Hírek

Medálparádé Libanonban

A magyar kontingens katonái az At-Tiri melletti bázison, valamint az izraeli határ menti bázison teljesítettek fél évig szolgálatot a többnemzetiségű ír-lengyel zászlóalj részeként. Az ünnepségen részt vettek a közelben települt zászlóaljak parancsnokai és rangidős képviselői, valamint Giovanni Brafa Musicoro dandártábornok, az UNIFIL Nyugati szektorának parancsnoka, valamint a magyar nagykövetség képviseletében Bálint Sándor ügyvivő, akik megköszönték a személyi állománynak, valamint a lengyel kontingensparancsnoknak a közös munkát.

Szöveg: UNIFIL | Fotó: UNIFIL

 

 

Galéria, Hírek

Elismerés a huszároknak

 

Áldozatos munkájuk elismeréséül a Kossuth téri rendezvényt követően Mudra József ezredes, dandárparancsnok és a Huszárosztály parancsnoki állománya coin emléktárgyat adott át a huszároknak.

Fotó: Kormány Gábor

Hírek

Augusztus 20-i ünnepi állománygyűlés

Augusztus 20-a, nemzeti ünnepünk alkalmából tartott ünnepi állománygyűlést az MH BHD állománya

 

A Budapesten, a Petőfi Sándor laktanyában megrendezett eseményen tiszteletüket tették a Magyar Honvédség katonai szervezetei, valamint társ fegyveres szervezetek vezetői, továbbá a XI. kerületi önkormányzat vezetésének képviselői is.


Az egybegyűltekhez Győrfi Balázs főtörzsőrmester, az MH BHD 32. Testőrezred, Gyalogos Testőrség megbízott vezénylőzászlósa intézett ünnepi beszédet.

Ezt követően parancsok ismertetése és elismerések átadása következett: Somogyi Zoltán vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója és Mudra József ezredes, dandárparancsnok nyújtotta át az elismerésben részesülő állomány részére a kitüntető emléktárgyakat és okleveleket.

Az ünnepi rendezvényt az MH BHD 32. Testőrezred, Budapest Helyőrség Zenekar klasszikus zenei tételekből összeállított műsora zárta.

Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

Állományunk tagjai részesültek elismerésben

A kőbányai önkormányzat vezetőitől állományunk két tagja, Kovács Teréz őrnagy (MH BHD Üzemeltető és Kiképzés Támogató Osztály) és Felner Mihály szakaszvezető (MH BHD Támogató Zászlóalj) vehettek át elismerő oklevelet és emléktáblát.

A díjazottak a rendezvény sikeres lebonyolítását támogató kíváló munkájukkal szolgálták meg a budapesti kerület elismerését.

Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

Logisztikusok Napja 2022

A Logisztikusok Napja alkalmából ünnepi állománygyűlést tartott az MH BHD logisztikus szakállománya a Petőfi Sándor laktanyában.

Az állományt fegyvernemi napja alkalmából közös levélben köszöntötte Magyarország honvédelmi minisztere és a Magyar Honvédség parancsnoka. Az állománygyűlés kezdetén a jelentés beadás és a Himnusz elhangzása után a miniszteri és parancsnoki köszöntőlevél ismertetésére került sor.

section-fabadad
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/12/web_BHD3230-488x325.jpg
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/12/web_BHD3116-488x325.jpg

A Logisztikusok Napja alkalmából ünnepi körlevélben köszöntötte az állományt Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere és Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka.

Üzenetükben kiemelték, hogy a logisztikusok által végzett feladatok, azok pontos és szakszerű végrehajtása elengedhetetlen a katonai szervezetek mindennapi működéséhez: „Szinte lehetetlen felsorolni azokat a feladatokat, amelyeket a Magyar Honvédség csak a logisztikusok megfeszített munkájának támogatásával teljesíthet. Hiszen nincs olyan megmozdulás, feladatvégrehajtás, külföldi misszió, illetve az azokra való felkészülési folyamat, amely az Önök munkáját nélkülözhetné. Legyenek büszkék a logisztikus hivatásukra, a sokszor nyilvánvaló, máskor láthatatlan, mégis nélkülözhetetlen munkájukra.
Fegyvernemi napjuk alkalmából köszönetünket fejezzük ki Önöknek áldozatos és magas szakmai színvonalú szolgálatukért, amellyel biztosítják a Magyar Honvédség működését itthon és külföldön, gyakorlaton és műveletben, hagyományos és újszerű kihívások között egyaránt.”

A logisztikai szakterület, amely sokrétűsége folytán átöleli a katonai hétköznapok teljes egészét, a Magyar Honvédség (továbbiakban: MH) legszerteágazóbb szakterülete. A mindennapi életben a logisztikai feladatok ellátásának szakszerűsége, pontossága, folyamatossága, összehangoltsága döntő tényezője az MH által végzett feladatok végrehajtásának.

Az MH alapfeladatai, illetve a jelenleg is futó Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program jelentős és folytonos kihívások elé állítja a katonai logisztika szakterületét is. Új eljárásrendeket kellett kialakítani, a korábban nem jellemző követelményeknek, elvárásoknak megfelelve. Így a logisztikai szakterületen kiemelt szerepe van a fejlődésnek, a folyamatos tanulásnak, hiszen minden technikai újítás újabb szakmai feladatokat, kihívásokat hoz magával.

Az ünnepi állománygyűlésen Mudra József ezredes, dandárparancsnok elismeréseket adott át a logisztikai területen szolgáló katonáknak és honvédelmi alkalmazottaknak.

Az elismerések átadását követően Adorjáni Krisztián alezredes, logisztikai főnök köszöntötte az állományt. Beszédében hangsúlyozta, hogy a logisztikus állomány által végzett feladatkörök azok, amelyek talán a legkevésbé látványosak egy katonai alakulat napi életében, munkájuk mégis elengedhetetlen és számos szervezeti elem összehangolt feladatvégrehajtásának kell biztos alapját adnia.

A rendezvényt Orbán Ádám főhadnagy, karmester helyettes vezényletével az MH BHD Budapesti Helyőrség Zenekara műsora zárta.

Fotó: Bankó József

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.