Hírek

23 éve a 32-eseknél- Interjú Zsolnai Tamás ezredessel

 

Nagyon összetett és sokszínű a feladatrendszeretek. Áruld el, kérlek, hol találkozhatnak veletek az állampolgárok!

Az Országházban napi 24 órában őrzik a koronaőrök a Szent Koronát, mindezek mellett ők hajtják végre – nap mint nap – Magyarország lobogójának fel-, illetve levonását is a Kossuth-téren. A korábban Díszzászlóalj elnevezést viselő alegység már Lövészzászlóalj néven fut, alapvető feladatuk, hogy ellássanak minden katonai díszelgő protokolláris tevékenységet. Láthatjuk őket állami, nemzeti ünnepeken, ők is kiveszik a részüket a lobogófelvonásokból, államfői, kormányfői, vezérkarfőnöki, NATO vezetői fogadásokon díszelegnek, valamint kegyeleti feladatokat is ellátnak. E kötelességeik mellett különböző megemlékezések, koszorúzások, egyházi rendezvények állandó részvevői a katonák. Az egykori Palotaőrség, most Gyalogos Testőrség honvédjei protokolláris objektumőrzési feladatokat látnak el a Sándor-palotánál, amely a Köztársasági Elnöki Hivatalnak ad otthont. Büszkén mondhatom, hogy nagy népszerűségnek örvend a már turistalátványosságnak számító zenés őrségváltásunk is.

Külön szeretném kiemelni a hat vagy nyolc főből álló Különleges Díszelgő Csoport tevékenységét, akik a Lövészzászlóalj katonáiból kerülnek ki. Ők olyan speciális, nem mindennapi fegyverfogásokat és mozdulatokat alkalmaznak, amelyek rendkívüli fegyelmezettséget, precizitást, ügyességet igényelnek. Zenére koreografálva teszik mindezt különböző eseményeken, toborzó rendezvényeken, még külföldön is népszerűsítik a Magyar Honvédséget.

A Koronaőrség egyenruháját karmazsin-vörös, a Lövészzászlóaljét optikai fehér, a Gyalogos Testőrségét pedig palackzöld ékítmények díszítik, szimbolizálva a piros-fehér-zöld trikolórt.

HM_ur_fogadasa_katonai_tiszteletadassal_20220526_07

Meg lehet fogalmazni, hogy mi a legnehezebb egy díszelgő katona feladatai között?

A monotonitás. A díszőrségek esetében alapvetően órás váltásokkal hajtjuk végre a feladatunkat, ami azt jelenti, hogy – bár 5-10 percenként fogásokat végezhetnek a katonák és a felállítási helyüket is megcserélhetik – de az egy órás váltást ki kell bírniuk kisebb mozgásokkal. Ez megterhelő fizikailag és szellemileg is. Főleg akkor, ha nem külső helyszínről beszélünk, hanem egy belső térről, gondolok itt a Koronaőrség szolgálati helyére.

És miben rejlik a szakmátok legnagyobb szépsége?

Az egyik legfelemelőbb érzés, amikor lobogófelvonást hajtunk végre a Kossuth téren, egy nemzeti ünnep alkalmával, a Himnusz dallamaira. Ezen rendezvények alkalmával csapatot, egységet alkotva teljesítünk felemelő feladatot. Ilyenkor átgondoljuk, hogy milyen út vezetett el addig, hogy éppen akkor, azon a napon, abban az órában, ország-világ szeme látta előtt szolgálhatunk, ezzel is szimbolizálva, megjelenítve a Magyar Honvédséget és hazánkat, Magyarországot. Ilyenkor megtérül a befektetett gyakorlás és akarat. Lelki kielégülést és felemelkedést tud nyújtani egy katonának egy-egy ilyen alkalom: büszkén jelenthetik ki, hogy igen, ezért megérte. Pontosan ezért szenteltem én is életem nagy részét a 32-eseknek.

vegyes_átnézett (21)

Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk reggelén – véleményem szerint – az egyik legmagasztosabb pillanat az, amikor esküt tesznek a honvéd tisztek. Felkészítésük a ti feladatotok, alakiasságuk a ti érdemetek.

Így van. A koreográfia kialakításában, a fogások végrehajtásában, az egyes harcos módszertől elkezdve, egészen a kisebb és nagyobb alegységek összekovácsolásáig részét képezzük a folyamatnak, legjobb tudásunk szerint segítjük az avatandó tiszteket.

Nem szabad arról sem megfeledkezünk, hogy gyümölcsöző az együttműködésetek, kapcsolatotok más nemzetekkel is.

Igen, rendszeresen járunk külföldre: minden évben eljutnak a Különleges Díszszegő Csoport katonái Prágába, ahol a fegyveres erők napja alkalmából egy nagy ünnepség keretén belül tartanak díszelgő találkozót. Ez minden évben visszatérő feladat, nagyon várják a bajtársak. A legtöbb esetben – aki bekerül ebbe a csoportba – azért készül egy évet, hogy ide kijuthasson, és megmutassa, mennyit küzdött a célja elérése érdekében. Tavaly Belgiumban, Mons városában jártunk: megtisztelő meghívásuknak köszönhetően a SHAPE fesztiválon vettünk részt egy bemutatón.

A Különleges Díszelgő Csoport mellett a Lövészzászlóalj katonái is helyt állnak nemzetközi viszonylatban: akár koszorúzások, megemlékezések alkalmával, nagykövetségi, illetve katonai attaséktól érkező felkérések alapján szoktuk ezeket a feladatokat végrehajtani.

Remek az együttműködésünk a V4-es országok díszelgő alakulataival is, és szorosra fűztük a kapcsolatot például az olasz díszelgő bajtársakkal, meghívásuknak köszönhetően lehetőségünk nyílt megismerni a tevékenységüket. Ők is élvezték már a mi vendégszeretetünket, és idén is visszatértünk hozzájuk. Ezek az utazások nagyon jó alapot szolgálnak ahhoz, hogy megosszuk egymással tapasztalatainkat.

Bankó_olasz (6)

Beszéljünk egy kicsit a változásokról is. Testőrezredre keresztelték az alegységet.

A 32-esek továbbra is az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár kötelékében hajtják végre feladataikat. A megnevezés 2023. február elsejével változott meg, tehát a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység már a 32. Testőrezred nevet viseli. Alapvetően ez továbbra is egy ezred szintű, de nem ezred jogállású alegység a dandár kötelékében, amely változás az elöljáró azon szándékán alapult, hogy visszatérjünk a hagyományokhoz. Itt főként a két világháború közötti korszaknak az elnevezéseit hozta vissza az elöljárói rendelkezés. A három alapvető alegység neve is megváltozott: a korábbi Honvéd Koronaőrség most Koronaőrség néven, a Honvéd Díszzászlóalj Lövészzászlóaljként, a Honvéd Palotaőrség pedig Gyalogos Testőrségként hajtja végre mindennapi feladatait.

Altisztavatas_20220716_29

2022 májusában fordulópontjához érkezett a magyar katonai díszelgés története. Hatvan évig használtátok a jellegzetes alakú SZKSZ-45 öntöltő karabélyt, míg a Honvéd Palotaőrség ezt a típust díszelgési feladatai során a hadtörténelemhez és katona hagyományokhoz jobban kötődő 1895 M Mannlicher karabélyra cserélte 2012-ben. A megszámlálhatatlanul sok protokolláris feladat után méltóképpen búcsúztatok el ezektől a fegyverektől, melyeket egy igazi 21. századi fegyver, az AK-63-asok váltótípusaként rendszeresített, cseh licenc alapján készülő CZ BREN-2 gépkarabély váltott fel.

Igen, jelenleg a CZ BREN-2 gépkarabélyokkal hajtjuk végre a feladatainkat, de a jövő tekintetében az az elöljárói akarat, hogy térjünk vissza a 1895 M Mannlicher karabélyra. A Különleges Díszelgő Csoport katonái továbbra is az SZKSZ-45 típusú karabélyt használják majd zenés bemutatóik során.

A huszár díszalegységből tavaly szeptember 15-ével új szervezeti egység alakult Honvéd Huszár Díszegység néven. Ekkor vetted át a 32-esek alegységzászlóját, majd októberben parancsnokká neveztek ki, ezzel egyidőben pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere ezredesi rendfokozattal jutalmazta kiemelkedő teljesítményedet.

Nagyon megtisztelő és felemelő pillanat volt ez számomra, mondhatni a 23 éves szolgálatom megkoronázása. Büszke vagyok arra, amit elértem, régi vágyam és célom volt az, hogy a 32-eseket vezethessem, és ezt mostanra sikerült elérnem. Itt kezdtem a pályámat a jogelőd szervezeteknél, díszelgő szakaszparancsnokként, később századparancsnoki, zászlóalj törzsfőnöki beosztásban és sokáig szolgálhattam a hazámat az akkori díszzászlóalj parancsnokaként. Ezt követően lettem a 32-esek parancsnok-helyettese. Ez idő alatt igyekeztem minden olyan tapasztalatot megszerezni és tudást elsajátítani, ami fontos volt ahhoz, hogy a mostani beosztásomat nyugodt szívvel és magabiztosan tudjam ellátni.

alaki foglalkozással egybekötött dandársorakozó_Bankó (8)

Mindeközben missziós tevékenységet is vállaltam: NATO kötelékben hajtottam végre feladatokat Irakban tíz hónapig, majd ENSZ kötelékében, Cipruson egy évig. Célom az, hogy mindannak a követelménynek, ami ilyenkor egy parancsnoknak a vállát nyomja, megfeleljek, mert fontos számomra, hogy az irányításom, vezetésem alatt álló alegységek profitáljanak a tapasztalataimból. 23 éve szolgálok a 32-esek zászlaja alatt, ebből merítek erőt.

Eddigi pályafutásod során melyik esemény volt számodra a legemlékezetesebb?

Megadatott számomra az a lehetőség, hogy egy Magyarország számára is történelmi jelentőségű eseményen vezényelhettem azt a díszegységet, amely végrehajtotta őszentsége, Ferenc pápa fogadásának katonai díszelgő-protokolláris feladatait. 2023. április 28-ra innentől fogva mindig életem meghatározó napjaként emlékezem majd vissza.

Pápa_Zsolnai

Milyen a kapcsolat a díszelgő katonák között és hogyan jellemeznéd a csapatot?

Kiemelt figyelmet fordítunk a bajtársiasságra, hiszen a feladatunk jellegéből adódik, hogy egymásra vagyunk utalva. Beszélhetünk egyfajta fegyvernemi sovinizmusról is: egy lövész, egy gyalogos testőr, valamint egy koronaőr másképp tekint a hivatására, ami egészséges versenyszellemhez vezet a 32-eseken belül. Ez persze megváltozik, amikor a trikolór együtt áll. Ilyenkor a három alegység egybeforrt mozdulatai jelenítik meg mindazt a fegyelmet, egyöntetűséget, amelyet a Magyar Honvédség testesít meg.

Szerinted mik lehetnek egy ideális parancsnok ismérvei? Melyek azok a követelmények, képességek, amelyeknek az ideális vezetőnek meg kell felelnie?

A legfontosabb, hogy hiteles legyen. A katonáival szemben követelménytámasztónak kell lennie, mindezt úgy, hogy közben emberséges maradjon. A hivatását elszántan, példamutatóan kell ellátnia, döntései alkalmával pedig következetesnek kell lennie. Ugyanazok a szabályok érvényesek mindenkire, mindenkor. Ettől eltérni nem célszerű és nem is szabad. Ezen kívül a példamutatás is ide sorolható. Akár fizikai felmérésről van szó, akár feladatvégrehajtásról, egy jó vezetőnek az élen kell teljesítenie. A katonáknak látniuk, tudniuk kell, hogy a parancsnok magas szinten is eleget tud tenni a követelményeknek. Én mindig arra törekszem, hogy biztosak legyenek abban a katonáim: számíthatnak rám, bizalommal fordulhatnak hozzám. Egy jó parancsnoknak ismernie kell a beosztottjait és a felmerülő problémákat is meg kell tudnia oldani.

20230306_KG_Zsolnaiportre_007

Te miért választottad ezt a szakmát, és miért szereted azt, amit csinálsz?

A haza szolgálata az mindig is prioritás kell, hogy legyen egy ember életében. Aki tenni akar azért az országért, ahol él, azért a közösségért, ami körbeveszi, annak érdemes a honvédséget választania. Legyen az akár a haza fegyveres védelme vagy fegyver nélküli szolgálata, ez egy felemelő hivatás. Meghatározza a mindennapjaikat az összetartó szellem, a bajtársiasság. Számítunk egymásra, nem csak szakmai szempontból, hanem fizikai, érzelmi vagy akár magánéleti problémák esetén is. Olyan összetartó ereje tud lenni ennek a csapatnak, ami sok mindenen átlendíti a társainkat. A kiképzések, gyakorlatok nemcsak alegységgé formálják a katonákat, hanem emberileg is közel hozzák őket egymáshoz.

A katonaságnak van egy jellemformáló hatása is, amely olyan pozitív értékeket tud felhozni a felszínre egy ember személyiségében, amelyet utána a mindennapokban is kamatoztatni tud. Legyen az akár kitartás, akaraterő vagy olyan rejtett képességek, amit nem is gondolna, hogy benne rejlik.

Zsolnai_archív (4)

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, 32. Testőrezredének parancsnoka katonai pályáját honvédtisztté történő avatásával kezdte 1999-ben, ezt követően a tiszti parancsnoki lépcsőt végig járva látta el beosztásait jelenlegi és jogelőd alakulatánál. Jelenleg is aktívan vesz részt az állami és honvédségi protokolláris, valamint katonai díszelgő feladatokban. Számos alkalommal hajtott végre a Különleges Díszelgő Csoport parancsnokaként külföldi kiküldetéseket és nemzetközi díszelgési feladatokat, képviselve ezzel Magyarországot, a Magyar Honvédséget.

20230306_KG_Zsolnaiportre_015

Külföldi katonai missziók tekintetében szolgált NATO-kötelékben Irakban tíz hónapot (NATO Training Mission), mint kiképző és összekötő feladatokat ellátó tiszt. Továbbá az ENSZ katonai megfigyelő- és összekötő csoport parancsnokaként Cipruson (UNFICYP) teljesített szolgálatot, ahol alapvetően a szembenálló felek közötti közvetítés, tárgyalások megszervezése és lebonyolítása volt a feladata.

Irak_Zsolnai

Tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Karán végezte, mint összfegyvernemi, gépesített lövész–mérnök-tanár hadnagy. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett egyetemi külügyi szakértői végzettséget. A szakmája csúcsát jelentő képzését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Felsőfokú Vezetőképző Intézet, Katonai Felsővezető Szakirányú Továbbképzési Szakán végezte el.

Zsolnai_archív (2)

Idegennyelvi tanulmányait – többek között – az Egyesült Királyságban, Bournemouth-ban végezte. Részt vett a „Cooperative Nugget ’97” NATO gyakorlaton (Fort Polk, Louisiana, Amerikai Egyesült Államok), továbbá szolgálati feladatot hajtott végre Magyarország déli határszakaszánál is.

20230306_KG_Zsolnaiportre_011

Zsolnai Tamás ezredes kiemelkedő teljesítményének elismerésérül megkapta a Tiszti Szolgálati Jel II., III. fokozatát, a Békefenntartásért Szolgálati jelet (NATO, ENSZ), a Szolgálati Érdemjel arany, ezüst és bronz fokozatát, a Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati jelet, 2013-ban pedig az év főtisztjének választották.

Szabadidejében két szenvedélyének hódol: fiának, Zsolnai Bence Milánnak és a futásnak, mely sportágban már szép eredményt ért el, hiszen teljesítette a maratoni távot.

Zsolnai_Bence_Milán
maraton_Zsolnai archív
Szöveg: honvedelem.hu
Galéria, Hírek

Kadétok pályaorientációs napon a Petőfi laktanyában

Pályaorientációs napon fogadtuk a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium 20 kadétját a Petőfi Sándor laktanyában.

A diákok az MH BHD 32. Testőrezred Lövészzászlóalj katonáinak szakmai segítségével először alaki feladatokat gyakorolhattak a laktanya alakulóterén, majd a dandár gépjárműparkjába tartozó technikai eszközökkel ismerkedhettek meg testközelből.

section-fabadad
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2023/05/web_BHD7432-488x325.jpg
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2023/05/web_BHD7391-488x325.jpg
Galéria, Hírek

Tábori Kihelyezési Héten a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály állománya

Újabb Tábori Kihelyezési Hét (TKH) fejeződött be: az MH BHD gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály (NF HUO) állománya 2023. május 16-22. között hajtotta végre a Honvéd Vezérkar főnöke által korábban kötelezően előírt, katonai szakfeladatokkal tűzdelt gyakorlatot.

A lovak elhelyezését Üllő-Dóramajor területén az Állatorvostudományi Egyetem saját létesítményében biztosította. A huszár alegység alaprendeltetéséből adódóan évente számtalan díszelgési feladatot lát el Budapesten és országos viszonylatban, ezért a lovarda gyakorló pályáin regeneráló foglalkozásokat is végrehajtottak, melyek a lovak egészségmegőrzését, kellő fizikai felkészültségét és jóllétét szolgálják.

A lovakkal végzett begyakorlások fontos részét képezték a kötelékben végrehajtott feladatok, melyek során a huszár állomány a kötelék egységes megjelenését, mozgását és a lovak együttműködését gyakorolta. Az állomány terepen való mozgást is végzett a lovakkal, mely nélkülözhetetlen tudást és tapasztalatot nyújt lónak és lovasának egyaránt, így elengedhetetlen része a kiképzéseknek.

A hét során a délelőttönként végzett lovas kiképzési feladatokat a délutáni órákban általános katonai kiképzés követte.

A TKH záró napján az NF HUO állománya az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság, Modernizációs Igazgatóság, Lőkísérleti Vizsgáló Osztály telephelyén, Táborfalván hajtott végre éleslövészetet.
A lőkiképzés részét képezte a CZ típusú fegyverek normaidőre történő szét- és összeszerelésének felmérése is.

A lövészet során az állomány a rendszeresített CZ Scorpion Evo 3a1 géppisztollyal és CZ P-09 pisztollyal az 1-es számú békeműveleti lőgyakorlat mellett a 2-es és 4-es számú különleges lőgyakorlat feladatokat hajtotta végre sikeresen.

A TKH kiképzési feladatait az állomány sikeresen elvégezte és az egyéb, alaprendeltetésükből fakadó feladatokban is derekasan helytállt: a kiképzési hét során az alegység katonái 7 alkalommal láttak el díszelgési feladatokat budapesti helyszíneken, valamint az elmúlt hétvégén zárult és nagy sikernek bizonyult Honvédelem napi rendezvényeken is részt vettek a fővárosban.

Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

Dandárfutás – május

Megtartottuk május havi dandárfutásunkat Vadászi Norbert ezredes, dandárparancsnok-helyettes vezetésével a Petőfi Sándor laktanyában.

A futást alapos bemelegítés (erőnléti feladatok, nyújtás) előzte meg és levezetés követte.

A betervezett 4 km-es távot a teljes állomány sikeresen teljesítette.

Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

Ünnepi állománygyűlés a Honvédelem napja alkalmából

A Honvédelem napja alkalmából ünnepi állománygyűlést tartottunk a Petőfi Sándor laktanyában.

Ünnepi köszöntő beszédet mondott Kalóczkai Zsolt főtörzsőrmester, melyben megidézte a Magyar Honvédség 175 évvel ezelőtti megalakításának időszakát: „A Honvédelem napja történelmünk egyik legdicsőbb eseményéhez kapcsolódik. Ez a nap Budavár 1849. évi visszafoglalásának napja. Három hetes ostrom után ezen a napon foglalta vissza az osztrák csapatoktól az ország fővárosát a Görgey Artúr tábornok által vezetett honvédsereg.”

Hangsúlyozta, hogy a Honvédelem napján a katonai múltra való emlékezés mellett korunk honvédei katonai esküjük üzenetét is felidézik: „Ne feledjük, hogy eskünkben életünket és vérünket ajánlottuk hazánk és a magyar nemzet szolgálatába. Legyünk önmagunkkal szemben követelménytámasztók és bízzunk magunkban. Legyünk pajzs, amely óv és véd.”

A beszédet követően parancsnok és határozatok ismertetése következett: az előléptetések mellett a kimagasló minőségű feladatvégrehajtást és a szolgálatban töltött éveket elismerő okleveleket, emléktárgyakat adott át Mudra József ezredes, a dandár parancsnoka.

Az ünnepi állománygyűlést Mudra József ezredes, dandárparancsnok és Szijártó Richárd ezredes, dandárparancsnok-helyettes pohárköszöntője zárta, melyben elismerésüket fejezték ki a szolgálatot végző katonai és civil állomány részére.

Fotó: Bankó József

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.