Hírek

Állománygyűlésen a 32-esek

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred szeptember 6-án tartotta meg soron következő állománygyűlését.

Zsolnai Tamás ezredes, a 32. Testőrezred parancsnoka beszédében aktuális információkat osztott meg a katonákkal, értékelte a 2023-as évben már lezárult feladatokat és megfogalmazta az állomány számára a következő hónapok kiemelt teendőit. Köszönetét fejezte ki az állomány által ellátott szolgálat során tanúsított kimagasló szakmai és emberi hozzáállásért.

Zsolnai ezredes a beszédet követően Kiss Ferenc ezredessel, az MH BHD törzsfőnökével közösen elismeréseket és ezredparancsnoki dicséreteket adott át k.
Az idei év kiemelt feladata volt Ferenc pápa április végi, három napos budapesti látogatása, mellyel kapcsolatos katonai tiszteletadással ellátott feladatok elismeréseként pápalátogatási emlékérmet vehetett át közel 100 fő – az elismerések egy részének átadására az állománygyűlés alkalmával került sor.

Fotó: Bankó József

Hírek

Augusztus 20-i ünnepi állománygyűlés

Augusztus 20-a, nemzeti ünnepünk alkalmából tartott ünnepi állománygyűlést az MH BHD állománya

 

A Budapesten, a Petőfi Sándor laktanyában megrendezett eseményen tiszteletüket tették a Magyar Honvédség katonai szervezetei, valamint társ fegyveres szervezetek vezetői, továbbá a XI. kerületi önkormányzat vezetésének képviselői is.


Az egybegyűltekhez Győrfi Balázs főtörzsőrmester, az MH BHD 32. Testőrezred, Gyalogos Testőrség megbízott vezénylőzászlósa intézett ünnepi beszédet.

Ezt követően parancsok ismertetése és elismerések átadása következett: Somogyi Zoltán vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója és Mudra József ezredes, dandárparancsnok nyújtotta át az elismerésben részesülő állomány részére a kitüntető emléktárgyakat és okleveleket.

Az ünnepi rendezvényt az MH BHD 32. Testőrezred, Budapest Helyőrség Zenekar klasszikus zenei tételekből összeállított műsora zárta.

Fotó: Bankó József

Hírek

Állománygyűlés – „Minden egyes apró szolgálat számít”

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) június 27-én ünnepi állománygyűlést tartott az alakulat napja alkalmából. Ezen alkalmat megragadva, az állománygyűlésen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) nevében elismerő okleveleket adtak át azoknak, az alakulatnál szolgálatot teljesítő katonáknak, akik áldozatos szolgálatukkal nagy szerepet vállaltak Ferenc pápa magyarországi apostoli útjának szervezésében és végrehajtásában.

Az elismerések átadását az alakulat névadójának vitéz Szurmay Sándor vezérezredes életútjának ismertetése előzte meg. Az ismertetőt Illésfalvi Péter a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Kutatóintézet, Hadtörténeti Kutatóosztály, kutatója foglalta össze 20 percben.

A kutató az előadás első felében arról a munkáról beszélt, ami a Magyar Honvédségben folyt, az alakulatok elnevezése és hadrendi számozásának megváltoztatását céljából.

Illésfalvi Péter, Hadtörténeti Kutatóosztály kutatója elmondta: „Az alakulatok újbóli elnevezése és hadrendi számozás megváltoztatása egyetlen egy célt szolgált, hogy a Honvédség csapatalakulatainak megnevezése, hadrendiszáma közelebb kerüljön a magyar történelem hagyományaihoz.” 

Az előadás második részében pedig ismertette alakulatunk névadójának, Szurmay Sándor vezérezredesnek az életútját és karakterét.

Szurmay Sándor a reáliskoláját Szegeden végezte, ami után először nem a katonai pályát választotta, azonban 1882-ben megkezdte a tanulmányait a Ludovika Akadémián, ahol kitűnő eredménnyel végzett. Ekkor indult el a katonai pályafutása. Csapat tisztként és vezérkari tisztként is szolgálat. A háború kirobbanásakor azonnal harctéri szolgálatra jelentkezett.  A róla elnevezett ún. Szurmay-hadtest parancsnokaként a Kárpátokban irányította az oroszok elleni küzdelmet. 1914. december elején sikerült is megállítania a cári csapatok betörését, és visszavonulásra kényszeríteni azokat a magyar határon túlra. A tehetséges hadvezért attól fogva nevezték „Uzsok oroszlánjának”. Az 1914-1915. évi kárpáti téli hadműveletekben nyújtott egészen kiváló teljesítményéért a király „uzsoki” előnévvel bárói címet adományozott részére. Szinte az összes kitüntetést megkapta, így az akkori korszaknak a legmagasabb kitüntetését is, a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét.

„Szurmay Sándor a katonáit félistennek hívta, az, hogy egyszerű honvédból a harctéren ilyen, úgymond félisten váljon, ahhoz kell olyan vezető is aki őket azzá képes tenni. Szurmay Sándor ilyen ember, ilyen katonatiszt, ilyen katonai vezető, honvéd tábornok volt. – fűzte beszédéhez a kutató. 

Az alakulat névadójának életútja után a dandárparancsok ismertetése és elismerések átadása következett, melyet Szoták Róbert alezredes, az MH BHD személyügyi főnöke olvasott fel.

Az alakulat napja alkalmából a legmagasabb dandárparancsnoki elismerést a Szurmay gyűrű arany változatát is átadták. Az elismerést ebben az évben a három évtizedes katonai szolgálatban töltött kimagasló feladatellátásért adták át Kiss Ferenc ezredesnek, az alakulat törzsfőnökének. Ezek után előléptetések, tárgyjutalmak és elismerő oklevelek átadása történt.

Az elismerések végén Berta Tibor dandártábornok, Katolikus Tábori püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) nevében elismerő oklevelet adott át azoknak a munkatársaknak, akik áldozatos szolgálatukkal nagy szerepet vállaltak Ferenc pápa magyarországi apostoli útjának szervezésében és biztosításában.

Berta Tibor Katolikus Tábori püspök kiemelte:

„Minden egyes apró szolgálat számít! Egy katonai szervezet fontosságát az is jelzi, hogy egy ünnepi állománygyűlésen az elismerésre felterjesztettek hány százaléka tud megjelenni az átvétel alkalmából. Ez is jelzi egy alakulatnak a nagyszerűségét és kiterjedt tevékenységét, hisz közel 100 fő csak később tudja átvenni az elismeréseket, mert most is szolgálati feladatot hajt végre.” 

Az ünnepi állománygyűlés kezdetekor egy perces néma főhajtással tisztelgett a dandár teljes állománya a tragikus baleset következtében Horvátországban elhunyt bajtársak tiszteletére.

Szerző, fotó: Pete Balázs

Galéria, Hírek

Ünnepi állománygyűlés a Honvédelem napja alkalmából

A Honvédelem napja alkalmából ünnepi állománygyűlést tartottunk a Petőfi Sándor laktanyában.

Ünnepi köszöntő beszédet mondott Kalóczkai Zsolt főtörzsőrmester, melyben megidézte a Magyar Honvédség 175 évvel ezelőtti megalakításának időszakát: „A Honvédelem napja történelmünk egyik legdicsőbb eseményéhez kapcsolódik. Ez a nap Budavár 1849. évi visszafoglalásának napja. Három hetes ostrom után ezen a napon foglalta vissza az osztrák csapatoktól az ország fővárosát a Görgey Artúr tábornok által vezetett honvédsereg.”

Hangsúlyozta, hogy a Honvédelem napján a katonai múltra való emlékezés mellett korunk honvédei katonai esküjük üzenetét is felidézik: „Ne feledjük, hogy eskünkben életünket és vérünket ajánlottuk hazánk és a magyar nemzet szolgálatába. Legyünk önmagunkkal szemben követelménytámasztók és bízzunk magunkban. Legyünk pajzs, amely óv és véd.”

A beszédet követően parancsnok és határozatok ismertetése következett: az előléptetések mellett a kimagasló minőségű feladatvégrehajtást és a szolgálatban töltött éveket elismerő okleveleket, emléktárgyakat adott át Mudra József ezredes, a dandár parancsnoka.

Az ünnepi állománygyűlést Mudra József ezredes, dandárparancsnok és Szijártó Richárd ezredes, dandárparancsnok-helyettes pohárköszöntője zárta, melyben elismerésüket fejezték ki a szolgálatot végző katonai és civil állomány részére.

Fotó: Bankó József

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.