Hírek

ÉP TESTBEN EGYÜTT, EGY IRÁNYBAN – A DANDÁRFUTÁS

A dandárfutások fő rendeltetése az állomány edzettségi állapotának, állóképességének fejlesztése, emellett fontos tényező a SARS – CoV-2 vírusfertőzés okozta koronavírus megbetegedésen átesett katonák sporthoz való visszatérésének elősegítése is.
Szárnya Ákos őrnagy, a szervezést lebonyolító MH BHD Kiképzési Főnökség főtisztje elmondta, hogy az MH BHD – tekintettel a szervezeti elemek területi széttagoltságára és a feladatrendszer jellegére – egy időben nem képes a teljes állomány részvételével végrehajtani a laktanyafutást. Bizonyos szervezeti elemek önállóan, saját terv szerint hajtják végre a foglalkozást Budapest különböző pontjain.
Elsőként – mintegy hagyományteremtőként és példamutatásként – a dandár vezető állománya és a főnökségek az MH BHD Központi Zenekarral együtt hajtották végre a 2 km futást 2021.07.08-án a reggeli órákban.

  „A dandárfutás legnagyobb kihívása jelenleg a hőség és a jelentős szintkülönbség, amit a korai időponttal és az útvonalra kihelyezett párakapuval próbálunk elviselhetővé tenni.” – tette hozzá az őrnagy.

Természetesen az elöljárók a futásban is elöl jártak, így mutatva példát az állománynak illetve ösztönzőleg hatottak a honvédelmi alkalmazottakra is.

Vadászi Norbert ezredes dandárparancsnok-helyettes elmondta:
„A dandár futásnak több előnye is van, s nagyon pozitív hatással bír a személyi állomány moráljára. Először is a jó hangulatú közös tevékenységeknek csapatépítő hatása van. A katonák a feladataikat alapvetően különböző szintű csoportokban, kötelékekben hajtják végre, aminek a sikeressége nagyban függ a „team”-en belüli kohézió mértékétől. Nagyon jó ösztönző erőt adhat a katonatársaknak a parancsnoki állomány személyes példamutatása, ahogy a feladatot (itt futást) közösen – korra, nemre, beosztásra, rendfokozatra tekintet nélkül – egységesen, a dandár parancsnokát, s a dandár vezénylő zászlósa által magasra tartott „dandár futó zászlót” követve hajtják végre.

 

 

A másik előny, hogy a rendszeres futás (aminek legalább 8 km/h vagy annál gyorsabb az irama) hatására edzettebbekké, betegségekkel szemben ellenállóbbakká, kitartóbakká válunk, s növeljük a fizikai állóképességünket. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a havi egy alkalommal történő közös futás minderre nem elegendő, de arra igen, hogy az állomány kedvet kapjon a rendszeres testmozgásra, s arra is jó, hogy az egyén felmérje aktuális fizikai állapotát. A jelenlegi futás távolsága még nem jelentős, ámbár annál jelentősebb a szintkülönbség, amit együtt, alakzatban le kell küzdeni. Fontos megjegyezni, hogy mindig van hová fejlődni a dandár futás keretében is. Fokozatosan növelésre kerülhet a távolság, az iram, s a végrehajtás módja is.”

A katonák jó fizikai állóképességgel rendelkeznek, aminek a szintje az átlag állampolgár fölötti kell, hogy legyen.

„A sport és a mozgás a fizikai képességeink növelése mellett tényleg egy csapatteremtő, közelebb hozza egymáshoz az embereket. Mivel a dandár alegységeinél végrehajtott futásoknál az adott alegység vezénylő zászlósai viszik a zászlót, így most a parancsnok mögött az élen futva, a dandár futózászlóját büszkén magasba tartva is szeretném ösztönözni altiszt bajtársaimat a rendszeres mozgásra.”  – fejtette ki véleményét Balázs Tibor főtörzszászlós, a dandár vezénylőzászlósa.

A jövőben a rendszeres dandárfutásokra minden hónap első csütörtökjén kerül sor.

 

Csizmadia Zsolt ezredes, MH főkarmester szavai méltón összegzik az eseményt:
„Több ok miatt tartom jó dolognak a dandárfutást. A sport nagyon fontos dolog, mint tudjuk ép testben ép lélek. S nem utolsó sorban egy lényeges és fontos szempontot érdemes kiemelni, ez pedig: Az irány. Nemcsak a futásnak van iránya, hanem a dandárnak is. A közös életnek, a közös céloknak. Rengeteg szegmens van a dandáron belül, rengeteg félék, fajták vagyunk, ami fontos, hogy egy irányba menjünk. S ezt a futás nagyon jól szimbolizálja. Követjük a parancsnokot, követjük az elveinket. EGYÜTT. EGYMÁSÉRT. EGY IRÁNYBAN. Hajrá futás!”

 

Fotók: Kun-Orosz Adrienn és a szerző felvételei

Hírek

Futócipőben a szabadságért

A „Szabadság Napja Emlékfutás” programsorozatot a Debreceni Honvéd Sport- és Diáksport Egyesület Békessy Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosztálya október 21-23. között rendezte meg, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének támogatásával. A katonai váltó debreceni indulását követően három nap alatt, összesen huszonkét települést érintve, 290 kilométeres táv leküzdése után érkezett meg Budapestre. A csapatot az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hivatásos, szerződéses katonái mellett katonai kadétok és önkéntes katonák alkották, akik közösen, méltó módon kívántak megemlékezni a Magyar Köztársaság 30. évfordulójára.

A Katonai Rendészeti Központ felvezetésével érkező futókat köszöntötte Baráth Ernő dandártábornok, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka, Gergely István, a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó is. A sportemberek között futott Szloszjár Balázs dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka, Gyöngyösi Károly rendőr ezredes, a Debreceni Honvéd Sportegyesület elnöke illetve Szőke Zoltán, Tiszavasvári polgármestere is.

Baráth Ernő dandártábornok köszöntőjében elismerését és köszönetét fejezte ki a katonához méltó teljesítményért, melyet a résztvevők három nap alatt végrehajtottak. Az 1989. október 23-i eseményeket, a harmadik magyar köztársaság kikiáltását felidézve emlékeztetett, hogy ez a nap kettős ünnep a magyar történelemben. „A mai szabadságunk az 1956-os forradalomból sarjad” – tette hozzá a helyőrségparancsnok.

A tábornok kiemelte: a futók a Magyar Honvédség képviseletében megemlékezéseket és koszorúzásokat hajtottak végre a települések önkormányzataival. Ezzel a hőseink és a rendszerváltásuk kettős nemzeti ünnepe előtt tisztelegtek, de egyben a civil lakosság érdeklődését felkeltve a honvédség és a hon védelme iránt, tette hozzá Baráth Ernő. 

Fotó: Szabó Lajos zászlós

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.