Hírek

Tábori Kihelyezési Héten a Koronaőrség

Tábori Kihelyezési Héten gyakorolja alaprendeltetési feladatait és azoktól eltérő gyakorlatokat is végez a 32. Testőrezred Koronaőrség állománya.

A kiképzési feladatokat Rikkers Attila törzszászlós, az MH BHD megbízott vezénylőzászlósa tekintette meg.

A törzszászlós a gyakorlat levezetésének ellenőrzését látta el, illetve a végrehajtó állománytól tájékozódott a katonák tapasztalatairól.

Fotó: Bankó József

Hírek

Eskü a Szent Korona mellett

Idén négyen esküdtek fel arra, hogy életük árán is megvédik a szent ereklyét: Ubornyák Attila százados, Gombos Endre százados, Kohl Tamás törzsőrmester és Horváth István őrmester.

Mudra József ezredes, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka köszöntőjében elmondta: „esküt tenni nem egy hétköznapi dolog, csak az igazán nagy, életünket meghatározó pillanatok közé tudjuk sorolni azokat az eseményeket, amikor önként vállalva fogadalmat teszünk valaki vagy valami mellett.”

„A koronaőrökre nagy felelősség hárul, ezért ezt a feladatot, elszántsággal, tiszta szívből jövő akarattal lehet vállalni. Napjainkban abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy szolgálatuk során láthatják a Szent Koronát, azonban a történelemben több olyan időszak volt, amikor elődeik csak a menekítés közben, egy-egy pillanatra nézhették meg először az ereklyét” – emlékeztetett a parancsnok.

Mudra József ezredes hozzátette, hogy a koronaőri egy különleges katonai szolgálat, melyhez fizikailag és szellemileg is különleges hozzáállás szükséges. A koronaőröktől azt várja, hogy esküjükhöz híven, magyar honvédhez méltó módon teljesítsék szolgálatukat, hiszen a magyar katonát, annak megjelenését elsősorban rajtuk, a díszelgőkön és a palotaőrökön keresztül ítélik meg a világ minden tájáról hozzánk érkezők.

Az eskütétel után Mudra József ezredes, dandárparancsnok, Zsolnai Tamás ezredes, a 32. Testőrezred parancsnoka és Roxin István őrnagy, a Koronaőrség parancsnoka elismeréseket adott át. A Helyőrség Zenekar ünnepi előadását követően Nagyboldogasszony-napi áhítattal zárult az ünnepség.

 

Szöveg: Petróczy Levente | Fotó: Kertész László

Galéria, Hírek

Szent Korona menekítési megemlékezés, 2022

A Szent Korona 1944−45-ös menekítésének utolsó, még Magyarországon található állomásaira, Velemre és Kőszegre látogattak el az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (továbbiakban MH BHD) és az MH BHD 32. Nemzeti Honvéd Díszegység (továbbiakban: MH BHD 32. NHD) Honvéd Koronaőrség állományának tagjai.

Velem községben az egykori Stirling-villa területén található azon emlékhely, ahol a nemzeti ereklyénket 1944. december 29-től, 1945. március 19-ig őrizték a koronaőrök. Az óvóhelyet anno egy utász alakulat építette ki a Stirling-villa közelében lévő gyümölcsösben. A korona őrzési helyét napjainkban egy szűk óvóhely kiépített bejárata és egy faragott emléktábla hívatott jelölni.


A Velemen tartott megemlékezés során a Polgármesteri Hivatal képviseletében Pálffy György Csaba képviselő, az MH BHD nevében Mudra József ezredes, dandárparancsnok, Balázs Tibor főtörzszászlós, a dandár vezénylőzászlósa, Zsolnai Tamás ezredes, a 32. NHD parancsnoka, Dr. Szolcsánszky Márton alezredes, a 32. NHD parancsnokhelyettese és Roxin István őrnagy, a Honvéd Koronaőrség parancsnoka helyeztek el koszorút.

Ezt követően Kőszeg városában tettek látogatást a megemlékezők, ugyanis 1944. decemberének első heteiben itt őrizték a Szent Koronát és a koronázási ékszereket. Időrendben ezután a velemi őrzés időszaka következett, majd 1945. március 20-tól az erre a célra épített óvóhelyen, a koronaőrző bunkerben lettek elhelyezve ereklyéink 1945. március 28-ig.


A II. világháború során komoly megpróbáltatásokat kellett kiállnia a relikviáknak és csak 33 éves külföldön történő száműzetést követően, 1978. január 06-án térhetett vissza az Amerikai Egyesült Államokból hazánkba a Szent Korona.

Kőszegen a Polgármesteri Hivatal nevében Básthy Béla polgármester és a polgármesteri hivatal képviselői és az MH BHD vezetői állománya helyezték el a megemlékezés koszorúit.

A megemlékezések helyszínein ünnepi beszédet mondott Sarkadi Attila hadnagy és Szőke Károly százados tolmácsolásában ünnepi szavalatot hallgattak meg az egybegyűltek.

Szöveg: Roxin István őrnagy
Fotók: Bankó József

Hírek

Tizedik évforduló

 

A jelenlévők a Honvéd Koronaőrség felállításának 10 éves évfordulójára emlékeztek az Országház Gobelin termében. Az állománygyűlést ünnepi köszöntővel nyitotta meg Ádám Barnabás ezredes, a 32. NHD parancsnoka, majd ünnepi beszédében az elmúlt egy évtizedben nyújtott szolgálatra tekintett vissza Mudra József ezredes, az MH BHD dandárparancsnoka.

Az esemény emelkedett pillanatai közé tartozott, amikor az alegység megalapításában és az azóta folyamatos szolgálatban szerepet játszó bajtársak vehettek át elismeréseket. Ezt követően az állományba került, de ünnepélyes esküt még nem tett koronaőrök eskütétele következett, amelyen a bajtársak hozzátartozói is részt vehettek.

A rendezvény végén a résztvevők a HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Püspökség tábori lelkésze, Rácz István őrnagy szakmai közreműködésével a Virrasztás Magyarországért – Áhítat elnevezésű körmeneten mélyültek el és imák, énekek felolvasásával tartották meg a több éves hagyományra visszatekintő lelki programjukat az Országház kupolacsarnokában.

 

Szerző és fotó: Bankó József

Galéria

Tizedik évforduló

Augusztus 15-én az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség ünnepi állománygyűléssel egybekötött ünnepélyes eskütételére került sor az Országházban.

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.