Hírek, Videó

Megújult a Harminckettesek tere

A Harminckettesek terén lévő katonaszobor 1933 óta állít emléket a 32. Gyalogezred I. világháborúban elesett hősi halottjainak, amelyhez alakulatunk katonái szorosan kapcsolódnak.

A tér megújulása alkalmából a szervezők az MH BHD 32. Testőrezred katonáit is felkérték, hogy vegyenek részt a térfoglalón. Ennek a kérésnek eleget téve az ezred Különleges Díszelgő Csoportja látványos bemutatóval nyitotta meg az eseményt, amelyet az ott élő Józsefvárosiak és az arra járók nagy tapssal fogadtak. Ezt követően statikus ruházati és fegyveres bemutatóval várták a térre látogatókat az alakulat katonái.

Szerző, videó: Pete Balázs
Fotók: Bankó József

Galéria, Hírek

Júniusi gyermektábor

Rengeteg élményben volt részük azoknak a gyerekeknek, akik az MH BHD Személyügyi Főnökség Humán Részlege által szervezett júniusi gyermektáborban részt vettek. Egy hét során számos helyre ellátogattak, többek között Balatonakarattyára, a budapesti Aeroparkba és Margitszigetre is, de megtekinthették a szelíd óriásokat is a Kimba elefánt parkban.

Az élményekről beszéljenek a képek.

Szöveg: Pete Balázs
Képek: Juhászné Oláh Gabriella

Hírek

„Felkészülő Erő” – Tábori Kihelyezési Héten a Támogató Zászlóalj állománya

„Felkészülő Erő” néven Tábori Kihelyezési Hét kiképzési feladatait hajtotta végre a Támogató Zászlóalj (MH BHD TZ) kijelölt állománya

A kitelepülés helyszíne az MH Ludovika Zászlóalj ócsai kiképzőbázisa volt, ahol ideálisak az adottságok a valósághű környezetben történő gyakorlatozáshoz: nehezen járható terep, váltakozó, erdős-mezős terepszakaszok, a tájékozódást nehezítő és az álcázást megkönnyítő körülmények.

Itt hajtottak végre az MH BHD TZ, Biztosító Század katonái BTR harcjárművekkel raj-, illetve szakasz szinten megszervezett járőrfeladatokat, amelyek során lesállás-rajtaütés (a menetoszlop kis- és nagy erejű ellenség általi megtámadása), valamint menetalakzat váltások begyakorlására is sor került.

A gyakorlatok folyamán az alegység a rajparancsnoki harcvezetésre helyezte a hangsúlyt, így a kiértékelés során a meghatározott szempontok között ez az összetevő is külön értékelésre került.

A végrehajtó állomány a mozzanatokat több napon keresztül és számos alkalommal megismételve gyakorolta be, ezáltal rajszinten sajátította el a raj szintű harcászat alapjait.

Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

Tábori Kihelyezési Héten a 32. Testőrezred állománya

Tábori Kihelyezési Hét (TKH) keretében szakharcászati felkészítést, lőkiképzési foglalkozásokat és menetgyakorlatot teljesített sikeresen az MH BHD 32. Testőrezred állománya

 

Püspökszilágy Kiképző Bázis és Lőtéren települve, 1 hét időtartamban végezte az állomány a kiképzési parancsban és levezetési tervben meghatározott feladatokat. A gyakorlat parancsnoka igyekezett a katonák eddig megszerzett elméleti tudását a gyakorlatba átültetni és a különböző foglalkozások során a valóságot legjobban megközelítő helyzeteket teremteni, ezzel kimozdítva a beosztott parancsnokokat és katonákat a komfortzónájukból.

A kiképző bázisra történő átcsoportosítás napján az előkészítő foglalkozásokat követően táborvédelmi begyakorlásra került sor, majd másnap őrszolgálati felkészítéssel folytatódott a gyakorlat. A hét további részében két napon keresztül lövészet került végrehajtásra AK 63-D gépkarabéllyal, PKM géppuskával és CZ P09 pisztollyal, melyből az első nap egyszerűbb lőgyakorlatokkal készült fel a csapat a másnapi tűzpár és rajéles lőgyakorlatok sikeres végrehajtására. A lövészetet követően teljes harcászati felszerelésben egy nehezített útvonalon került sor a 6 km-es menetgyakorlat végrehajtására.

A kitelepülés ötödik napján a Koszovóban valóságban is létező pristinai fő harcálláspont beléptetését biztosító Ellenőrző Áteresztő Pont (EÁP) másának felépítése következett, melyet az ezt követő napon üzemeltettek is a 32-es katonái. A hét nap során számtalan szimulált helyzetben adhattak tanúbizonyságot felkészültségükről a katonák, zárásként pedig a felhalmozott tapasztalatok feldolgozására (TAFE) került sor.

A tábori hét folyamán a katonák nem csak a gyakorlótér sajátosságaival, a mesterségesen kialakított helyzetekkel küzdöttek meg, de az extrém magas nappali hőmérséklet is próbára tette állóképességüket és emelte meg a sikeres végrehajtáshoz szükséges teljesítményszintet.

Szöveg: Soós Gábor százados
Fotó: Bankó József

Hírek

Állománygyűlés – „Minden egyes apró szolgálat számít”

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) június 27-én ünnepi állománygyűlést tartott az alakulat napja alkalmából. Ezen alkalmat megragadva, az állománygyűlésen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) nevében elismerő okleveleket adtak át azoknak, az alakulatnál szolgálatot teljesítő katonáknak, akik áldozatos szolgálatukkal nagy szerepet vállaltak Ferenc pápa magyarországi apostoli útjának szervezésében és végrehajtásában.

Az elismerések átadását az alakulat névadójának vitéz Szurmay Sándor vezérezredes életútjának ismertetése előzte meg. Az ismertetőt Illésfalvi Péter a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Kutatóintézet, Hadtörténeti Kutatóosztály, kutatója foglalta össze 20 percben.

A kutató az előadás első felében arról a munkáról beszélt, ami a Magyar Honvédségben folyt, az alakulatok elnevezése és hadrendi számozásának megváltoztatását céljából.

Illésfalvi Péter, Hadtörténeti Kutatóosztály kutatója elmondta: „Az alakulatok újbóli elnevezése és hadrendi számozás megváltoztatása egyetlen egy célt szolgált, hogy a Honvédség csapatalakulatainak megnevezése, hadrendiszáma közelebb kerüljön a magyar történelem hagyományaihoz.” 

Az előadás második részében pedig ismertette alakulatunk névadójának, Szurmay Sándor vezérezredesnek az életútját és karakterét.

Szurmay Sándor a reáliskoláját Szegeden végezte, ami után először nem a katonai pályát választotta, azonban 1882-ben megkezdte a tanulmányait a Ludovika Akadémián, ahol kitűnő eredménnyel végzett. Ekkor indult el a katonai pályafutása. Csapat tisztként és vezérkari tisztként is szolgálat. A háború kirobbanásakor azonnal harctéri szolgálatra jelentkezett.  A róla elnevezett ún. Szurmay-hadtest parancsnokaként a Kárpátokban irányította az oroszok elleni küzdelmet. 1914. december elején sikerült is megállítania a cári csapatok betörését, és visszavonulásra kényszeríteni azokat a magyar határon túlra. A tehetséges hadvezért attól fogva nevezték „Uzsok oroszlánjának”. Az 1914-1915. évi kárpáti téli hadműveletekben nyújtott egészen kiváló teljesítményéért a király „uzsoki” előnévvel bárói címet adományozott részére. Szinte az összes kitüntetést megkapta, így az akkori korszaknak a legmagasabb kitüntetését is, a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét.

„Szurmay Sándor a katonáit félistennek hívta, az, hogy egyszerű honvédból a harctéren ilyen, úgymond félisten váljon, ahhoz kell olyan vezető is aki őket azzá képes tenni. Szurmay Sándor ilyen ember, ilyen katonatiszt, ilyen katonai vezető, honvéd tábornok volt. – fűzte beszédéhez a kutató. 

Az alakulat névadójának életútja után a dandárparancsok ismertetése és elismerések átadása következett, melyet Szoták Róbert alezredes, az MH BHD személyügyi főnöke olvasott fel.

Az alakulat napja alkalmából a legmagasabb dandárparancsnoki elismerést a Szurmay gyűrű arany változatát is átadták. Az elismerést ebben az évben a három évtizedes katonai szolgálatban töltött kimagasló feladatellátásért adták át Kiss Ferenc ezredesnek, az alakulat törzsfőnökének. Ezek után előléptetések, tárgyjutalmak és elismerő oklevelek átadása történt.

Az elismerések végén Berta Tibor dandártábornok, Katolikus Tábori püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) nevében elismerő oklevelet adott át azoknak a munkatársaknak, akik áldozatos szolgálatukkal nagy szerepet vállaltak Ferenc pápa magyarországi apostoli útjának szervezésében és biztosításában.

Berta Tibor Katolikus Tábori püspök kiemelte:

„Minden egyes apró szolgálat számít! Egy katonai szervezet fontosságát az is jelzi, hogy egy ünnepi állománygyűlésen az elismerésre felterjesztettek hány százaléka tud megjelenni az átvétel alkalmából. Ez is jelzi egy alakulatnak a nagyszerűségét és kiterjedt tevékenységét, hisz közel 100 fő csak később tudja átvenni az elismeréseket, mert most is szolgálati feladatot hajt végre.” 

Az ünnepi állománygyűlés kezdetekor egy perces néma főhajtással tisztelgett a dandár teljes állománya a tragikus baleset következtében Horvátországban elhunyt bajtársak tiszteletére.

Szerző, fotó: Pete Balázs

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.