Hírek

Katonai pályájuk új szakasza kezdődik

Szentendrén, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémián készülnek altiszti esküjük letételére a Magyar Honvédséghez egy éve csatlakozott, illetve már a hadsereg kötelékében aktív, vagy tartalékos formában szolgáló honvédek.

A katonák esküjüket ünnepélyes keretek között július 15-én, szombaton, Budapesten, a Hősök terén teszik le, a várva várt alkalomra az MH Altiszti Akadémia telephelyén, a Görgey Artúr laktanyában készülnek. A hét programja nem könnyű az állomány számára, ugyanakkor a kitűzött cél eléréséhez nélkülözhetetlen. Az ünnepi alkalomhoz illő, kiváló szinten történő alakias feladatvégrehajtás pedig csak időt és energiát nem kímélő, folyamatos gyakorlással sikerülhet.

Ezt a munkát támogatja az öt napos felkészítés során az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred Lövészzászlóalj díszelgési feladatokban tapasztalt öt katonája is.

Az MH BHD megbízott vezénylőzászlósa, Rikkers Attila törzszászlós is megtekintette az előkészületeket és a katonákhoz szólva kiemelte az egyénileg- és csapatban nyújtott teljesítmény fontosságát és üzenetével motiválta az állományt a felmerülő nehézségek sikeres leküzdésére.


Ezt követően Rikkers törzszászlós átadta a civil életből, dandárunkhoz újonnan csatlakozó altiszt-jelöltek részére a Budapest Helyőrség Dandár csapatkarjelzését, melyet bajtársaink az altiszti eskütétel napjától büszkén viselhetnek.

Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

Altiszti állománygyűlés

 

Az altiszti állomány tagjait Balázs Tibor főtörzszászlós, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár vezénylőzászlósa tájékoztatta az elmúlt időszak és a közeljövő tudnivalóiról.

Beszédében a vezénylőzászlós megköszönte a január 26-án sikeresen végrehajtott alaki szemlét, melyet a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség kiválóra értékelt.

Következő témaként a képzések rendszeréről és fontosságáról beszélt – ugyanis egy altiszt előmenetele folyamatos képzések útján valósulhat meg; egyúttal felhívta az állomány figyelmét arra, hogy éppen ezért érdemes az életpályát tudatosan, éveket előre átgondolva megtervezni.

Az idei évben ugyanúgy, mint 2022 folyamán, kiemelt szerep jut a gyakorlati képzéseknek – a Tábori Kihelyezési Hétek folytatódni fognak. Ennek kapcsán a vezénylőzászlós hangsúlyozta, hogy a kiképzések folyamán ugyancsak felelősségteljes szerep hárul az altisztekre: elvárás, hogy minden altisztnek képessé váljon a beosztott állomány kiképzésére, vezetésére.

A dandár vezénylőzászlósának beszéde után Rikkers Attila törzszászlós, a 32. Testőrezred vezénylőzászlósa tartott tájékoztatót egy új típusú fizikai felmérés, a Harci Állóképesség Felmérő részleteiről.

Az állománygyűlés a bajtársak részéről felmerülő kérdések megválaszolásával zárult.

 

Szerző és fotók: Bankó József

Galéria, Hírek

Altiszti és legénységi állománygyűlést tartottunk

A Petőfi laktanyába látogatott a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa

Állománygyűlés keretében tájékoztatta az elmúlt időszak legfontosabb tudnivalóiról és az állomány tagjait érintő információkról az összegyűlt altiszti és legénységi állományt Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa és Balázs Tibor főtörzszászlós, az MH BHD vezénylőzászlósa.

 

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (továbbiakban: MH BHD) negyedéves rendszerességű Altiszti és legénységi állománygyűlését rendeztük meg a Petőfi Sándor laktanyában.

A Magyar Honvédség (MH) vezénylőzászlósa az állománygyűlés előtt a Petőfi Sándor laktanyában Mudra József ezredessel, az MH BHD dandárparancsnokával és Balázs Tibor főtörzszászlóssal, a dandár vezénylőzászlósával egyeztetett.

section-fabadad
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/11/web_BHD2517-488x325.jpg
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/11/web_BHD2577-488x325.jpg

Az állománygyűlésen megjelenteket elsőként az MH vezénylőzászlósa tájékoztatta a Magyar Honvédség struktúra váltásáról. Beszédében tolmácsolta az altisztekkel szemben támasztott követelményrendszer elemeit és a Magyar Honvédség Parancsnokságának elvárásait.
A vezénylőzászlós bátorította a szervezet minden egyes tagját a felelősségi körébe tartozó döntések mérlegelésére és e döntések határozott, bátor meghozatalára. Kiemelte, hogy a kompetens döntések meghozatalának feltétele a megfelelő képzés, illetve a (ki)képzettség, egyúttal biztosította a katonákat, hogy képzésükhöz, további fejlődésükhöz jelenleg és a jövőben is minden támogatást meg fognak kapni.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a szakmai képzettség folyamatos fejlesztésének egyik meghatározó eleme a feladatkörök begyakorlása Tábori Kihelyezési Hét (továbbiakban: TKH) keretén belül, és mivel a 2022-es évben megtartott gyakorlatok pozitív tapasztalatokkal zárultak, így a tervek szerint 2023-ban további TKH-k megrendezése várható.
A vezénylőzászlós beszéde végén megköszönte az állomány minden tagja részéről eddig elvégzett magas szintű munkát.
Az MH vezénylőzászlósa tájékoztatója zárásaként az állomány kérdéseire válaszolt.

Az állománygyűlés Balázs Tibor főtörzszászlós, dandár vezénylőzászlós beszédével folytatódott.
A dandár vezénylőzászlósa köszöntötte Kaszab főtörzszászlóst, az MH vezénylőzászlósát, majd megköszönte részvételét és értékes szavait, melyeket az állományhoz intézett.

Az MH vezénylőzászlósa által elmondottakkal összhangban Balázs főtörzszászlós a rend és fegyelem megerősítésére hívta fel a megjelent állomány figyelmét és kiemelte a kiképzettség fokozásának fontosságát.

Az Altiszti és legénységi állománygyűlések negyedévente kerülnek megrendezésre és katonai szervezetünk alapvető fontosságú rendezvényei: lehetőség nyílik a közvetlen információ átadásra, kérdések felvetésére, megvitatására illetve az altiszti- és legénységi állomány tagjai ezen alkalmakkor értesülnek stratégiai fontosságú döntésekről és az elöljárók által elvártakról is tájékozódhatnak.

Fotó: Bankó József

Szöveg: MH BHD Kommunikációs Alosztály

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.