Galéria, Hírek

Elszánt Harcos 2022

Az MH BHD 32. Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség katonái november 14-20. között tábori kihelyezési héten vettek részt Püspökszilágyban és a Bakonyban.

A tábori kihelyezési hét keretében végrehajtott kiképzések legfőbb célja az állomány minél realisztikusabb felkészítése volt. Ez lehetőséget nyújtott az általános katonai készségek és képességek felfrissítésére, megerősítésére, továbbá az alegységek alaprendeltetéséből adódó vagy más elrendelt feladatokra való szakmai felkészülésre.

A tábori kihelyezési hétre tervezett feladatokat az állomány az MH Bakony Harckiképző Központban (továbbiakban: MH BHK) és egy átcsoportosítással az MH BHD, Támogató Zászlóalj, Kiképzési Bázis és Lőtér (Püspökszilágy) területén végezte el. Az összevont kiképzésen az oktatási módszer foglalkozásonként specifikus volt, de alapvetően gyakoroltatásból, mentorálásból és ellenőrzésből állt.

A koronaőr altisztek a katonai döntéshozatal folyamatát, a TLP-t (Troop Leading Procedures - csapatvezetési eljárások) gyakorolták, amely az előzetes harcintézkedés és az öt pontos harcparancs kidolgozásából és kiadásából áll. Ezt követően az adott harcfeladathoz szükséges harceljárások begyakorlását (drilleket) is elvégezték. Több más jellegű feladat is része volt a kiképzési programnak: járőrözés, lesállás és rajtaütés tervezés, menet végrehajtás gyalogosan könnyű menetfelszerelésben, nyílt veszélyes terepszakaszokon való áthaladás, gyülekezési hely (ORP) foglalás és parancsnoki felderítés.

Nagyban segítette a harceljárások realisztikus megélését és a feladatok motivált végrehajtását az MH Bakony Harckiképző Központ (MH BHK) által biztosított MILES rendszer alkalmazása, amelyet a Honvéd Koronaőrség a jövőben is szeretne alkalmazni a kiképzések, illetve gyakorlatok során.

A tábori kihelyezési hét keretei között zajló szakkiképzéseket november 16-án a dandár parancsnoka, Mudra József ezredes, Zsolnai Tamás ezredes, Balázs Tibor főtörzszászlós és Rikkers Attila törzszászlós ellenőrizték és értékelték. Megállapították, hogy a résztvevők a kitűzött célokat elérték és sikeresen végrehajtották.

Szöveg: Roxin István őrnagy

Fotó: MH BHD 32. NHD Honvéd Koronaőrség

Galéria, Hírek

Az újfajta képzés: az Egységes Alapkiképzési Program

Még tart az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred első Egységes Alapkiképzési Programjában résztvevő állomány felkészítése a Petőfi laktanyában.

Az újfajta képzési programban harmincegyen kezdték meg a nyolchetes elméleti és gyakorlati felkészülést október első hetében az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) budaörsi úti objektumában. A bevonulók önkéntes jogviszonyban szerződtek, és az alapkiképzés sikeres befejezését követően lehetőségük nyílik szerződéses katonai szolgálatot vállalni. A résztvevők többsége a kiképzés során már meg is találta első beosztását valamelyik alakulatnál.

A kiképzés-módszertani foglakozásokat az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 30. Szepessy András Területvédelmi Zászlóalj (MH 6. TVE 30. TVZ) kiképző szakállománya vezette, színesítve a tapasztalataikból merített példák szemléltetésével. A foglalkozásokat gyakorlat-centrikusan, a hagyományos és a korszerű oktatási eszközöket és módszereket ötvözve szervezték meg.

Az elmúlt két hónapban a többi között katonai testnevelés, honvédelmi-, katonai tereptan-, logisztikai-, egészségügyi-, jogi és hadijogi ismeretek, valamint műszaki-, híradó és alaki kiképzés volt napirenden.

A szakasz egyik kiképzője, Menyhárt Balázs ömt. főtörzsőrmester, beosztott altiszt kiemelte, hogy az Egységes Alapkiképzési Program rendkívül komplex és nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati ismeretek szakszerű elsajátítására. Ezen kívül hozzátette: „A kiképzés elején nehéz volt megmondani, hogy kik juthatnak el a végéig, hiszen nem könnyű a civil életből érkezőknek megszokni a katonás fegyelmet, de mindenki saját kompetenciájához mérten jól teljesített, sikeresen küzdötte le a felmerülő akadályokat. Nagy tudásanyagot halmoztak fel, ami elengedhetetlenül szükséges lesz számukra az új alakulatnál.”

A kiképzendő tartalékos állomány az ünnepélyes katonai eskütétel magasztos pillanatait november 9-én, Kecskeméten, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison élhette át.

Szerző: Kresz Fruzsina

Fotó: Pete Balázs, Bankó József

Galéria

Alapkiképzés az MH BHD Kiképző Bázis és Lőtéren

Szerződéses legénységi és katonai végzettséggel nem rendelkező tiszti- és altiszti állomány alapkiképzése kezdődött el az MH BHD Kiképző Bázis és Lőtéren, Püspökszilágyon.


Az alapkiképzésen részt vevő állományt Mudra József ezredes, dandárparancsnok, Kiss Ferenc ezredes, törzsfőnök és Balázs Tibor főtörzszászlós, vezénylő zászlós látogatta meg.

A dandárparancsnok köszöntő beszédét elismerések átadása követte.

Galéria, Hírek

Vezetéstechnikai tréning Zsámbékon

A Driving Camp Hungary Zrt. zsámbéki telephelyén jártunk, ahol vezetéstechnikai tréning zajlik a Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség és a Honvédelmi Sportszövetség közös szervezésében.

Az egy hónappal ezelőtt kezdődött gyakorlatokon a honvédség gépjárművezetői és a járművezetésre jogosult állománya vesz részt. A tanpályán többek között manővereket gyakorolhatnak, valamint különböző időjárási körülményekben szimulált helyzetekben tesztelhetik és fejleszthetik vezetési képességeiket.

Fotó: Bankó József

 

Hírek

Ideiglenes Kiképző Csoport

Az Ideiglenes Kiképző Csoport, vagyis az IKCS 2017 óta létezik az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandáron (MH BHD) belül. Létrehozását az alakulat alaprendeltetéséből adódó nagymennyiségű kiképzési feladata indokolta. A Dandár ugyanis nem csak a saját állománya tekintetében kell, hogy biztosítsa a rendszeres éves és egyéb kiképzési rendezvényeket, hanem minden olyan budapesti, a Honvédelmi Minisztériumhoz és az Magyar Honvédség Parancsokságához tartozó szervezeti elem esetében is, melyek önerőből nem rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal. Ezen túlmenően végzik az alapkiképzés, valamint az Önkéntes Műveleti – és Védelmi Tartalékos (ÖMT, ÖVT) rendszerhez kapcsolódó kiképzési feladatokat.
Az IKCS-t mindig egy évre alakítják meg, tagjait az MH BHD különböző szervezeti elemeinek állományából jelölik ki. Ez persze azt is jelenti, hogy a csapatnak először össze kell kovácsolódnia, hogy hatékonyan tudjanak együttműködni, ugyanakkor meg van az az előnyük, hogy problémákat különböző szemszögből és különböző látásmóddal tudják vizsgálni, ami adott esetben könnyebbé teheti a munkavégzést.
Hamarosan (december 11-ével) az idei csapat vezénylése megszűnik. Ennek kapcsán beszélgettem velük a tapasztalataikról és a lassan elmúló évről. Azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy örülnek-e az egy éves megbízatás lejártának. Néhányan szívesen folytatnák tovább az IKCS keretében, mások viszont úgy gondolják az egy év éppen elég volt. Abban alapvetően mindenki egyet értett, hogy a feladatok érdekesek és izgalmasak voltak, az viszont tény, hogy igen sok távolléttel jártak. Különösen igaz ez az elmúlt időszakra, amikor hosszú évek után újra egy teljes, öthetes alapkiképzést kellett tartania az alakulatnak, ami a COVID járvány miatt szükséges izolációval párosult, tehát folyamatos távolléttel járt. A Csoport állományával azt is összeszámoltuk, hogy az elmúlt évben alighanem több időt töltöttek a püspökszilágyi kiképzőbázison, mint a Petőfi laktanyában. Munka ugyanis számtalan van. A legutóbbi alapkiképzés, valamint a korábban már említett HM és MHP szervezetek számára biztosítandó- és ÖMT-s, ÖVT-s feladatok mellett, egyes, a Honvéd Kadét programban résztvevő budapesti iskolák számára is ők tartják meg a kiképzéseket.
Az IKCS munkája tehát rendkívül sokrétű. Laikusként ugyan azt gondolhatnánk, hogy egyik kiképzés olyan, mint a másik, a valóságban ez messze nem így van. Beszélgetés közbe kiderült, hogy a munka során nem csak kiképzőnek, hanem „pszichológusnak” is kell lenni egyszerre. Különösen igaz ez a többhetes programok esetében. Ilyenkor az alapkiképzésen résztvevő állomány hosszabb időre kénytelenek kiszakadni a megszokott környezetükből, ami sokszor megterhelő lehet. Sokaknak közülük ráadásul ez az első személyes tapasztalata a honvédséggel és a katonai pályával kapcsolatban. Mindezt az idei évben tovább nehezítette a koronavírus járvány, melynek következtében az állomány hétvégére sem térhetett haza, s más nem hagyhatta el a kiképzőbázist. Az sem egyszerűsíti a helyzetet, hogy a bevonulók személyiségbeli jegyei is meglehetősen nagy szórást mutatnak. Az életkori és társadalmi spektrum nagy részét lefedik (akár egy csoporton belül is), így a kiképzők a velük való munka során igen sokféle problémával találkoznak, melyek természetesen más és más jellegű megoldást követelnek.
Mindezeken túlmenően, az IKCS keretében végzett munkát az is megnehezíti (ugyanakkor izgalmassá is teszi), hogy a kiképzők közül jó néhányan, korábban sosem vettek részt – legalábbis nem kiképzőként – ilyen jellegű feladatokban. Így aztán sokszor nekik is a szolgálatteljesítés közben kellett megoldani problémákat, melyekkel korábban nem találkoztak. Arra természetesen minden évben nagy hangsúlyt fektetnek, hogy legyenek olyanok köztük, akik már rendelkeznek megfelelő tapasztalattal ezen a téren, s van olyan is, aki gyakorlatilag állandónak számít.
Annak ellenére azonban, hogy különböző területekről érkeznek, az IKCS sem képes minden szakfeladatot önerőből megoldani. Ennek köszönhetően rendszeresen érkeznek ideiglenes kiképzők más honvédségi szervezetektől, hogy a saját szakterületük vonatkozásában átadják a szükséges szaktudást. Sőt az idei évben egy korábbi hagyomány is újjá éledt. Az október 1-vel lezárult alapkiképzésen a másodéves honvédtiszt jelöltek is részt vettek, akik raj- és szakaszparancsnoki feladatokat láttak el. Ez számukra is kiváló lehetőséget biztosított, hogy tapasztalatot szerezzenek a beosztottak vezetésében és az IKCS számára is segítség volt, hogy olyanokra támaszkodhattak, akik – részben legalábbis – már megismerkedtek a Magyar Honvédséggel.

A Dandár vezető állománya szerint 2020-ban az elmúlt évek egyik legjobb csapata állt össze. Pedig nem volt könnyű a helyzetük. Ahogyan az eddigiekből is került már, az IKCS feladatrendszere egyébként sem egyszerű, az idei évben pedig olyan körülmények párosultak mindehhez, melyek csak tovább nehezítették. Ők azonban megbirkóztak a problémákkal és kiváló színvonalon, a vezetői elvárásoknak mindenben megfelelve teljesítették a kitűzött célokat. Ezzel nem csak maguknak vívtak ki elismerést és megbecsülést, a következő évek csapatai számára is magasra tették a lécet, amihez ezúton is gratulálunk nekik.

Fotó: Gramantik Zoltán archív

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.