Galéria, Hírek

Állománygyűlés az átadás-átvétel alkalmából

2023. március 01-jei hatállyal MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont (MH HIRFK) és az Információvédelmi Főnökség személyi állománya és feladatrendszere az MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandárba integrálódik. Az ebből az alkalomból megrendezett állománygyűlés parancsok és határozatok ismertetésével, valamint az elismerések átadásával kezdődött.

Ezt követően Mudra József ezredes, az MH BHD dandárparancsnoka méltatta a kiváló szervezeti elemek eddigi feladatellátását és köszönetet mondott az elmúlt évek áldozatos munkájáért. Beszédében hangsúlyozta: „Biztos vagyok benne, hogy méltó módon folytatják elődeik tevékenységét úgy, hogy a szakmai és a katonai élet hazai, valamint nemzetközi környezetében továbbra is teljesíteni tudják a rájuk háruló feladatokat az elvárásoknak megfelelő szinten.”

A rendezvényen beszédet mondott Koronczai Tibor ezredes, az MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár dandárparancsnok-helyettese, Pristyák János ezredes, az MH HIRFK parancsnoka, illetve Gaspor Tibor ezredes, a Honvéd Vezérkar Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettese.

Szerző: Kresz Fruzsina fhdgy.

Fotó: Bankó József

Hírek

UNIFIL kibocsátó ünnepség

 

Az ENSZ libanoni békefenntartó misszió 1978. március 28-án jött létre és eredetileg időtartamát 6 hónapban határozták meg, azzal a kiegészítéssel, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa ezt újabb fél évvel meghosszabbíthatja. Feladata az izraeli csapatok kivonulásáig elsődlegesen a humanitárius műveletekre irányult. A tűzszüneti megállapodást, ha nehezen is, de sikerült elérnie. A magyar katonák 2007-től teljesítenek szolgálatot ebben a misszióban. A jelenlegi magyar katonai szerepvállalás létszáma 16 fő.

A jelenlévő állomány hosszú felkészülési időszakot tudhat maga mögött, és ezen időszak alatt kimagaslóan, gyakran erőn felül teljesített olyan feladatokban, illetve környezetben, ami nem illeszkedik a dandár alaprendeltetéséből adódó feladatai közé.
Az ünnepségen a parancsnok kiemelte, elvárja az állománytól, hogy a felkészítés során elsajátított ismeretekre támaszkodva feladataikat körültekintően, a legnagyobb figyelemmel és legjobb tudásuk szerint hajtsák végre, tekintettel az országon belüli társadalmi és vallási ellentéteknek köszönhető feszültségre.

Józan Imre százados, a kontingens parancsnoka pohárköszöntőjében hangsúlyozta, a misszióban résztvevő állomány felkészült a feladatra és legjobb tudásuk szerint küzdik majd le az előttük álló kihívásokat.

Szerző: Kresz Fruzsina
Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

MH BHD évértékelő és feladatszabó állománygyűlés

Az alakulat éves értékelő és feladatszabó értekezletét Mudra József ezredes, a dandár parancsnoka tartotta február 22-én, a Petőfi Sándor laktanyában. A rendezvényen részt vett dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa is.

Az alakulat katonáit óriási köszönet illeti – mondta dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy. „A dandárnak van egy látható arca, amit a díszelgők, a palotaőrök, a koronaőrök, a huszárok és a zenekarok adnak. Ők is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Honvédség elismertsége folyamatosan nő. Önök a kirakat, önöket látják a legtöbben” – hangsúlyozta a Honvéd Vezérkar főnöke, aki a február 13-án indult toborzókampányról is beszélt. Kiemelte: ennek célja, hogy minél többen megismerjék a Magyar Honvédség feladatát. Végezetül felhívta a figyelmet a 175 kilométeres közösségi futásra, ami a 175 éves Magyar Honvédség megünneplését is szolgálja.

Az értekezleten Kaszab Zoltán főtörzszászlós hangsúlyozta: jónak tartotta, hogy a parancsnokok külön szót ejtenek az altisztekről és a vezénylőzászlósokról, és feladatot is szabnak számukra. „Ez tökéletesen bizonyítja, hogy az altisztek és a vezénylőzászlósok fontos részei a katonai szervezet életének, feladatvégrehajtásának” – fogalmazott, hozzátéve: minden altisztnek kötelessége, hogy a rendfokozatához, tudásához és beosztásához mérten maximálisan támogassa mindenkori parancsnokát akár alegység, akár egység szinten.

Mudra József ezredes évértékelőjében hangsúlyozta: az alakulat egész évben bővelkedett kihívásokban. A Közös Akarat feladat mellett közreműködtek a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, valamint a háttérintézmények munkájának támogatásában, a híradó és vezetéstámogatói, informatikai, logisztikai és ügyviteli szakfeladatok ellátásában is. A díszelgők és a katonazenészek pedig hozzájárultak nemcsak a dandár, hanem az egész Magyar Honvédség jó hírének öregbítéséhez.

Az évértékelés után Mudra ezredes az idei feladatokról beszélt. „Célunk az, hogy mindenki, rendszeresen, naponta végezze fizikai felkészülését és bármikor képes legyen minél magasabb szinten végrehajtani a fizikai állapotfelmérést” – emelte ki.

 

Forrás: honvedelem.hu
Szöveg: Takács Vivien
Fotó: Szováthy Kinga

Galéria, Hírek

Altiszti állománygyűlés

 

Az altiszti állomány tagjait Balázs Tibor főtörzszászlós, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár vezénylőzászlósa tájékoztatta az elmúlt időszak és a közeljövő tudnivalóiról.

Beszédében a vezénylőzászlós megköszönte a január 26-án sikeresen végrehajtott alaki szemlét, melyet a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség kiválóra értékelt.

Következő témaként a képzések rendszeréről és fontosságáról beszélt – ugyanis egy altiszt előmenetele folyamatos képzések útján valósulhat meg; egyúttal felhívta az állomány figyelmét arra, hogy éppen ezért érdemes az életpályát tudatosan, éveket előre átgondolva megtervezni.

Az idei évben ugyanúgy, mint 2022 folyamán, kiemelt szerep jut a gyakorlati képzéseknek – a Tábori Kihelyezési Hétek folytatódni fognak. Ennek kapcsán a vezénylőzászlós hangsúlyozta, hogy a kiképzések folyamán ugyancsak felelősségteljes szerep hárul az altisztekre: elvárás, hogy minden altisztnek képessé váljon a beosztott állomány kiképzésére, vezetésére.

A dandár vezénylőzászlósának beszéde után Rikkers Attila törzszászlós, a 32. Testőrezred vezénylőzászlósa tartott tájékoztatót egy új típusú fizikai felmérés, a Harci Állóképesség Felmérő részleteiről.

Az állománygyűlés a bajtársak részéről felmerülő kérdések megválaszolásával zárult.

 

Szerző és fotók: Bankó József

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.