Hírek

Új parancsnok a Dandár élén

Ünnepélyes keretek között vette át a csapatzászlót Mudra József ezredes, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) új parancsnoka elődjétől, Baráth Ernő dandártábornoktól. Az eseményen jelen volt Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára és dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is.

Szabó István az állománygyűlésen elmondta: egy katonai szervezet életében meghatározó a parancsnokváltás, ez pedig különösen igaz a dandár esetében, amely a Magyar Honvédségen belül egyedülállóan komplex feladatrendszerrel bír. Kiemelte, hogy egy katonai vezető pályafutása során teljesen természetes, hogy időről-időre újabb feladatkört kell ellátnia. Az MH BHD esetében a régi parancsnok az MH Katonai Rendészeti Központ vezetőjeként, míg az eddigi parancsnokhelyettes a dandár élén folytatja szolgálatát. „Egy parancsnoki beosztás úgy helyes, ha időről-időre megújítják. Meggyőződésem, hogy azoknál a katonai szervezeteknél, ahol parancsnokhelyettesi beosztás is van, értelemszerűen az azt betöltő személy lesz az új parancsnok” – mondta Szabó István.

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy az MH BHD speciális helyzetére mutatott rá. Mint mondta, egyetlen alakulat sincs annyira a társadalom szeme előtt, mint a helyőrségdandár, hiszen alapvetően ők látnak el minden olyan kiemelt feladatot, amelyet a civil társadalom is folyamatosan figyelemmel követ. „Az a társadalmi elfogadottság, amely a Magyar Honvédséggel szemben az utóbbi években megnyilvánul, nagyon nagy részben önöknek is köszönhető” – mondta a Magyar Honvédség parancsnoka, hozzátéve: az új parancsnoknak nem kell különösebben feladatot szabnia, hiszen egyrészt a feladat adott, másrészt az alakulattal máris olyan csapatot alkotnak, amelyik számtalanszor bebizonyította felkészültségét és profizmusát.

Baráth Ernő dandártábornok eddigi alakulatától elköszönve úgy fogalmazott: a dandárparancsnoksága alatti hat esztendőt élete legsikeresebb időszakai között tartja számon. Bár számtalan kihívással és nehéz feladattal nézett szembe az évek során, a dandár összeszokott állománya minden esetben sikerrel és kiemelkedően oldotta meg azokat. „A siker mindannyiunké, legyenek büszkék rá!” – mondta.

Honvédelem logó

Új parancsnok a Budapest Helyőrség Dandár élén

Szöveg: Révész Béla | Fotó: Szabó Lajos zászlós | 2021. június 25. 21:04

Megtartották a dandárparancsnoki beosztás átadás-átvételi ünnepségét június 25-én a Petőfi laktanyában.

LALA9683

Szabó István az állománygyűlésen elmondta: egy katonai szervezet életében meghatározó a parancsnokváltás, ez pedig különösen igaz a dandár esetében, amely a Magyar Honvédségen belül egyedülállóan komplex feladatrendszerrel bír. Kiemelte, hogy egy katonai vezető pályafutása során teljesen természetes, hogy időről-időre újabb feladatkört kell ellátnia. Az MH BHD esetében a régi parancsnok az MH Katonai Rendészeti Központ vezetőjeként, míg az eddigi parancsnokhelyettes a dandár élén folytatja szolgálatát. „Egy parancsnoki beosztás úgy helyes, ha időről-időre megújítják. Meggyőződésem, hogy azoknál a katonai szervezeteknél, ahol parancsnokhelyettesi beosztás is van, értelemszerűen az azt betöltő személy lesz az új parancsnok” – mondta Szabó István.

LALA9774

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy az MH BHD speciális helyzetére mutatott rá. Mint mondta, egyetlen alakulat sincs annyira a társadalom szeme előtt, mint a helyőrségdandár, hiszen alapvetően ők látnak el minden olyan kiemelt feladatot, amelyet a civil társadalom is folyamatosan figyelemmel követ. „Az a társadalmi elfogadottság, amely a Magyar Honvédséggel szemben az utóbbi években megnyilvánul, nagyon nagy részben önöknek is köszönhető” – mondta a Magyar Honvédség parancsnoka, hozzátéve: az új parancsnoknak nem kell különösebben feladatot szabnia, hiszen egyrészt a feladat adott, másrészt az alakulattal máris olyan csapatot alkotnak, amelyik számtalanszor bebizonyította felkészültségét és profizmusát.

Baráth Ernő dandártábornok eddigi alakulatától elköszönve úgy fogalmazott: a dandárparancsnoksága alatti hat esztendőt élete legsikeresebb időszakai között tartja számon. Bár számtalan kihívással és nehéz feladattal nézett szembe az évek során, a dandár összeszokott állománya minden esetben sikerrel és kiemelkedően oldotta meg azokat. „A siker mindannyiunké, legyenek büszkék rá!” – mondta.

Az új parancsnok egy éve vezeti már az alakulatot megbízottként. Kinevezése kapcsán megköszönte elöljárói és elődje bizalmát, valamint azt, hogy minden módon segítették munkáját. Mint mondta: a Szurmay-hitvallást és szellemiséget kívánja tovább vinni jelenlegi beosztásában is, hogy a dandár – az elmúlt évekhez hasonlóan – minden körülmény között maximális felkészültséggel tudja ellátni az alaprendeltetésének megfelelő és az azon túli feladatait.

Fotó: Szabó Lajos zászlós

Hírek

Ideiglenes Kiképző Csoport

Az Ideiglenes Kiképző Csoport, vagyis az IKCS 2017 óta létezik az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandáron (MH BHD) belül. Létrehozását az alakulat alaprendeltetéséből adódó nagymennyiségű kiképzési feladata indokolta. A Dandár ugyanis nem csak a saját állománya tekintetében kell, hogy biztosítsa a rendszeres éves és egyéb kiképzési rendezvényeket, hanem minden olyan budapesti, a Honvédelmi Minisztériumhoz és az Magyar Honvédség Parancsokságához tartozó szervezeti elem esetében is, melyek önerőből nem rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal. Ezen túlmenően végzik az alapkiképzés, valamint az Önkéntes Műveleti – és Védelmi Tartalékos (ÖMT, ÖVT) rendszerhez kapcsolódó kiképzési feladatokat.
Az IKCS-t mindig egy évre alakítják meg, tagjait az MH BHD különböző szervezeti elemeinek állományából jelölik ki. Ez persze azt is jelenti, hogy a csapatnak először össze kell kovácsolódnia, hogy hatékonyan tudjanak együttműködni, ugyanakkor meg van az az előnyük, hogy problémákat különböző szemszögből és különböző látásmóddal tudják vizsgálni, ami adott esetben könnyebbé teheti a munkavégzést.
Hamarosan (december 11-ével) az idei csapat vezénylése megszűnik. Ennek kapcsán beszélgettem velük a tapasztalataikról és a lassan elmúló évről. Azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy örülnek-e az egy éves megbízatás lejártának. Néhányan szívesen folytatnák tovább az IKCS keretében, mások viszont úgy gondolják az egy év éppen elég volt. Abban alapvetően mindenki egyet értett, hogy a feladatok érdekesek és izgalmasak voltak, az viszont tény, hogy igen sok távolléttel jártak. Különösen igaz ez az elmúlt időszakra, amikor hosszú évek után újra egy teljes, öthetes alapkiképzést kellett tartania az alakulatnak, ami a COVID járvány miatt szükséges izolációval párosult, tehát folyamatos távolléttel járt. A Csoport állományával azt is összeszámoltuk, hogy az elmúlt évben alighanem több időt töltöttek a püspökszilágyi kiképzőbázison, mint a Petőfi laktanyában. Munka ugyanis számtalan van. A legutóbbi alapkiképzés, valamint a korábban már említett HM és MHP szervezetek számára biztosítandó- és ÖMT-s, ÖVT-s feladatok mellett, egyes, a Honvéd Kadét programban résztvevő budapesti iskolák számára is ők tartják meg a kiképzéseket.
Az IKCS munkája tehát rendkívül sokrétű. Laikusként ugyan azt gondolhatnánk, hogy egyik kiképzés olyan, mint a másik, a valóságban ez messze nem így van. Beszélgetés közbe kiderült, hogy a munka során nem csak kiképzőnek, hanem „pszichológusnak” is kell lenni egyszerre. Különösen igaz ez a többhetes programok esetében. Ilyenkor az alapkiképzésen résztvevő állomány hosszabb időre kénytelenek kiszakadni a megszokott környezetükből, ami sokszor megterhelő lehet. Sokaknak közülük ráadásul ez az első személyes tapasztalata a honvédséggel és a katonai pályával kapcsolatban. Mindezt az idei évben tovább nehezítette a koronavírus járvány, melynek következtében az állomány hétvégére sem térhetett haza, s más nem hagyhatta el a kiképzőbázist. Az sem egyszerűsíti a helyzetet, hogy a bevonulók személyiségbeli jegyei is meglehetősen nagy szórást mutatnak. Az életkori és társadalmi spektrum nagy részét lefedik (akár egy csoporton belül is), így a kiképzők a velük való munka során igen sokféle problémával találkoznak, melyek természetesen más és más jellegű megoldást követelnek.
Mindezeken túlmenően, az IKCS keretében végzett munkát az is megnehezíti (ugyanakkor izgalmassá is teszi), hogy a kiképzők közül jó néhányan, korábban sosem vettek részt – legalábbis nem kiképzőként – ilyen jellegű feladatokban. Így aztán sokszor nekik is a szolgálatteljesítés közben kellett megoldani problémákat, melyekkel korábban nem találkoztak. Arra természetesen minden évben nagy hangsúlyt fektetnek, hogy legyenek olyanok köztük, akik már rendelkeznek megfelelő tapasztalattal ezen a téren, s van olyan is, aki gyakorlatilag állandónak számít.
Annak ellenére azonban, hogy különböző területekről érkeznek, az IKCS sem képes minden szakfeladatot önerőből megoldani. Ennek köszönhetően rendszeresen érkeznek ideiglenes kiképzők más honvédségi szervezetektől, hogy a saját szakterületük vonatkozásában átadják a szükséges szaktudást. Sőt az idei évben egy korábbi hagyomány is újjá éledt. Az október 1-vel lezárult alapkiképzésen a másodéves honvédtiszt jelöltek is részt vettek, akik raj- és szakaszparancsnoki feladatokat láttak el. Ez számukra is kiváló lehetőséget biztosított, hogy tapasztalatot szerezzenek a beosztottak vezetésében és az IKCS számára is segítség volt, hogy olyanokra támaszkodhattak, akik – részben legalábbis – már megismerkedtek a Magyar Honvédséggel.

A Dandár vezető állománya szerint 2020-ban az elmúlt évek egyik legjobb csapata állt össze. Pedig nem volt könnyű a helyzetük. Ahogyan az eddigiekből is került már, az IKCS feladatrendszere egyébként sem egyszerű, az idei évben pedig olyan körülmények párosultak mindehhez, melyek csak tovább nehezítették. Ők azonban megbirkóztak a problémákkal és kiváló színvonalon, a vezetői elvárásoknak mindenben megfelelve teljesítették a kitűzött célokat. Ezzel nem csak maguknak vívtak ki elismerést és megbecsülést, a következő évek csapatai számára is magasra tették a lécet, amihez ezúton is gratulálunk nekik.

Fotó: Gramantik Zoltán archív

Hírek

Nyolc éves a Honvéd Palotaőrség

Minden év január elején emlékeznek meg évfordulójukról a palotaőrök, akik Magyarország köztársasági elnökének állami és protokolláris feladataival kapcsolatos katonai díszelgési feladatokat, díszőrszolgálatot látnak el a Köztársasági Elnöki Hivatalnak otthont adó Sándor-palotában és közreműködnek nemzeti- és állami ünnepeken, diplomáciai eseményeken.

Az állománygyűlésen elsőként Kiss Ferenc ezredes, az MH BHD törzsfőnöke köszöntötte a megjelent állományt, aki hosszú éveken át szolgált a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység (32. NHD) kötelékében és jó szívvel emlékszik vissza azokra az időkre. Köszöntőjében kihangsúlyozta a folyamatos önképzés és tanulás kiemelkedő fontosságát: „Képezni magunkat az egyik legfontosabb feladatunk az életben, hiszen a tudás olyan hatalom, ami a lehetőségek kapuját nyithatja meg.„

Az elmúlt év feladatait és az előttük álló kihívásokat Szarka József őrnagy, a Palotaőrség parancsnoka összegezte. Megköszönte katonái lelkiismeretesen végzett munkáját, majd kiemelte, büszke arra, hogy olyan emberekkel dolgozhat együtt, akiknek felkészültsége, szakmaisága és hivatástudata kiemelkedő és méltó az alegységhez.   

Az elismerések átadása előtt Zsolnai Tamás alezredes, a 32. NHD parancsnok-helyettese is köszönetét fejezte ki a résztvevőknek: „Tapasztalatból is tudom, milyen komoly fizikai kihívást jelent a szolgálatuk ellátása, de úgy gondolom, kiválóan helytállnak, és ezt köszönöm!” – mondta az alezredes. A díszelgő feladatok megnövekedett száma miatt jelentős az állomány leterheltsége, ugyanakkor ez munkavégzésük színvonalán nem látszik meg.

Az állománygyűlés zárásaként Zsolnai alezredes és Szarka őrnagy számos elismerést adott át a katonáknak.  A 2019-es év palotaőrének Pusztai Róbert szakaszvezetőt választották meg, Jádi Balázs századost pedig, aki az alegységtől 8 év után vezényléssel új beosztásba kerül – a 32. NHD kötelékén belül –, 1895M puskaszurony emléktárggyal búcsúztatták.

Az elöljárók bíznak abban, hogy egyre több fiatal számára válik vonzóvá ez a hivatás és büszkén ölti magára a palackzöld állományjelzőt.

 

Fotó: A szerző felvételei

Hírek

Visszatekintettek

Az MH BHD évzáró állománygyűlése – a hagyománynak megfelelően – adventi hangulatban kezdődött. Az esemény – az öröm gyertyájának gyújtása után, – Takács Tamás ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség lelkészi kar vezetőjének beszédével kezdődött, amelyet Máté Sándor alezredes, a Protestáns Tábori Püspökség püspöki titkárának szavai követtek.

Baráth Ernő dandártábornok, évzáró beszédében a 2019-as év eseményeinek fotóival a háttérben emlékezett az elmúlt évre. Baráth dandártábornok elmondta: „A karácsonynak üzenete van. Előre kívánom, hogy a legfontosabb adasson meg mindenkinek: hogy a családjával, barátaival minőségi időt tudjon eltölteni, hiszen a szeretet és az együvé tartozás érzése teszi boldoggá az embereket. Sajnos nehéz ezt megélni, mert egész életünkben rohanunk és észre sem vesszük, hogy ezek fontosak.”

Ezt követően parancsok ismertetésére és elismerések átadására került sor. Az alakulat év katonái lettek: Adorjáni Krisztián őrnagy, a Logisztikai Főnökség főnök helyettese, Kerek István százados, 32. Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Koronaőrség 2. Koronaőr Csoport csoportparancsnoka, Homoki Gáborné törzszászlós, az Egészségügyi Főnökség foglalkozás-egészségügyi szakasszisztense, Fehér László főtörzsőrmester, a Támogató Zászlóalj Támogató Század Támogató Szakasz altisztje, Farkas János szakaszvezető, a Támogató Zászlóalj Támogató Század Támogató Szakasz Műszaki Részleg kezelője és Balázs Gergő honvédelmi alkalmazott, a Kulturális és Rekreációs Igazgatóság Támogató és Rekreációs Osztály Vendéglátó Részleg csoportvezetője.

A dandár év katonái mellett elismerést vehettek át az év sportolói is, illetve a Honvéd Kadét Program kiemelkedő munkát teljesítő diákjai is.

 

Fotók: A szerző felvételei

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.