Hírek

„Felkészülő Erő” – Tábori Kihelyezési Héten a Támogató Zászlóalj állománya

„Felkészülő Erő” néven Tábori Kihelyezési Hét kiképzési feladatait hajtotta végre a Támogató Zászlóalj (MH BHD TZ) kijelölt állománya

A kitelepülés helyszíne az MH Ludovika Zászlóalj ócsai kiképzőbázisa volt, ahol ideálisak az adottságok a valósághű környezetben történő gyakorlatozáshoz: nehezen járható terep, váltakozó, erdős-mezős terepszakaszok, a tájékozódást nehezítő és az álcázást megkönnyítő körülmények.

Itt hajtottak végre az MH BHD TZ, Biztosító Század katonái BTR harcjárművekkel raj-, illetve szakasz szinten megszervezett járőrfeladatokat, amelyek során lesállás-rajtaütés (a menetoszlop kis- és nagy erejű ellenség általi megtámadása), valamint menetalakzat váltások begyakorlására is sor került.

A gyakorlatok folyamán az alegység a rajparancsnoki harcvezetésre helyezte a hangsúlyt, így a kiértékelés során a meghatározott szempontok között ez az összetevő is külön értékelésre került.

A végrehajtó állomány a mozzanatokat több napon keresztül és számos alkalommal megismételve gyakorolta be, ezáltal rajszinten sajátította el a raj szintű harcászat alapjait.

Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

Tábori Kihelyezési Héten a 32. Testőrezred állománya

Tábori Kihelyezési Hét (TKH) keretében szakharcászati felkészítést, lőkiképzési foglalkozásokat és menetgyakorlatot teljesített sikeresen az MH BHD 32. Testőrezred állománya

 

Püspökszilágy Kiképző Bázis és Lőtéren települve, 1 hét időtartamban végezte az állomány a kiképzési parancsban és levezetési tervben meghatározott feladatokat. A gyakorlat parancsnoka igyekezett a katonák eddig megszerzett elméleti tudását a gyakorlatba átültetni és a különböző foglalkozások során a valóságot legjobban megközelítő helyzeteket teremteni, ezzel kimozdítva a beosztott parancsnokokat és katonákat a komfortzónájukból.

A kiképző bázisra történő átcsoportosítás napján az előkészítő foglalkozásokat követően táborvédelmi begyakorlásra került sor, majd másnap őrszolgálati felkészítéssel folytatódott a gyakorlat. A hét további részében két napon keresztül lövészet került végrehajtásra AK 63-D gépkarabéllyal, PKM géppuskával és CZ P09 pisztollyal, melyből az első nap egyszerűbb lőgyakorlatokkal készült fel a csapat a másnapi tűzpár és rajéles lőgyakorlatok sikeres végrehajtására. A lövészetet követően teljes harcászati felszerelésben egy nehezített útvonalon került sor a 6 km-es menetgyakorlat végrehajtására.

A kitelepülés ötödik napján a Koszovóban valóságban is létező pristinai fő harcálláspont beléptetését biztosító Ellenőrző Áteresztő Pont (EÁP) másának felépítése következett, melyet az ezt követő napon üzemeltettek is a 32-es katonái. A hét nap során számtalan szimulált helyzetben adhattak tanúbizonyságot felkészültségükről a katonák, zárásként pedig a felhalmozott tapasztalatok feldolgozására (TAFE) került sor.

A tábori hét folyamán a katonák nem csak a gyakorlótér sajátosságaival, a mesterségesen kialakított helyzetekkel küzdöttek meg, de az extrém magas nappali hőmérséklet is próbára tette állóképességüket és emelte meg a sikeres végrehajtáshoz szükséges teljesítményszintet.

Szöveg: Soós Gábor százados
Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

Tábori Kihelyezési Héten a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály állománya

Újabb Tábori Kihelyezési Hét (TKH) fejeződött be: az MH BHD gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály (NF HUO) állománya 2023. május 16-22. között hajtotta végre a Honvéd Vezérkar főnöke által korábban kötelezően előírt, katonai szakfeladatokkal tűzdelt gyakorlatot.

A lovak elhelyezését Üllő-Dóramajor területén az Állatorvostudományi Egyetem saját létesítményében biztosította. A huszár alegység alaprendeltetéséből adódóan évente számtalan díszelgési feladatot lát el Budapesten és országos viszonylatban, ezért a lovarda gyakorló pályáin regeneráló foglalkozásokat is végrehajtottak, melyek a lovak egészségmegőrzését, kellő fizikai felkészültségét és jóllétét szolgálják.

A lovakkal végzett begyakorlások fontos részét képezték a kötelékben végrehajtott feladatok, melyek során a huszár állomány a kötelék egységes megjelenését, mozgását és a lovak együttműködését gyakorolta. Az állomány terepen való mozgást is végzett a lovakkal, mely nélkülözhetetlen tudást és tapasztalatot nyújt lónak és lovasának egyaránt, így elengedhetetlen része a kiképzéseknek.

A hét során a délelőttönként végzett lovas kiképzési feladatokat a délutáni órákban általános katonai kiképzés követte.

A TKH záró napján az NF HUO állománya az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság, Modernizációs Igazgatóság, Lőkísérleti Vizsgáló Osztály telephelyén, Táborfalván hajtott végre éleslövészetet.
A lőkiképzés részét képezte a CZ típusú fegyverek normaidőre történő szét- és összeszerelésének felmérése is.

A lövészet során az állomány a rendszeresített CZ Scorpion Evo 3a1 géppisztollyal és CZ P-09 pisztollyal az 1-es számú békeműveleti lőgyakorlat mellett a 2-es és 4-es számú különleges lőgyakorlat feladatokat hajtotta végre sikeresen.

A TKH kiképzési feladatait az állomány sikeresen elvégezte és az egyéb, alaprendeltetésükből fakadó feladatokban is derekasan helytállt: a kiképzési hét során az alegység katonái 7 alkalommal láttak el díszelgési feladatokat budapesti helyszíneken, valamint az elmúlt hétvégén zárult és nagy sikernek bizonyult Honvédelem napi rendezvényeken is részt vettek a fővárosban.

Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

Felkészülés alaki szemlére

Alaki szemlére készülünk a héten a Petőfi laktanya alakulóterén - intenzíven, naponta 4 órában történik a megszabott feladat begyakorlása. A foglalkozások célja, hogy az alaki fogásokat, mozdulatokat tökéletesre csiszoljuk.

Fotók: Bankó József, Pete Balázs

Galéria, Hírek

Elszánt Harcos 2022

Az MH BHD 32. Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség katonái november 14-20. között tábori kihelyezési héten vettek részt Püspökszilágyban és a Bakonyban.

A tábori kihelyezési hét keretében végrehajtott kiképzések legfőbb célja az állomány minél realisztikusabb felkészítése volt. Ez lehetőséget nyújtott az általános katonai készségek és képességek felfrissítésére, megerősítésére, továbbá az alegységek alaprendeltetéséből adódó vagy más elrendelt feladatokra való szakmai felkészülésre.

A tábori kihelyezési hétre tervezett feladatokat az állomány az MH Bakony Harckiképző Központban (továbbiakban: MH BHK) és egy átcsoportosítással az MH BHD, Támogató Zászlóalj, Kiképzési Bázis és Lőtér (Püspökszilágy) területén végezte el. Az összevont kiképzésen az oktatási módszer foglalkozásonként specifikus volt, de alapvetően gyakoroltatásból, mentorálásból és ellenőrzésből állt.

A koronaőr altisztek a katonai döntéshozatal folyamatát, a TLP-t (Troop Leading Procedures - csapatvezetési eljárások) gyakorolták, amely az előzetes harcintézkedés és az öt pontos harcparancs kidolgozásából és kiadásából áll. Ezt követően az adott harcfeladathoz szükséges harceljárások begyakorlását (drilleket) is elvégezték. Több más jellegű feladat is része volt a kiképzési programnak: járőrözés, lesállás és rajtaütés tervezés, menet végrehajtás gyalogosan könnyű menetfelszerelésben, nyílt veszélyes terepszakaszokon való áthaladás, gyülekezési hely (ORP) foglalás és parancsnoki felderítés.

Nagyban segítette a harceljárások realisztikus megélését és a feladatok motivált végrehajtását az MH Bakony Harckiképző Központ (MH BHK) által biztosított MILES rendszer alkalmazása, amelyet a Honvéd Koronaőrség a jövőben is szeretne alkalmazni a kiképzések, illetve gyakorlatok során.

A tábori kihelyezési hét keretei között zajló szakkiképzéseket november 16-án a dandár parancsnoka, Mudra József ezredes, Zsolnai Tamás ezredes, Balázs Tibor főtörzszászlós és Rikkers Attila törzszászlós ellenőrizték és értékelték. Megállapították, hogy a résztvevők a kitűzött célokat elérték és sikeresen végrehajtották.

Szöveg: Roxin István őrnagy

Fotó: MH BHD 32. NHD Honvéd Koronaőrség

Galéria, Hírek

Az újfajta képzés: az Egységes Alapkiképzési Program

Még tart az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred első Egységes Alapkiképzési Programjában résztvevő állomány felkészítése a Petőfi laktanyában.

Az újfajta képzési programban harmincegyen kezdték meg a nyolchetes elméleti és gyakorlati felkészülést október első hetében az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) budaörsi úti objektumában. A bevonulók önkéntes jogviszonyban szerződtek, és az alapkiképzés sikeres befejezését követően lehetőségük nyílik szerződéses katonai szolgálatot vállalni. A résztvevők többsége a kiképzés során már meg is találta első beosztását valamelyik alakulatnál.

A kiképzés-módszertani foglakozásokat az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 30. Szepessy András Területvédelmi Zászlóalj (MH 6. TVE 30. TVZ) kiképző szakállománya vezette, színesítve a tapasztalataikból merített példák szemléltetésével. A foglalkozásokat gyakorlat-centrikusan, a hagyományos és a korszerű oktatási eszközöket és módszereket ötvözve szervezték meg.

Az elmúlt két hónapban a többi között katonai testnevelés, honvédelmi-, katonai tereptan-, logisztikai-, egészségügyi-, jogi és hadijogi ismeretek, valamint műszaki-, híradó és alaki kiképzés volt napirenden.

A szakasz egyik kiképzője, Menyhárt Balázs ömt. főtörzsőrmester, beosztott altiszt kiemelte, hogy az Egységes Alapkiképzési Program rendkívül komplex és nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati ismeretek szakszerű elsajátítására. Ezen kívül hozzátette: „A kiképzés elején nehéz volt megmondani, hogy kik juthatnak el a végéig, hiszen nem könnyű a civil életből érkezőknek megszokni a katonás fegyelmet, de mindenki saját kompetenciájához mérten jól teljesített, sikeresen küzdötte le a felmerülő akadályokat. Nagy tudásanyagot halmoztak fel, ami elengedhetetlenül szükséges lesz számukra az új alakulatnál.”

A kiképzendő tartalékos állomány az ünnepélyes katonai eskütétel magasztos pillanatait november 9-én, Kecskeméten, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison élhette át.

Szerző: Kresz Fruzsina

Fotó: Pete Balázs, Bankó József

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.