Galéria, Hírek

Tisztelgés a szabadság hősei előtt

 

A lobogót Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke és dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred katonái vonták fel az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 67. évfordulója alkalmából rendezett állami ünnepségsorozat kezdetén.

Az eseményen közreműködött a Magyar Honvédség Központi Zenekara, a Honvéd Huszár Díszegység, illetve a Gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály is. Az ünnepélyes zászlófelvonást idén is több száz érdeklődő követte figyelemmel.

 

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton | Fotó: Kertész LászlóFaragó Fanny

Hírek

Becsülettel, felelőséggel a hazáért és a nemzetért

 

„Akár honvédtisztjelöltként, akár szerződéses, vagy tartalékos katonaként szolgáltak ezidáig a Magyar Honvédség kötelékében, évek óta tagjai ennek a bajtársi közösségnek, ismerik a tiszti hivatáshoz szükséges szakmai alapokat, megkapták a szükséges felkészítéseket és kiképzéseket, a mai nap tökéletes mozdulataira hetek óta gyakoroltak” – ezekkel a szavakkal méltatta az eskütevő tisztjelölteket dr. Böröndi Gábor vezérezredes a Kossuth Lajos téren, az Országház nemzetiszínű lobogóval felékesített épülete előtt.

A nemzeti ünnep alkalmából előléptetett vezérkari főnök beszédében úgy fogalmazott: „A Honvéd Vezérkar főnökeként én most azt kérem, hogy lelkükben és szívükben is álljanak készen arra, hogy pár perc múlva kimondják a fogadalmukat. Azt az esküt, amely nem csupán az Önök és szeretteik életét változtatja meg, de több tízezer magyar család biztonságát is garantálja.”

A katonai elöljáró emlékeztetett arra, hogy a „magyar katonákra mindig, minden körülmények között lehetett és lehet ezután is számítani, legyen szó az ország megvédéséről, vagy emberéletek és anyagi javak megóvásáról.” Dr. Böröndi Gábor vezérezredes hozzátette, az esküt tevő százhatvanhat honvédtiszt már nem csak bajtársaikért és leendő csapataikért tartozik felelősséggel, hanem a hazáért és a nemzetért is.

A Honvéd Vezérkar fönőkének szavai után következett az eskütétel, az eskü szövegét Illényi Dániel hadnagy mondta elő bajtársainak.

„A becsületedről beszélsz, ez nem más, minthogy a hadsereget jól vezesd” – emlékeztetett II. (Nagy) Frigyes porosz uralkodó szavaira Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere az eskütételt követően. „Talán senki nem foglalta jobban össze a katonai becsület mibenlétét, mint a legendás hírnevű katona-király” – hangsúlyozta beszédében. A tárcavezető többek között arról beszélt az esküt tevőknek, hogy az immáron másfél éve, a szomszédunkban dúló orosz–ukrán háború eddigi világrendünk alapjait rúgta fel, maga a háborús konfliktus „könyörtelensége és pusztító ereje” pedig valami olyat hozott vissza a jelenbe, amiről azt hittük, már rég a múlté. „Az ebben látott hadviselés és annak politikai és gazdasági következményei világossá tették, hogy új világrend van születőben, melynek végeredményét nem látjuk, de azt igen, hogy a konfliktus akár világméretű összecsapásba torkollhat” – jegyezte meg.

„Nekünk, politikai és katonai irányítónknak az a kötelességünk, hogy felállítsunk egy modern, ütőképes, olyan elrettentő erővel rendelkező honvédséget, amely képes országunk biztonságát garantálni” – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

„De vezetni ezt a hadsereget önöknek kell” – jegyezte meg.

A honvédelmi miniszter arról is szólt: a hadsereg vezetése ebben a „felbolydult, fenyegetésekkel teli korban” különösen jelentős feladat. „Soha nem feledhetik, hogy eljöhet egy olyan idő, amikor csak önök és a testületünk az, amely a végzet és népünk közé tud állni. Az ehhez szükséges technika meglesz. Azonban ezek a fegyverek csak annyira jelentenek erőt, amennyire bátor katonák kezelik ezeket” – hangsúlyozta.

„A katolikus egyház feje itt, ezen a téren, alig néhány hete Magyarország védőszentjéhez, Szűz Máriához imádkozott a békéért. Ferenc pápa szavai a szívünkbe vésték: akárhogy is ordítják a háborút körülöttünk, a magyarok nincsenek egyedül békevágyukkal” – emelte ki a tárcavezető, aki azt is felidézte, az államalapító Árpád-házi király, I. (Szent) István katona és hadvezér volt, aki mélyen hívő keresztény létére harcosként a fegyverek erejében bízott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a tiszteknek új beosztásaikban a „jól vezetni” vastörvényei alapján kell döntéseket hozniuk, ez a „vastörvény” pedig tiszti esküjük, „amely kötelezi önöket, hogy előrébb helyezzék az ország, a honfitársaik és beosztottjaik érdekeit, mint a sajátjukat”.

Az ünnepélyes tisztavatáson, amelyen a százhatvanhat honvéd között Rozs Gergely hadnagy, a toborzókampány egyik arca is esküt tett, a honvédelmi miniszter tavalyi kezdeményezésére, régi hagyományt felélesztve, a nemzet főterén felsorakozott hivatásos, szerződéses és tartalékos katonákért Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök és Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök is fohászt mondott.

Az avatás végén a Magyar Honvédség három Gripen vadászgépe díszelgő áthúzással – a magyar trikolor, a piros-fehér-zöld színeire festett csíkot húzva – repült át a Kossuth Lajosról elnevezett tér és a Parlament épülete felett.

Az állami televízió által élőben közvetített ünnepségen számos magas rangú állami, egyházi és diplomáciai személy is részt vett, köztük Pintér Sándor belügyminiszter, Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornász, zászlóanya, az MH Ludovika Zászlóalj képviseletében és a magyar kormány meghívására négynapos látogatáson hazánkban tartózkodó II. Tavadrosz kopt pápa, az alexandriai kopt ortodox egyház vezetője is.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton | Fotó: Horváth SztaniszlávKormány GáborSzakál Szebáld

Galéria, Hírek

A Budapesti Helyőrség Zenekara kísérte a szakácsfelvonulást

Az MH BHD 32. Testőrezred Budapesti Helyőrség Zenekara zenéje kísérte a 2023. június 7-én Budapesten megrendezett VI. Szakács- és cukrászfelvonulást.

Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete rendezvénye a szakács-, cukrászszakma, illetve a vendéglátás más területein tevékenykedők évente megrendezésre kerülő díszfelvonulása.

A Fővám tér – Váci utca - Vörösmarty tér - Október 6. utcán át vezető útvonalon érdeklődők és turisták sokasága találkozhatott katonazenekarunkkal, a menet felpezsdítette az egyébként is nyüzsgő belvárosi utcák életét. A felvonulás utolsó állomása a Kossuth tér, a Parlament épülete volt.

Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

Budapesten mutatott be szentmisét Ferenc pápa

Ferenc pápa: béke kell, bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövő

A béke építésére kérte a világ vezetőit Ferenc pápa a budapesti Kossuth Lajos téren április 30-án, vasárnap bemutatott szentmise végén, egy bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövőért fohászkodva. A katolikus egyházfő szertartásán – mások mellett – részt vett Novák Katalin köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is.

 

Ferenc pápa Szűz Máriára, a Magyarok Nagyasszonyára bízott minden magyart, az európai kontinens hitét és jövőjét és a béke ügyét. A szentmise végén, a Regina caeli ima előtt azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy tekintsen a sokat szenvedő népekre, különösen a „szomszédos, meggyötört ukrán és az orosz népre, neked szentelt népeidre”.

Arra kérte a „béke királynőjét”, öntse az „emberek és a népek vezetőinek szívébe a vágyat, hogy a békét építsék, hogy a következő nemzedékeknek a remény jövőjét nyújtsák, ne a háborút; egy bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövőt, egy testvérekkel és nem falakkal teli világot”.

Azért is imádkozott a Szűzanyához, hogy az egyház Európában újra megtalálja az imádság erejét, újra felfedezze Mária alázatát és engedelmességét, a tanúságtétel lelkesedését és az igehirdetés szépségét.

Ferenc pápa köszönetet mondott az egész magyar népnek azért a fogadtatásért és szeretetért, amit magyarországi látogatása során megtapasztalt. „Hálás vagyok nektek ezekért a napokért, a szívemben hordozlak benneteket, és kérlek, hogy imádkozzatok értem” – mondta, beszédét magyarul zárva: „Isten, áldd meg a magyart!”

Beszédét a hívek tapssal fogadták.

A szentmisén az Eucharisztia liturgiáját Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezette. Erdő Péter a szentmise végén megköszönte Ferenc pápának, hogy eljött „hozzánk, egy olyan néphez, akinek a nyelvéhez még hasonlót is nehéz találni az egész világon”. Egy olyan néphez, amely ezer éve szeretettel ragaszkodik a nyugati kereszténységhez, amelyről sokszor úgy érezte, hogy megfeledkezett róla.

A bíboros köszönetet mondott az egyházfőnek, hogy eljött meglátogatni a szegényeket és a menekülteket, akik a szomszédból, Ukrajnából érkeztek. „Köszönjük, hogy meglátogatta a szegényeket, a beteg gyermekeket és a fiatalokat, akik a legnagyobb kihívást és a legnagyobb lehetőséget jelentik egyházunk számára” – mondta.
Erdő Péter kitért arra: a Duna mentén élő népek megtanulták, hogy a nagy folyó nemcsak határ, hanem „ha bölcs hozzáértéssel hidakat építünk, akkor össze is köti a népeket”". Ennek példájaként említette Szent István királyt, akit ma a katolikus és az ortodox egyház egyaránt szentként tisztel, hiszen olyan időben hirdette Krisztust, amikor még teljes volt az egység Kelet és Nyugat egyházai között.

„Köszönjük, Szentatya, hogy elhozta hozzánk a dialógus és a béke üzenetét, amely ma különösen is időszerű” – zárta szavait a bíboros, Isten áldását kérve Ferenc pápára és szolgálatára, és a szentatya apostoli áldását kérve a jelenlévőkre. A bíboros Szent István szobrát ajándékozta Ferenc pápának.

Ferenc pápa magyarországi apostoli útjának utolsó napján celebrált szentmisén – mások mellett – részt vett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Vargha Tamás, a HM parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, Sándor Zsolt altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese, Bozó Tibor vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója, Mudra József ezredes, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka, illetve a Magyar Honvédség ötven katonája. A katolikus egyházfő szertartásán Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök is szolgált.

Fotó: Rácz Tünde, Koszticsák Szilárd / MTI

Szöveg: honvedelem.hu, MTI

forrás: https://honvedelem.hu/hirek/ferenc-papa-beke-kell-bolcsokkel-es-nem-sirokkal-teli-jovo.html

Galéria, Hírek

Nemzeti gyásznap: felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót

Katonai tiszteletadás mellett, Novák Katalin köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka és dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka jelenlétében felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót a nemzeti gyásznapon, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, illetve a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján, Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren, november 4-én, pénteken.

Szöveg: honvedelem.hu

Fotó: Horváth Sztaniszláv

forrás: https://honvedelem.hu/hirek/nemzeti-gyasznap-felvontak-majd-felarbocra-eresztettek-a-nemzeti-lobogot.html

Videó

Nemzeti gyásznap: felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót

Katonai tiszteletadás mellett, Novák Katalin köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka és dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka jelenlétében felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót a nemzeti gyásznapon, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, illetve a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján, Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren, november 4-én, pénteken.

Készítették: Ördög Kovács Márton, Petróczy Levente, Szombati Gábor, Tischler Zoltán

forrás: https://honvedelem.hu/hirek/nemzeti-gyasznap-felvontak-majd-felarbocra-eresztettek-a-nemzeti-lobogot.html

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.