Galéria, Hírek

Nemzeti jelképünk 78 évvel ezelőtt rejtőzködött a kőszegi bunkerben

A Szent Korona kőszegi tartózkodásáról emlékeztünk meg a Koronaőrző bunkernél. Államiságunk legfőbb jelképe 78 évvel ezelőtt Kőszegen lépte át az államhatárt 33 éves száműzetése előtt, pontosan 1945. március 27-ről 28-ra virradó éjszaka.

A korona kalandos útját a 32-es Testőrezred Koronaőrség őrnagya, Roxin István idézte fel. - Rendkívül hosszú 33 év volt, ameddig a Magyarország alkotmányos folytonosságát megtestesítő Szent Koronát nélkülöznie kellett a magyar embereknek. Végül azonban győzött a Szent Korona ereje…

 

Továbbiak a forrásban:

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2023/03/nemzeti-jelkepunk-78-evvel-ezelott-rejtozkodott-a-koszegi-bunkerben-fotok

Szerző: Polgár Patrícia

Fotók: Ohr Tibor

Galéria, Hírek

Románia biztonság- és védelempolitika előadás

Magyar Hadtudományi Társaság, Kiss Károly hadtudományi Klub, Mindenki Hadtudománya elnevezésű rendezvénysorozat 2023.március 9-ei előadásán Kozma Klementina, Románia biztonság- és védelempolitikája címmel tartotta meg prezentációját a Stefánia Palota Pódiumtermében.

Románia megerősödött szerepe elsősorban a NATO-n belül és a transzatlanti térség keleti védelmében egy régóta áhított célja volt Bukarestnek.

Az előadásban röviden szó esett a rendszerváltást követő román külpolitikai törekvésekről, amelyek szerves részét képezik az ország biztonságpolitikai törekvéseinek. Beszélt  a román biztonságpercepció alakulásáról és annak összefüggéseiről az ország atlantista elköteleződésével. Szó volt a NATO keleti bővítésének hatásairól és Románia ebben vállalt szerepéről, ugyanakkor ezen téma mentén említésre került a Moszkvával egyre feszültebbé váló kapcsolat is, melyet elsősorban Bukarest amerikai elköteleződése váltott ki és hevített fel a 2000-es évek folyamán. A román védelempolitika irányvonalai mindezek fényében lettek bemutatva.

Szerk/Fotó: Pete Balázs

Hírek, Videó

Két szervezeti elemünktől búcsúzunk…

2023. március 01-jei hatállyal MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont (MH HIRFK) és az Információvédelmi Főnökség személyi állománya és feladatrendszere az MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandárba integrálódik. Az ebből az alkalomból megrendezett állománygyűlés parancsok és határozatok ismertetésével, valamint az elismerések átadásával kezdődött.

Szerkesztette: Pete Balázs 

Galéria, Hírek

MH BHD évértékelő és feladatszabó állománygyűlés

Az alakulat éves értékelő és feladatszabó értekezletét Mudra József ezredes, a dandár parancsnoka tartotta február 22-én, a Petőfi Sándor laktanyában. A rendezvényen részt vett dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa is.

Az alakulat katonáit óriási köszönet illeti – mondta dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy. „A dandárnak van egy látható arca, amit a díszelgők, a palotaőrök, a koronaőrök, a huszárok és a zenekarok adnak. Ők is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Honvédség elismertsége folyamatosan nő. Önök a kirakat, önöket látják a legtöbben” – hangsúlyozta a Honvéd Vezérkar főnöke, aki a február 13-án indult toborzókampányról is beszélt. Kiemelte: ennek célja, hogy minél többen megismerjék a Magyar Honvédség feladatát. Végezetül felhívta a figyelmet a 175 kilométeres közösségi futásra, ami a 175 éves Magyar Honvédség megünneplését is szolgálja.

Az értekezleten Kaszab Zoltán főtörzszászlós hangsúlyozta: jónak tartotta, hogy a parancsnokok külön szót ejtenek az altisztekről és a vezénylőzászlósokról, és feladatot is szabnak számukra. „Ez tökéletesen bizonyítja, hogy az altisztek és a vezénylőzászlósok fontos részei a katonai szervezet életének, feladatvégrehajtásának” – fogalmazott, hozzátéve: minden altisztnek kötelessége, hogy a rendfokozatához, tudásához és beosztásához mérten maximálisan támogassa mindenkori parancsnokát akár alegység, akár egység szinten.

Mudra József ezredes évértékelőjében hangsúlyozta: az alakulat egész évben bővelkedett kihívásokban. A Közös Akarat feladat mellett közreműködtek a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar, valamint a háttérintézmények munkájának támogatásában, a híradó és vezetéstámogatói, informatikai, logisztikai és ügyviteli szakfeladatok ellátásában is. A díszelgők és a katonazenészek pedig hozzájárultak nemcsak a dandár, hanem az egész Magyar Honvédség jó hírének öregbítéséhez.

Az évértékelés után Mudra ezredes az idei feladatokról beszélt. „Célunk az, hogy mindenki, rendszeresen, naponta végezze fizikai felkészülését és bármikor képes legyen minél magasabb szinten végrehajtani a fizikai állapotfelmérést” – emelte ki.

 

Forrás: honvedelem.hu
Szöveg: Takács Vivien
Fotó: Szováthy Kinga

Galéria, Hírek

A magyar királyi 2. honvédhadsereg szárazföldi fegyverzete a keleti hadszíntéren

Dr. Kovács Vilmos ezredes – 2022-ig a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka – egy átfogó, másfél órás előadást tartott a keleti hadszíntéren harcoló honvéd katonák szárazföldi fegyverzetéről február 20-án a Stefánia Palota dísztermében. 

Az eseményen résztvevő hallgatóság megismerhette, hogy milyen külföldi, avagy magyar forrásokból sikerült beszerezni a több mint 200 ezer főre tehető 2. m. kir. Honvédség fegyverzetének eszközparkját. A magyar-német-szovjet hadosztályok fegyverzeti összehasonlításáról készült táblázatából kiderült, hogy pontosan milyen fegyverzettel és felszereléssel küldték őket a frontra. Így a gyalogsági és tűzérségi fegyverek tekintetében részletes bemutatót kaptak az előadáson résztvevők, úgymint: marok és sorozatlövő fegyverek, aknavetők, tarackok, páncéltörők és harckocsik. Megtudhattuk azt is, hogy lőszer-utánpótlás tekintetében komplett vonatok szállították Németországból, illetve Magyarországról a tüzérség számára a muníciót. A folyamatosan érkező ún. lőszervonatok általában 30-40 vagonból álltak.

A prezentációból az is kiderül, hogy végrehajtható, vagy lehetetlen feladatot kaptak a német szövetségestől, továbbá, hogy gyengén vagy erőn felül teljesítettek-e a magyar katonák a Don-kanyarnál. Végül pedig az előadás ismertette azt is, hogy milyen erők jöttek haza 1943-ban.

 

Szerk/foto: Pete Balázs

Galéria, Hírek

2023-as év első dandársorakozója

Sikeresen megtartottuk a 2023-as év első dandársorakozóját február 15-én a Petőfi Sándor laktanya alakulóterén.

Az eseményen Mudra József ezredes, az MH BHD dandárparancsnoka tartott beszédet, melyben köszönetét fejezte ki az elmúlt évben elvégzett munkáért és kitért a dandár előtt álló feladatokra. Az új évben több köszönő levél is érkezett alakulatunkhoz, melyet Ráczné Zeher Orsolya százados az MH BHD személyügyi főnökség beosztott tisztje ismertet.

Szerk/fotó: Pete Balázs

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.