Hírek

„Háború és béke” az Euroatlanti Nyári Egyetemen

Az esemény helyszínéül szolgáló hódmezővásárhelyi honvéd középiskola júniusban zárta az első hivatalos tanévét. Az intézmény első nyári szünetében örömmel fogadta a nyári egyetemet – tudtuk meg Máté Gergő főhadnagytól, az intézmény vezetőjétől. A főszervező Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) munkatársai pedig örömmel hozták Hódmezővásárhelyre az eseményt és elégedetten távoztak a hét végén. Az egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa, dr. Felméry Zoltán elmondta, hogy az előadások, szemináriumok, válságkezelő szimulációk, kerekasztalbeszélgetések mellett sportverseny, filmklub, látogatás a hódmezővásárhelyi helyőrségnél és egy szegedi kirándulás is belefért a programba.

A nyári egyetem, akárcsak Tolsztoj híres regénye, a „Háború és béke” címet viselte. Ahogy az orosz író művében sok elemzés szerepelt, ugyanígy a meghívott neves biztonságpolitikai szakértők előadásaiban is, utóbbiak esetében azonban a már megtörtént események boncolgatása mellett inkább a jelen értelmezése és a jövő „előrelátása” dominált.

„A hét során a nemzetközi politika változásait tekintettük át, elsősorban az orosz–ukrán háború következményeként. Azt, hogy ez a háború, a változások, amit a háború kiváltott, mit jelentenek Európa, Amerika, Oroszország, Németország és úgynevezett globális dél számára. Az egyik nap kimondottan ennek a háborúnak a katonai, gazdasági és egyéb következményeit néztük végig” – tájékoztatott dr. Tálas Péter, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének (NKE SVKI) vezetője.

„A harmadik napon egy hazánk szempontjából kulcsfontosságú országot, Németországot »vettük«. A nyári egyetem programjába régóta szerettünk volna egy olyan napot beiktatni, amikor a védelempolitikai kapcsolatok mellett egy kicsit szélesebben meg tudjuk mutatni azt, hogy milyenek a magyar–német gazdasági és politikai kapcsolatok. Úgy gondolom, fontos tudni ezeket a háttérinformációkat ahhoz, hogy megértsük, például miért a német iparral van legközelebbi kapcsolata a magyar védelmi iparnak” – mondta az ismert biztonságpolitikai szakértő, aki szerint alapvetően sűrű és fárasztó volt az egy hét, de reményei szerint mindenki számára izgalmas.

A jó hangulatban zajlott zárónapi tesztírás és „diplomaosztás” arról tanúskodott, hogy dr Tálas Péter reményei valóra váltak. A hatvan résztvevő mosolyogva vette át a képzés elvégzéséről tanúskodó oklevelét Dienes Ádám ezredestől, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár parancsnokhelyettesétől.

A Magyar Honvédség erős jelenléte (a résztvevők között tíz-tíz hivatásos, illetve önkéntes műveleti tartalékos katonát találhattunk) egybecsengett dr. Tálas Péter utolsó napi előadásának egyik fontos kijelentésével, miszerint „a Magyar Honvédség óriási értéket jelent”. Az NKE SVKI intézetvezetője kollégájával, dr. Csiki Varga Tamás tudományos főmunkatárssal hazánk 21. századi védelempolitikájáról írt, megjelenés előtt álló könyvük tartalmát bemutató, közösen tartott előadásukban annak kapcsán hívta fel erre hallgatósága figyelmét, hogy az elmúlt években hadseregünk a határvédelem és COVID-járvány során is bizonyította erejét.

A civil vonal az Euroatlanti Nyári Egyetem fontos tényezője, s a szervezők örömére a résztvevők között is egyre több a civil, mindenekelőtt pedagógus. Az idén tizenhárom tanár jelentkezett a számukra akkreditált képzésnek számító kurzusra, s nemcsak a honvéd középiskolákban, illetve az egyéb tanintézmények kadét programjában oktatók.

„Nagy örömmel vettem részt a nyári egyetemen, hiszen történelem szakos tanárként mindig is érdekelt a világpolitika” – nyilatkozta egyikőjük, Kálmán Nóra. „A napi terhelés mellett egyszerűen nincs arra ideje ma egy pedagógusnak, hogy mindig naprakész információkhoz juthasson a külpolitikai eseményekről. Viszont a gyerekek, ha bármi történik a világban, mindig hozzánk fordulnak és kérdezik a történelmi és aktuálpolitikai események hátterét” – tudtuk meg a váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola tanárától.

Kálmán Nóra visszatérő vendégként, már harmadszor vett részt a hazánk NATO-csatlakozása óta zajló eseményen. Az idén amúgy sokan érkeztek új hallgatóként, köztük számos mester- és PhD-szakos egyetemi hallgató, ami jó jel a tekintetben, hogy a haza védelme, hazánk együttműködése az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével a fiatalok számára is fontos téma, s eredményesen folytatódhat majd az Euroatlanti Nyári Egyetem a jövőben is.

Az eseményt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Védelmi Stratégiai Kutatóintézete, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Kulturális és Rekreációs Igazgatósága és a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács szervezte a helyszínnek otthont adó hódmezővásárhelyi Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, illetve az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár közreműködésével.

Szerző és fotók: Teszler Vendel

 

Galéria, Hírek

Kadétok pályaorientációs napon a Petőfi laktanyában

Pályaorientációs napon fogadtuk a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium 20 kadétját a Petőfi Sándor laktanyában.

A diákok az MH BHD 32. Testőrezred Lövészzászlóalj katonáinak szakmai segítségével először alaki feladatokat gyakorolhattak a laktanya alakulóterén, majd a dandár gépjárműparkjába tartozó technikai eszközökkel ismerkedhettek meg testközelből.

section-fabadad
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2023/05/web_BHD7432-488x325.jpg
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2023/05/web_BHD7391-488x325.jpg
Hírek

Honvéd kadét diákokat fogadtunk

Újra honvéd kadét szakos diákokat fogadtunk a Petőfi Sándor laktanyában. A BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum kadét osztályainak hallgatói tantermi órákon és szabadtéri foglalkozásokon keresztül mélyítik el szakismereteiket.

Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

„Felkészülő Erő-1”

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Támogató Zászlóalj állománya január 16-22. között egy héten át tartó kiképzésen vett részt.

A tábori kihelyezési hét (továbbiakban: TKH) az MH BHD, Támogató Zászlóalj, Kiképzési Bázis és Lőtér objektumban zajlott Püspökszilágyon.
A foglalkozások keretében az általános katonai készségek és képességek felfrissítésére, megerősítésére, továbbá az alegység alaprendeltetéséből adódó vagy más elrendelt feladatokra való szakmai felkészülésre került sor.

section-6f05cda
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2023/01/web20230120_163119-488x325.jpg
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2023/01/web_BHD5298-488x325.jpg

Az elméleti felkészülés számos szakterületet érintett: műszaki- és híradó kiképzés, egészségügyi kiképzés, jogi- és hadijogi ismeretek elsajátítása, majd a részt vevő állomány az elsajátított tudásanyagot gyakorlati foglalkozások, begyakorlások során erősítette meg. Az alegység katonái a hét második felében harceljárások begyakorlását (drill-ek) végezték és tájékozódási gyakorlatot hajtottak végre.

A tábori kihelyezési hét keretei között zajló szakkiképzések legfőbb célja az állomány minél realisztikusabb helyzetben való felkészítése, továbbképzése.

Fotók: Bankó József, Krendl Róbert főhadnagy

Galéria, Hírek

Elszánt Harcos 2022

Az MH BHD 32. Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség katonái november 14-20. között tábori kihelyezési héten vettek részt Püspökszilágyban és a Bakonyban.

A tábori kihelyezési hét keretében végrehajtott kiképzések legfőbb célja az állomány minél realisztikusabb felkészítése volt. Ez lehetőséget nyújtott az általános katonai készségek és képességek felfrissítésére, megerősítésére, továbbá az alegységek alaprendeltetéséből adódó vagy más elrendelt feladatokra való szakmai felkészülésre.

A tábori kihelyezési hétre tervezett feladatokat az állomány az MH Bakony Harckiképző Központban (továbbiakban: MH BHK) és egy átcsoportosítással az MH BHD, Támogató Zászlóalj, Kiképzési Bázis és Lőtér (Püspökszilágy) területén végezte el. Az összevont kiképzésen az oktatási módszer foglalkozásonként specifikus volt, de alapvetően gyakoroltatásból, mentorálásból és ellenőrzésből állt.

A koronaőr altisztek a katonai döntéshozatal folyamatát, a TLP-t (Troop Leading Procedures - csapatvezetési eljárások) gyakorolták, amely az előzetes harcintézkedés és az öt pontos harcparancs kidolgozásából és kiadásából áll. Ezt követően az adott harcfeladathoz szükséges harceljárások begyakorlását (drilleket) is elvégezték. Több más jellegű feladat is része volt a kiképzési programnak: járőrözés, lesállás és rajtaütés tervezés, menet végrehajtás gyalogosan könnyű menetfelszerelésben, nyílt veszélyes terepszakaszokon való áthaladás, gyülekezési hely (ORP) foglalás és parancsnoki felderítés.

Nagyban segítette a harceljárások realisztikus megélését és a feladatok motivált végrehajtását az MH Bakony Harckiképző Központ (MH BHK) által biztosított MILES rendszer alkalmazása, amelyet a Honvéd Koronaőrség a jövőben is szeretne alkalmazni a kiképzések, illetve gyakorlatok során.

A tábori kihelyezési hét keretei között zajló szakkiképzéseket november 16-án a dandár parancsnoka, Mudra József ezredes, Zsolnai Tamás ezredes, Balázs Tibor főtörzszászlós és Rikkers Attila törzszászlós ellenőrizték és értékelték. Megállapították, hogy a résztvevők a kitűzött célokat elérték és sikeresen végrehajtották.

Szöveg: Roxin István őrnagy

Fotó: MH BHD 32. NHD Honvéd Koronaőrség

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.