Galéria, Hírek

Románia biztonság- és védelempolitika előadás

Magyar Hadtudományi Társaság, Kiss Károly hadtudományi Klub, Mindenki Hadtudománya elnevezésű rendezvénysorozat 2023.március 9-ei előadásán Kozma Klementina, Románia biztonság- és védelempolitikája címmel tartotta meg prezentációját a Stefánia Palota Pódiumtermében.

Románia megerősödött szerepe elsősorban a NATO-n belül és a transzatlanti térség keleti védelmében egy régóta áhított célja volt Bukarestnek.

Az előadásban röviden szó esett a rendszerváltást követő román külpolitikai törekvésekről, amelyek szerves részét képezik az ország biztonságpolitikai törekvéseinek. Beszélt  a román biztonságpercepció alakulásáról és annak összefüggéseiről az ország atlantista elköteleződésével. Szó volt a NATO keleti bővítésének hatásairól és Románia ebben vállalt szerepéről, ugyanakkor ezen téma mentén említésre került a Moszkvával egyre feszültebbé váló kapcsolat is, melyet elsősorban Bukarest amerikai elköteleződése váltott ki és hevített fel a 2000-es évek folyamán. A román védelempolitika irányvonalai mindezek fényében lettek bemutatva.

Szerk/Fotó: Pete Balázs

Galéria, Hírek

A magyar királyi 2. honvédhadsereg szárazföldi fegyverzete a keleti hadszíntéren

Dr. Kovács Vilmos ezredes – 2022-ig a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka – egy átfogó, másfél órás előadást tartott a keleti hadszíntéren harcoló honvéd katonák szárazföldi fegyverzetéről február 20-án a Stefánia Palota dísztermében. 

Az eseményen résztvevő hallgatóság megismerhette, hogy milyen külföldi, avagy magyar forrásokból sikerült beszerezni a több mint 200 ezer főre tehető 2. m. kir. Honvédség fegyverzetének eszközparkját. A magyar-német-szovjet hadosztályok fegyverzeti összehasonlításáról készült táblázatából kiderült, hogy pontosan milyen fegyverzettel és felszereléssel küldték őket a frontra. Így a gyalogsági és tűzérségi fegyverek tekintetében részletes bemutatót kaptak az előadáson résztvevők, úgymint: marok és sorozatlövő fegyverek, aknavetők, tarackok, páncéltörők és harckocsik. Megtudhattuk azt is, hogy lőszer-utánpótlás tekintetében komplett vonatok szállították Németországból, illetve Magyarországról a tüzérség számára a muníciót. A folyamatosan érkező ún. lőszervonatok általában 30-40 vagonból álltak.

A prezentációból az is kiderül, hogy végrehajtható, vagy lehetetlen feladatot kaptak a német szövetségestől, továbbá, hogy gyengén vagy erőn felül teljesítettek-e a magyar katonák a Don-kanyarnál. Végül pedig az előadás ismertette azt is, hogy milyen erők jöttek haza 1943-ban.

 

Szerk/foto: Pete Balázs

Galéria, Hírek

A Kiss Károly Hadtudományi Klub februári előadása

 

Takács Márk százados (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE HHK) az orosz-ukrán háború témakörében tartotta meg előadását „2022. szeptemberi ukrán ellentámadás Harkiv régióban. Fordulat a háborúban?” címmel.

Az előadás részletekkel szolgált a régióban lezajlott hadműveletekkel kapcsolatban: elemezte a háborúban álló felek mozgását és a műveletek végrehajtását a kitűzött célok függvényében, mindezt a „nagyobb képre” is figyelve, a stratégiai célokat bemutatva.

Az előadás érdekfeszítő volt, az este zárása képpen pedig a hallgatóság tagjai tehették fel kérdéseiket.

Fotó: Bankó József

Galéria

A Stefánia Irodalmi Társulat karácsonyi előadása

Az idei évben karácsonyi összeállítással lépett utoljára színpadra a Stefánia Irodalmi Társulat Budapesten, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban. Az előadók „Szívekben legyen karácsony” címmel adtak nagy sikerű estet Tósoki Anikó szerkesztésében és rendezésében, sok zenével és verssel.

Többek között Ady Endre, József Attila, Zelk Zoltán, Szabó Lőrinc, Szilágyi Domokos, Juhász Gyula, Kányádi Sándor versei voltak hallhatók. A Társulat tagjai: Ács Enikő énekes, gitáros, Majtényi Judit grafikus, Tósoki Anikó és Rácz István őrnagy, tábori lelkész.

Az érdeklődők a Társulat következő elődását 2023. január 23-án láthatják, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett esten, "Havazás lennék" címmel.

Szöveg: Tósoki Anikó

Fotók: Bankó József

Galéria, Hírek

Biztonságpolitikai előadás a Honvéd Kulturális Központban

Október 17-én a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ esti programjára ellátogatók Dr. Kiss Zoltán „Élelmiszer-ellátás és -termelés biztonsága, valamint az infláció hatása a nemzetközi migrációra” című előadását hallgathatták meg.

 

Az előadás olyan fontos kérdések hátterét vázolta fel, mint hogy milyen védelempolitikai kihívásokat jelenthet az élelmezésbiztonság romlása, továbbá, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a nem megfelelő élelmiszer-ellátás miatt kialakult akut helyzetek megelőzhetők legyenek, pontosabban ne vezessenek katonai konfliktusokhoz.

Az élelmezés-biztonság, az éhezés és az alultápláltság helyzetét bemutató 2022. évi jelentés szerint 2021-ben a világon az emberek mintegy 10 %-a-702-828 millió ember éhezett. Ez mintegy 180 millióval több embert jelent a 2015-ös kiindulási helyzethez képest és ennek a növekedésnek a nagy része (150 millió) 2019 óta, már a Covid19-világjárvány előtt bekövetkezett . Ezenkívül a világon minden harmadik ember esetében- mintegy 2,31 milliárd ember- mérsékelt vagy súlyosan bizonytalan volt az élelmiszer-ellátás 2021-ben. Ez mintegy 350 millióval több ember, mint amennyi 2019-ben, a Covid19-világjárvány kibontakozása előtti évben volt.
A helyzet különösen Afrikában igen aggasztó, mivel itt a népesség 25 %-nak élelmezés bizonytalansága igen nagymértékű. A helyzetet tovább súlyosbítja az élelmiszerek árának utóbbi 13 évben történő jelentős emelkedése. Az igen kedvezőtlen helyzet pozitív irányú változása rövid és középtávon szinte egészen biztosan nem várható, mivel az ehhez szükséges társadalmi, gazdasági és pénzügyi feltételek kialakítása paradigma váltást igényelne az élet szinte valamennyi területén. Spanyol közgazdászok illetve szociológusok által végzett kutatások szerint az élelmezés bizonytalanság (élelmiszer válság) valamint a nemzetközi migráció között igen szoros a korreláció. A háborús körülményekhez hasonlóan az élelmiszer válság okozta migráció is a "kényszerített" migráció kategóriájába tartozik, amely igen jelentős biztonságpolitikai (védelempolitikai) intézkedések meghozatalát teszi szükségessé a cél és tranzit országok esetében.

A biztonságpolitikai előadás-sorozatnak a „Pódium bár” ad helyet, a programra a belépés díjtalan.

Fotó: Bankó József

 

Galéria, Hírek

Kiss Károly Hadtudományi Klub

A Kiss Károly Hadtudományi Klub Mindenki Hadtudománya rendezvénysorozat újabb előadását hallgathatták meg az érdeklődők október 13-án, csütörtökön este a Stefánia Palota-Honvéd Kulturális Központ Pódium termében.

Az előadás témája az orosz-ukrán háború katonai tapasztalatai voltak. A prezentációt Jójárt Krisztián a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet kutatója tartotta, aki a kialakult konfliktus különböző aspektusait vizsgálta.

Előadásában kitért az orosz-ukrán háború különböző szakaszaira, rávilágított az orosz haderő strukturális problémáira. A rendezvény végén kérdések megválaszolása után tapssal köszöntek el a Kiss Károly Hadtudományi Klub iránt érdeklődők.

Sz. Pete Balázs

Hírek

Biztonságpolitika érthetően

A Biztonságpolitikai előadássorozat április 19-ei rendezvényén Háda Béla tartott előadást a Honvéd Kulturális Központban az amerikai-kínai szembenállás és az ázsiai stratégiai környezet átalakulásáról.

Az Amerikai Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság rivalizálása a 21. század harmadik évtizedére döntő hatást gyakorol az indiai-csendes-óceáni térség stratégiai folyamataira. Nyomon követése és tanulságai beépülnek a helyi államok kül- és biztonságpolitikájába. Miközben az ázsiai országok egy része ódzkodik az egyértelmű elköteleződéstől bármelyik fél oldalán, addig Pekingnek és Washingtonnak is vannak eltökélt szövetségesei itt, akik folyamatos lehetőségeket biztosítanak számukra hatalmi politikájuk kibontakoztatására és világról alkotott nézeteik propagálására is. A tét azonban óriási: az egyre határozottabb kínai érdekérvényesítés a területi kérdéseket és katonai együttműködéseket illetően, valamint az Egyesült Államok erre adott válaszai a konfliktusok súlyos eszkalációjához vezethetnek, ezt pedig mindkét vezető hatalom fővárosában anélkül kívánják elkerülni, hogy az egyúttal pozícióik gyengülésével járna.
Az előadás és az azt követő diskurzus az amerikai-kínai szembenállás legfontosabb ázsiai vetületeit járta körül, különös tekintettel azokra a válsággócokra, melyek elmérgesedése elvben a két vezető állam komolyabb összeütközésének esélyét is felveti. Ennek keretében külön is szó esett a tajvani krízisről, a Koreai-félsziget helyzetéről, a kelet- és dél-kínai-tengeri konfliktusokkal összefüggő legújabb fejleményekről, valamint az indiai-amerikai-kínai hatalmi háromszög működéséről az Indiai-óceánon.

Szerző és fotó: Győrfi András

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.