók személyiségbeli jegyei is meglehetősen nagy szórást mutatnak. Az életkori és társadalmi spektrum nagy részét lefedik (akár egy csoporton belül is), így a kiképzők a velük való munka során igen sokféle problémával találkoznak, melyek természetesen más és más jellegű megoldást követelnek.
Mindezeken túlmenően, az IKCS keretében végzett munkát az is megnehezíti (ugyanakkor izgalmassá is teszi), hogy a kiképzők közül jó néhányan, korábban sosem vettek részt – legalábbis nem kiképzőként – ilyen jellegű feladatokban. Így aztán sokszor nekik is a szolgálatteljesítés közben kellett megoldani problémákat, melyekkel korábban nem találkoztak. Arra természetesen minden évben nagy hangsúlyt fektetnek, hogy legyenek olyanok köztük, akik már rendelkeznek megfelelő tapasztalattal ezen a téren, s van olyan is, aki gyakorlatilag állandónak számít.
Annak ellenére azonban, hogy különböző területekről érkeznek, az IKCS sem képes minden szakfeladatot önerőből megoldani. Ennek köszönhetően rendszeresen érkeznek ideiglenes kiképzők más honvédségi szervezetektől, hogy a saját szakterületük vonatkozásában átadják a szükséges szaktudást. Sőt az idei évben egy korábbi hagyomány is újjá éledt. Az október 1-vel lezárult alapkiképzésen a másodéves honvédtiszt jelöltek is részt vettek, akik raj- és szakaszparancsnoki feladatokat láttak el. Ez számukra is kiváló lehetőséget biztosított, hogy tapasztalatot szerezzenek a beosztottak vezetésében és az IKCS számára is segítség volt, hogy olyanokra támaszkodhattak, akik – részben legalábbis – már megismerkedtek a Magyar Honvédséggel.

A Dandár vezető állománya szerint 2020-ban az elmúlt évek egyik legjobb csapata állt össze. Pedig nem volt könnyű a helyzetük. Ahogyan az eddigiekből is került már, az IKCS feladatrendszere egyébként sem egyszerű, az idei évben pedig olyan körülmények párosultak mindehhez, melyek csak tovább nehezítették. Ők azonban megbirkóztak a problémákkal és kiváló színvonalon, a vezetői elvárásoknak mindenben megfelelve teljesítették a kitűzött célokat. Ezzel nem csak maguknak vívtak ki elismerést és megbecsülést, a következő évek csapatai számára is magasra tették a lécet, amihez ezúton is gratulálunk nekik.

Fotó: Gramantik Zoltán archív

Hírek

Honvédelmi nap járőrbajnoksággal

A honvédelmi nevelés, a fiatalok megismertetése a honvédség szervezetével, a haza védelmének fontosságával és szerepével kiemelt figyelmet élvez a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium részéről egyaránt. Egyre több iskola építi be valamilyen formában oktatási programjába ezeket a gondolatokat és ismereteket a Katonasuli- és Honvéd Kadét programban való részvétellel. S bár ezek a képzési programok csak a középfokú intézmények számára elérhetők, szerencsére egyre több általános iskola gondolja úgy, hogy valamilyen formá-ban szeretné közelebb hozni, a gyerekek számára érthetőbbé, megfoghatóbbá tenni a honvédségi hivatást. Így van ezzel a Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola is, melynek tantestülete évek óta együttműködik az MH BHD-val, s minden évben rendeznek honvédelmi napot, ahogyan most is.

A program – a katonai „menetrendnek” megfelelően – eligazítással kezdődött, ahol a diákok megismerték a nap programját, a rájuk váró feladatokat és természetesen a szabályokat, melyeket katonai területen be kell tartaniuk. A feladatok között ugyan volt olyan is, ami a résztvevők elméleti ismereteit tette próbára, alapvetően azonban az erőnlét és az ügyesség szerepe dominált, hiszen mégiscsak egy járőrverseny zajlott, ahol a feladatoknak igazodniuk kell a valós életben várható kihívásokhoz. Ennek megfelelően az elméleti kvíz mellett a fekvőtámaszok, autógumi cipelés, sebesült szállítás és gránátdobás területén is meg kellett felelniük az öt fős csapatoknak.

A gyerekek láthatóan élvezték a szabadban töltött időt, az iskolapadban töltött napok után a diákoknak és a tanároknak is felüdülést jelentettek a szórakoztató feladatok. Ennek köszönhetően, az előző évekhez hasonlóan jó hangulatban telt a nap.

A képek a szerző felvételei

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.