Hírek, Videó

Két szervezeti elemünktől búcsúzunk…

2023. március 01-jei hatállyal MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont (MH HIRFK) és az Információvédelmi Főnökség személyi állománya és feladatrendszere az MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandárba integrálódik. Az ebből az alkalomból megrendezett állománygyűlés parancsok és határozatok ismertetésével, valamint az elismerések átadásával kezdődött.

Szerkesztette: Pete Balázs 

Galéria, Hírek

Állománygyűlés az átadás-átvétel alkalmából

2023. március 01-jei hatállyal MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont (MH HIRFK) és az Információvédelmi Főnökség személyi állománya és feladatrendszere az MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandárba integrálódik. Az ebből az alkalomból megrendezett állománygyűlés parancsok és határozatok ismertetésével, valamint az elismerések átadásával kezdődött.

Ezt követően Mudra József ezredes, az MH BHD dandárparancsnoka méltatta a kiváló szervezeti elemek eddigi feladatellátását és köszönetet mondott az elmúlt évek áldozatos munkájáért. Beszédében hangsúlyozta: „Biztos vagyok benne, hogy méltó módon folytatják elődeik tevékenységét úgy, hogy a szakmai és a katonai élet hazai, valamint nemzetközi környezetében továbbra is teljesíteni tudják a rájuk háruló feladatokat az elvárásoknak megfelelő szinten.”

A rendezvényen beszédet mondott Koronczai Tibor ezredes, az MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár dandárparancsnok-helyettese, Pristyák János ezredes, az MH HIRFK parancsnoka, illetve Gaspor Tibor ezredes, a Honvéd Vezérkar Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettese.

Szerző: Kresz Fruzsina fhdgy.

Fotó: Bankó József

Galéria, Hírek

MH BHD évértékelő és feladatszabó állománygyűlés

Az alakulat éves értékelő és feladatszabó értekezletét Mudra József ezredes, a dandár parancsnoka tartotta február 22-én, a Petőfi Sándor laktanyában. A rendezvényen részt vett dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa is.

Az alakulat katonáit óriási köszönet illeti – mondta dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy. „A dandárnak van egy látható arca, amit a díszelgők, a palotaőrök, a koronaőrök, a huszárok és a zenekarok adnak. Ők is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Honvédség elismertsége folyamatosan nő. Önök a kirakat, önöket látják a legtöbben” – hangsúlyozta a Honvéd Vezérkar főnöke, aki a február 13-án indult toborzókampányról is beszélt. Kiemelte: ennek célja, hogy minél többen megismerjék a Magyar Honvédség feladatát. Végezetül felhívta a figyelmet a 175 kilométeres közösségi futásra, ami a 175 éves Magyar Honvédség megünneplését is szolgálja.

Az értekezleten Kaszab Zoltán főtörzszászlós hangsúlyozta: jónak tartotta, hogy a parancsnokok külön szót ejtenek az altisztekről és a vezénylőzászlósokról, és feladatot is szabnak számukra. „Ez tökéletesen bizonyítja, hogy az altisztek és a vezénylőzászlósok fontos részei a katonai szervezet életének, feladatvégrehajtásának” – fogalmazott, hozzátéve: minden altisztnek kötelessége, hogy a rendfokozatához, tudásához és beosztásához mérten maximálisan támogassa mindenkori parancsnokát akár alegység, akár egység szinten.

Mudra József ezredes évértékelőjében hangsúlyozta: az alakulat egész évben bővelkedett kihívásokban. A Közös Akarat feladat mellett közreműködtek a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, valamint a háttérintézmények munkájának támogatásában, a híradó és vezetéstámogatói, informatikai, logisztikai és ügyviteli szakfeladatok ellátásában is. A díszelgők és a katonazenészek pedig hozzájárultak nemcsak a dandár, hanem az egész Magyar Honvédség jó hírének öregbítéséhez.

Az évértékelés után Mudra ezredes az idei feladatokról beszélt. „Célunk az, hogy mindenki, rendszeresen, naponta végezze fizikai felkészülését és bármikor képes legyen minél magasabb szinten végrehajtani a fizikai állapotfelmérést” – emelte ki.

 

Forrás: honvedelem.hu
Szöveg: Takács Vivien
Fotó: Szováthy Kinga

Galéria, Hírek

Altiszti állománygyűlés

 

Az altiszti állomány tagjait Balázs Tibor főtörzszászlós, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár vezénylőzászlósa tájékoztatta az elmúlt időszak és a közeljövő tudnivalóiról.

Beszédében a vezénylőzászlós megköszönte a január 26-án sikeresen végrehajtott alaki szemlét, melyet a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség kiválóra értékelt.

Következő témaként a képzések rendszeréről és fontosságáról beszélt – ugyanis egy altiszt előmenetele folyamatos képzések útján valósulhat meg; egyúttal felhívta az állomány figyelmét arra, hogy éppen ezért érdemes az életpályát tudatosan, éveket előre átgondolva megtervezni.

Az idei évben ugyanúgy, mint 2022 folyamán, kiemelt szerep jut a gyakorlati képzéseknek – a Tábori Kihelyezési Hétek folytatódni fognak. Ennek kapcsán a vezénylőzászlós hangsúlyozta, hogy a kiképzések folyamán ugyancsak felelősségteljes szerep hárul az altisztekre: elvárás, hogy minden altisztnek képessé váljon a beosztott állomány kiképzésére, vezetésére.

A dandár vezénylőzászlósának beszéde után Rikkers Attila törzszászlós, a 32. Testőrezred vezénylőzászlósa tartott tájékoztatót egy új típusú fizikai felmérés, a Harci Állóképesség Felmérő részleteiről.

Az állománygyűlés a bajtársak részéről felmerülő kérdések megválaszolásával zárult.

 

Szerző és fotók: Bankó József

Galéria, Hírek

2022-es évzáró, ünnepi állománygyűlés

MEGTARTOTTA A 2022-ES ÉVET ZÁRÓ, ÜNNEPI ÁLLOMÁNYGYŰLÉSÉT AZ MH BHD ÁLLOMÁNYA

Az év végéhez közeledve az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (továbbiakban: MH BHD) állománya állománygyűlés keretében összegezte 2022 eredményeit és a közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából ünnepi műsort tekinthetett meg december 14-én Budapesten, a Petőfi Sándor laktanyában.

A kiemelt alkalmat Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium Stratégiai Elemzésért és Humánpolitikáért Felelős államtitkára, Dallos Gyula, a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Kabinet miniszteri biztosa, Szilágyi Zsolt Lajos ezredes, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnoka, Bartha László ezredes, az MH Katonai Rendészeti Központ mb. központparancsnoka és további meghívott vendégek tisztelték meg jelenlétükkel.

Az adventi időszak utolsó hete érkezett el - ez alkalomból Mudra József ezredes, dandárparancsnok meggyújtotta az adventi koszorú 4. gyertyáját.

A dandárparancsnok köszöntőjében kitért a közelgő karácsonyi ünnepekre, a családi körben töltött idő fontosságára, egyúttal az állomány minden tagjának a feladatokban bővelkedő év lezárásaként nyugodt, békés készülődést és boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánt.

Advent időszaka és a karácsonyi ünnepek elérkezése alkalmából ünnepi beszédet mondott Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök és Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök a HM Tábori Lelkészi Szolgálatának képviseletében.

Mudra ezredes évértékelőjével folytatódott a rendezvény: a parancsnok beszédében kitért az MH BHD szervezeti elemeire, a dandár által ellátott rendkívül szerteágazó feladatkörökre és az elvégzett feladatokat részleteikben is értékelte, elismerve az alegységek állománya által nagy odaadással végzett munkát. A parancsnok elégedetten jelentette ki, hogy a 2022-es évet sikeresen zárta a szervezet.

A dandárparancsnok az alakulat érdekében végzett, valamint a Honvéd Huszár Díszegység megalakításában és kiképzésében végzett támogató munkája elismeréséül emléktárgyat adományozott Gion Gábor államtitkár Úrnak és Dallos Gyula miniszteri biztos Úrnak.

Ezt követően kinevezések és elismerések átadására került sor. Mudra ezredes a 2022. évi feladatok kiemelkedő teljesítéséért és huzamosabb időn át végzett eredményes munkájáért csapatérmét adományozott az Év Katonája és az Év Honvédelmi Alkalmazottja címmel díjazottaknak, illetve átadásra kerültek az Év Női- és Férfi Sportolója díjak is. A díjban részesülők méltán lehetnek büszkék, mivel e kitüntető címeket szavazás útján lehet elnyerni, egy-egy díj odaítélése pedig számos bajtárs, elöljárók és beosztottak elismerését testesíti meg.

E díjak átadását követően elismerést vehettek át középiskolai képzésben résztvevő honvéd kadét hallgatók és dandárunk állományának további tagjai.

section-fabadad
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/12/web_BHD4415-488x325.jpg
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/12/web_BHD4355-488x325.jpg

Az állománygyűlés lezárultát követően a résztvevők az ünnepi műsort tekinthették meg.

A 2022-es év számos történéséről - állami ünnepeken ellátott és protokolláris feladatainkról, a gyakorlatokról, dandársorakozókról- és futásokról, laktanya látogatásokról és kulturális-, családi programjainkról - készült mozgóképes anyagból a Kommunikációs Alosztály készített egy, a dandár évét és a szervezeti elemeket bemutató rövidfilmet.

A filmben a dandár állományába tartozó katonák és polgári állomány tagjai közül sokan jelentek meg egy-egy snitt erejéig; a rövidfilm úgy mutatja be szervezetünket, mint az azt alkotó személyek összességét, hiszen az elvégzendő feladatokat csakis csapatban dolgozva, egymás munkavégzését támogatva lehet az elvárt magas színvonalon végrehajtani.

A film bővelkedett felemelő pillanatokban – különösen jó érzés volt az elmúlt időszak felidézhető pillanatain keresztül visszatekinteni a 2022-es évre, így a levetített filmes összefoglaló nagy sikert aratott a közönség körében.

Az ünnepi műsor zárásaként az MH BHD Budapesti Helyőrség Zenekarának fellépése következett. A zenekar az ünnepi alkalomra ismert szerzeményekből álló műsorszámmal készült.

Elsőként John Rutter „Candlelight Carol” című klasszikus zenei tételének átdolgozását hallgathatta meg a közönség, melyet Tósoki Anikó és Rácz István őrnagy, tábori lelkész által szavalt költemények kísértek.

A zenekar feldolgozásában elhangzott a Europe „Final countdown” című szerzeménye, majd a „Hair” című, világszerte ismert és népszerű musicalből játszottak összeállítást a katonazenészek. A musicalből elhangzó dalokat Bánfi Csaba törzsőrmester énekelte szólóban. A zenei és lírai műsor lenyűgözte a hallgatóságot – a méltán elismert katonazenekar tagjai egy kiválóan összeállított programmal lepték meg az állománygyűlésen résztvevőket és hozták el számukra a közelgő karácsonyi ünnepek hangulatát.

Fotó, szöveg: Bankó József

Galéria, Hírek

A 32. NHD évzáró állománygyűlése

Megtartotta 2022-es évzáró állománygyűlését a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység állománya

 

Az év végéhez közeledve az MH BHD 32. Nemzeti Honvéd Díszegység (továbbiakban: 32. NHD) állománya megtartotta évzáró állománygyűlését.

Zsolnai Tamás ezredes köszöntötte az állomány tagjait, majd beszédében értékelte a „32-esek” által a 2022-es év során ellátott feladatokat.

Az elmúlt évben számos változás történt a szervezet életében, mint például a díszelgő feladatok ellátása során használt fegyverek cseréje új típusra vagy a korábban alegységként működő huszárság különválása és az MH BHD Honvéd Huszár Díszegység (HHD) néven történt megalakulásuk.

A vezetői állományt érintő változás is történt az év során: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2022. októberében ezredesi rendfokozatba léptette elő és egyúttal az MH BHD, 32. NHD vezetőjeként parancsnoki beosztásba helyezte Zsolnai Tamás korábbi parancsnok-helyettest.

Zsolnai ezredes méltatta a teljes állomány kitartó munkáját, megköszönte a kiváló szinten történő feladatvégrehajtást. Kiemelte, hogy a 2022-es évet a változásokhoz alkalmazkodva, sikeresen zárta a szervezet és a 2023-as év terveiről is szólt.

section-c0e9918
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/12/web_BHD4020-488x325.jpg
https://bhd.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/12/web_BHD4068-488x325.jpg

Zsolnai ezredes beszéde végén kitért a közelgő karácsonyi ünnepekre is, az állomány minden tagjának békés készülődést és boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánt.

Az állománygyűlés elismerések átadásával zárult.

 

Az állománygyűlést követően Dr. Ujházy László ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszékének tanszékvezetője tartott előadást „Aktuális vezetéselméleti kérdések. A jelenkor vezetői kihívásai” címmel.

Fotó, szöveg: Bankó József

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.