Hírek

VIII. Vajai Honvéd Művésztelep

A művésztelepen töltött 10 nap alatt a szöveggyűjtemény olvasása mellett ihletet nyerhettek Dr. Bene János címzetes múzeumigazgató előadásából is, mely a nyíregyházi katonacsaládok történetét járta körbe. Az előadáson kiemelt téma volt vitéz Mikecz Kálmán huszárezredes (a nyíregyházi honvéd kollégium névadója), és Vattay Antal altábornagy (az MH 2. területvédelmi Ezred névadója) családjainak története.

Szepessy Béla nyíregyházi grafikusművész műtermében látta vendégül a lelkes társaságot, ahol az általa művelt különleges grafikai technikákkal ismerkedhettek meg az alkotók.A telep hagyományosan jó hangulatára, családias légkörére jellemző, hogy a „hivatalos” csapat mellett visszatért egy hétvégére, illetve a záróünnepségre öt olyan alkotó is, aki korábban már táborlakóként megismerhette ezt a különleges műhelyt, melyet 2015-ös indulása óta Tamus István grafikusművész vezet.A záróünnepségen az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár katonazenészei adtak fogadózenét Kovács Róbert százados vezényletével. Házigazdaként köszöntőt mondott Molnár Sándor az MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjtemény vezetője.
Szijártó Richárd ezredes, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár dandárparancsnok-helyettese a táborzáró, egyben kiállításmegnyitó beszédében hangsúlyozta mennyire megtisztelő, hogy Vaja, az önkormányzat és a vajai polgárok befogadták az alkotótábort. Nagy örömére szolgált, hogy a Debrecenből indult kezdeményezés immáron 8. alkalommal kerülhetett megrendezésre ezen az inspiratív helyszínen. Elmondta, nem számított rá, hogy ilyen kimagasló mennyiségben és minőségben születnek alkotások. Kiemelte, hogy a művésztelepen és a részt vevők munkásságában is megmutatkoznak a honvédség legfőbb eszmei értékei úgy, mint hűség, hazaszeretet és bajtársiasság, de legfőképpen a tettrekészség, amely itt is nagyon szembe tűnő volt, látva az művészek hozzáállását az alkotáshoz.

Tisza Sándor Rajmund, Vaja város polgármesterének pohárköszöntőjével ért véget a VIII. Vajai Honvéd Művésztelep.

A kiállítás 2023. június 22-éig tekinthető meg a helyszínen!

Szerző: Farkas Kinga
Fotó: Landberger-Laukó Tímea, Németh Zoltán

 

Hírek

23 éve a 32-eseknél- Interjú Zsolnai Tamás ezredessel

 

Nagyon összetett és sokszínű a feladatrendszeretek. Áruld el, kérlek, hol találkozhatnak veletek az állampolgárok!

Az Országházban napi 24 órában őrzik a koronaőrök a Szent Koronát, mindezek mellett ők hajtják végre – nap mint nap – Magyarország lobogójának fel-, illetve levonását is a Kossuth-téren. A korábban Díszzászlóalj elnevezést viselő alegység már Lövészzászlóalj néven fut, alapvető feladatuk, hogy ellássanak minden katonai díszelgő protokolláris tevékenységet. Láthatjuk őket állami, nemzeti ünnepeken, ők is kiveszik a részüket a lobogófelvonásokból, államfői, kormányfői, vezérkarfőnöki, NATO vezetői fogadásokon díszelegnek, valamint kegyeleti feladatokat is ellátnak. E kötelességeik mellett különböző megemlékezések, koszorúzások, egyházi rendezvények állandó részvevői a katonák. Az egykori Palotaőrség, most Gyalogos Testőrség honvédjei protokolláris objektumőrzési feladatokat látnak el a Sándor-palotánál, amely a Köztársasági Elnöki Hivatalnak ad otthont. Büszkén mondhatom, hogy nagy népszerűségnek örvend a már turistalátványosságnak számító zenés őrségváltásunk is.

Külön szeretném kiemelni a hat vagy nyolc főből álló Különleges Díszelgő Csoport tevékenységét, akik a Lövészzászlóalj katonáiból kerülnek ki. Ők olyan speciális, nem mindennapi fegyverfogásokat és mozdulatokat alkalmaznak, amelyek rendkívüli fegyelmezettséget, precizitást, ügyességet igényelnek. Zenére koreografálva teszik mindezt különböző eseményeken, toborzó rendezvényeken, még külföldön is népszerűsítik a Magyar Honvédséget.

A Koronaőrség egyenruháját karmazsin-vörös, a Lövészzászlóaljét optikai fehér, a Gyalogos Testőrségét pedig palackzöld ékítmények díszítik, szimbolizálva a piros-fehér-zöld trikolórt.

HM_ur_fogadasa_katonai_tiszteletadassal_20220526_07

Meg lehet fogalmazni, hogy mi a legnehezebb egy díszelgő katona feladatai között?

A monotonitás. A díszőrségek esetében alapvetően órás váltásokkal hajtjuk végre a feladatunkat, ami azt jelenti, hogy – bár 5-10 percenként fogásokat végezhetnek a katonák és a felállítási helyüket is megcserélhetik – de az egy órás váltást ki kell bírniuk kisebb mozgásokkal. Ez megterhelő fizikailag és szellemileg is. Főleg akkor, ha nem külső helyszínről beszélünk, hanem egy belső térről, gondolok itt a Koronaőrség szolgálati helyére.

És miben rejlik a szakmátok legnagyobb szépsége?

Az egyik legfelemelőbb érzés, amikor lobogófelvonást hajtunk végre a Kossuth téren, egy nemzeti ünnep alkalmával, a Himnusz dallamaira. Ezen rendezvények alkalmával csapatot, egységet alkotva teljesítünk felemelő feladatot. Ilyenkor átgondoljuk, hogy milyen út vezetett el addig, hogy éppen akkor, azon a napon, abban az órában, ország-világ szeme látta előtt szolgálhatunk, ezzel is szimbolizálva, megjelenítve a Magyar Honvédséget és hazánkat, Magyarországot. Ilyenkor megtérül a befektetett gyakorlás és akarat. Lelki kielégülést és felemelkedést tud nyújtani egy katonának egy-egy ilyen alkalom: büszkén jelenthetik ki, hogy igen, ezért megérte. Pontosan ezért szenteltem én is életem nagy részét a 32-eseknek.

vegyes_átnézett (21)

Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk reggelén – véleményem szerint – az egyik legmagasztosabb pillanat az, amikor esküt tesznek a honvéd tisztek. Felkészítésük a ti feladatotok, alakiasságuk a ti érdemetek.

Így van. A koreográfia kialakításában, a fogások végrehajtásában, az egyes harcos módszertől elkezdve, egészen a kisebb és nagyobb alegységek összekovácsolásáig részét képezzük a folyamatnak, legjobb tudásunk szerint segítjük az avatandó tiszteket.

Nem szabad arról sem megfeledkezünk, hogy gyümölcsöző az együttműködésetek, kapcsolatotok más nemzetekkel is.

Igen, rendszeresen járunk külföldre: minden évben eljutnak a Különleges Díszszegő Csoport katonái Prágába, ahol a fegyveres erők napja alkalmából egy nagy ünnepség keretén belül tartanak díszelgő találkozót. Ez minden évben visszatérő feladat, nagyon várják a bajtársak. A legtöbb esetben – aki bekerül ebbe a csoportba – azért készül egy évet, hogy ide kijuthasson, és megmutassa, mennyit küzdött a célja elérése érdekében. Tavaly Belgiumban, Mons városában jártunk: megtisztelő meghívásuknak köszönhetően a SHAPE fesztiválon vettünk részt egy bemutatón.

A Különleges Díszelgő Csoport mellett a Lövészzászlóalj katonái is helyt állnak nemzetközi viszonylatban: akár koszorúzások, megemlékezések alkalmával, nagykövetségi, illetve katonai attaséktól érkező felkérések alapján szoktuk ezeket a feladatokat végrehajtani.

Remek az együttműködésünk a V4-es országok díszelgő alakulataival is, és szorosra fűztük a kapcsolatot például az olasz díszelgő bajtársakkal, meghívásuknak köszönhetően lehetőségünk nyílt megismerni a tevékenységüket. Ők is élvezték már a mi vendégszeretetünket, és idén is visszatértünk hozzájuk. Ezek az utazások nagyon jó alapot szolgálnak ahhoz, hogy megosszuk egymással tapasztalatainkat.

Bankó_olasz (6)

Beszéljünk egy kicsit a változásokról is. Testőrezredre keresztelték az alegységet.

A 32-esek továbbra is az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár kötelékében hajtják végre feladataikat. A megnevezés 2023. február elsejével változott meg, tehát a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység már a 32. Testőrezred nevet viseli. Alapvetően ez továbbra is egy ezred szintű, de nem ezred jogállású alegység a dandár kötelékében, amely változás az elöljáró azon szándékán alapult, hogy visszatérjünk a hagyományokhoz. Itt főként a két világháború közötti korszaknak az elnevezéseit hozta vissza az elöljárói rendelkezés. A három alapvető alegység neve is megváltozott: a korábbi Honvéd Koronaőrség most Koronaőrség néven, a Honvéd Díszzászlóalj Lövészzászlóaljként, a Honvéd Palotaőrség pedig Gyalogos Testőrségként hajtja végre mindennapi feladatait.

Altisztavatas_20220716_29

2022 májusában fordulópontjához érkezett a magyar katonai díszelgés története. Hatvan évig használtátok a jellegzetes alakú SZKSZ-45 öntöltő karabélyt, míg a Honvéd Palotaőrség ezt a típust díszelgési feladatai során a hadtörténelemhez és katona hagyományokhoz jobban kötődő 1895 M Mannlicher karabélyra cserélte 2012-ben. A megszámlálhatatlanul sok protokolláris feladat után méltóképpen búcsúztatok el ezektől a fegyverektől, melyeket egy igazi 21. századi fegyver, az AK-63-asok váltótípusaként rendszeresített, cseh licenc alapján készülő CZ BREN-2 gépkarabély váltott fel.

Igen, jelenleg a CZ BREN-2 gépkarabélyokkal hajtjuk végre a feladatainkat, de a jövő tekintetében az az elöljárói akarat, hogy térjünk vissza a 1895 M Mannlicher karabélyra. A Különleges Díszelgő Csoport katonái továbbra is az SZKSZ-45 típusú karabélyt használják majd zenés bemutatóik során.

A huszár díszalegységből tavaly szeptember 15-ével új szervezeti egység alakult Honvéd Huszár Díszegység néven. Ekkor vetted át a 32-esek alegységzászlóját, majd októberben parancsnokká neveztek ki, ezzel egyidőben pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere ezredesi rendfokozattal jutalmazta kiemelkedő teljesítményedet.

Nagyon megtisztelő és felemelő pillanat volt ez számomra, mondhatni a 23 éves szolgálatom megkoronázása. Büszke vagyok arra, amit elértem, régi vágyam és célom volt az, hogy a 32-eseket vezethessem, és ezt mostanra sikerült elérnem. Itt kezdtem a pályámat a jogelőd szervezeteknél, díszelgő szakaszparancsnokként, később századparancsnoki, zászlóalj törzsfőnöki beosztásban és sokáig szolgálhattam a hazámat az akkori díszzászlóalj parancsnokaként. Ezt követően lettem a 32-esek parancsnok-helyettese. Ez idő alatt igyekeztem minden olyan tapasztalatot megszerezni és tudást elsajátítani, ami fontos volt ahhoz, hogy a mostani beosztásomat nyugodt szívvel és magabiztosan tudjam ellátni.

alaki foglalkozással egybekötött dandársorakozó_Bankó (8)

Mindeközben missziós tevékenységet is vállaltam: NATO kötelékben hajtottam végre feladatokat Irakban tíz hónapig, majd ENSZ kötelékében, Cipruson egy évig. Célom az, hogy mindannak a követelménynek, ami ilyenkor egy parancsnoknak a vállát nyomja, megfeleljek, mert fontos számomra, hogy az irányításom, vezetésem alatt álló alegységek profitáljanak a tapasztalataimból. 23 éve szolgálok a 32-esek zászlaja alatt, ebből merítek erőt.

Eddigi pályafutásod során melyik esemény volt számodra a legemlékezetesebb?

Megadatott számomra az a lehetőség, hogy egy Magyarország számára is történelmi jelentőségű eseményen vezényelhettem azt a díszegységet, amely végrehajtotta őszentsége, Ferenc pápa fogadásának katonai díszelgő-protokolláris feladatait. 2023. április 28-ra innentől fogva mindig életem meghatározó napjaként emlékezem majd vissza.

Pápa_Zsolnai

Milyen a kapcsolat a díszelgő katonák között és hogyan jellemeznéd a csapatot?

Kiemelt figyelmet fordítunk a bajtársiasságra, hiszen a feladatunk jellegéből adódik, hogy egymásra vagyunk utalva. Beszélhetünk egyfajta fegyvernemi sovinizmusról is: egy lövész, egy gyalogos testőr, valamint egy koronaőr másképp tekint a hivatására, ami egészséges versenyszellemhez vezet a 32-eseken belül. Ez persze megváltozik, amikor a trikolór együtt áll. Ilyenkor a három alegység egybeforrt mozdulatai jelenítik meg mindazt a fegyelmet, egyöntetűséget, amelyet a Magyar Honvédség testesít meg.

Szerinted mik lehetnek egy ideális parancsnok ismérvei? Melyek azok a követelmények, képességek, amelyeknek az ideális vezetőnek meg kell felelnie?

A legfontosabb, hogy hiteles legyen. A katonáival szemben követelménytámasztónak kell lennie, mindezt úgy, hogy közben emberséges maradjon. A hivatását elszántan, példamutatóan kell ellátnia, döntései alkalmával pedig következetesnek kell lennie. Ugyanazok a szabályok érvényesek mindenkire, mindenkor. Ettől eltérni nem célszerű és nem is szabad. Ezen kívül a példamutatás is ide sorolható. Akár fizikai felmérésről van szó, akár feladatvégrehajtásról, egy jó vezetőnek az élen kell teljesítenie. A katonáknak látniuk, tudniuk kell, hogy a parancsnok magas szinten is eleget tud tenni a követelményeknek. Én mindig arra törekszem, hogy biztosak legyenek abban a katonáim: számíthatnak rám, bizalommal fordulhatnak hozzám. Egy jó parancsnoknak ismernie kell a beosztottjait és a felmerülő problémákat is meg kell tudnia oldani.

20230306_KG_Zsolnaiportre_007

Te miért választottad ezt a szakmát, és miért szereted azt, amit csinálsz?

A haza szolgálata az mindig is prioritás kell, hogy legyen egy ember életében. Aki tenni akar azért az országért, ahol él, azért a közösségért, ami körbeveszi, annak érdemes a honvédséget választania. Legyen az akár a haza fegyveres védelme vagy fegyver nélküli szolgálata, ez egy felemelő hivatás. Meghatározza a mindennapjaikat az összetartó szellem, a bajtársiasság. Számítunk egymásra, nem csak szakmai szempontból, hanem fizikai, érzelmi vagy akár magánéleti problémák esetén is. Olyan összetartó ereje tud lenni ennek a csapatnak, ami sok mindenen átlendíti a társainkat. A kiképzések, gyakorlatok nemcsak alegységgé formálják a katonákat, hanem emberileg is közel hozzák őket egymáshoz.

A katonaságnak van egy jellemformáló hatása is, amely olyan pozitív értékeket tud felhozni a felszínre egy ember személyiségében, amelyet utána a mindennapokban is kamatoztatni tud. Legyen az akár kitartás, akaraterő vagy olyan rejtett képességek, amit nem is gondolna, hogy benne rejlik.

Zsolnai_archív (4)

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, 32. Testőrezredének parancsnoka katonai pályáját honvédtisztté történő avatásával kezdte 1999-ben, ezt követően a tiszti parancsnoki lépcsőt végig járva látta el beosztásait jelenlegi és jogelőd alakulatánál. Jelenleg is aktívan vesz részt az állami és honvédségi protokolláris, valamint katonai díszelgő feladatokban. Számos alkalommal hajtott végre a Különleges Díszelgő Csoport parancsnokaként külföldi kiküldetéseket és nemzetközi díszelgési feladatokat, képviselve ezzel Magyarországot, a Magyar Honvédséget.

20230306_KG_Zsolnaiportre_015

Külföldi katonai missziók tekintetében szolgált NATO-kötelékben Irakban tíz hónapot (NATO Training Mission), mint kiképző és összekötő feladatokat ellátó tiszt. Továbbá az ENSZ katonai megfigyelő- és összekötő csoport parancsnokaként Cipruson (UNFICYP) teljesített szolgálatot, ahol alapvetően a szembenálló felek közötti közvetítés, tárgyalások megszervezése és lebonyolítása volt a feladata.

Irak_Zsolnai

Tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Karán végezte, mint összfegyvernemi, gépesített lövész–mérnök-tanár hadnagy. A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett egyetemi külügyi szakértői végzettséget. A szakmája csúcsát jelentő képzését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Felsőfokú Vezetőképző Intézet, Katonai Felsővezető Szakirányú Továbbképzési Szakán végezte el.

Zsolnai_archív (2)

Idegennyelvi tanulmányait – többek között – az Egyesült Királyságban, Bournemouth-ban végezte. Részt vett a „Cooperative Nugget ’97” NATO gyakorlaton (Fort Polk, Louisiana, Amerikai Egyesült Államok), továbbá szolgálati feladatot hajtott végre Magyarország déli határszakaszánál is.

20230306_KG_Zsolnaiportre_011

Zsolnai Tamás ezredes kiemelkedő teljesítményének elismerésérül megkapta a Tiszti Szolgálati Jel II., III. fokozatát, a Békefenntartásért Szolgálati jelet (NATO, ENSZ), a Szolgálati Érdemjel arany, ezüst és bronz fokozatát, a Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati jelet, 2013-ban pedig az év főtisztjének választották.

Szabadidejében két szenvedélyének hódol: fiának, Zsolnai Bence Milánnak és a futásnak, mely sportágban már szép eredményt ért el, hiszen teljesítette a maratoni távot.

Zsolnai_Bence_Milán
maraton_Zsolnai archív
Szöveg: honvedelem.hu
Hírek

A katonazene legnagyobb legkisebb rajongója

 

Csütörtök délután van, amikor becsöngetünk abba az óbudai társasházba, ahol Sturm Áron lakik. Riportalanyunk nemrégiben ünnepelte tizedik születésnapját, és minden bizonnyal olyan az élete, mint a korosztályából a legtöbbeknek: az általános iskola mellett különórákra jár, amelyek közül a zeneóra a legkedvesebb tanításon kívüli elfoglaltsága és ha teheti, családjával, barátaival tölti a szabadidejét. Egy valamiben azonban biztosan különbözik az átlagos kamaszkorba lépőktől: rajong a katonazenéért.

„Két és fél éves voltam, amikor anyáék kivittek a Kossuth térre, október 23-án, és utána már mindig kértem, hogy menjünk ki, mert nagyon tetszett, amit ott láttam” – mondja Áron, mialatt édesanyja, Sturm-Czintula Krisztina kényelmesen odatelepszik fia mellé a világos nappali kanapéjára. „Nem volt semmi tudatosság benne” – jelenti ki az édesanya arról, hogy férjével együtt miért vitték el a kisfiút a Parlament elé. „Igazából csak egy ünnepet szerettünk volna megnézni. Gyerekkoromban mi is rengeteget jártunk ki, akkor ez sok családnak program volt. Talán még most is az” – folytatja.

„Hát, annyira nem emlékszem már rá, de szerintem jó volt, mert különben akkor nem járnánk még mindig katonazenekari rendezvényekre” – veszi vissza a szót az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákja, akit a katonazene műfajjal kapcsolatos legkorábbi élményeiről kérdezünk. Habozik, amikor arról érdeklődünk, hogy miként épültek fel azok a szintek, amelyek a kezdeti fázistól a jelenlegi állapothoz vezettek, hogyan alakult ki benne a rajongás a menetdalok, a katonanóták iránt. „Március tizenötödikén megkértem anyáékat, hogy akkor is menjünk ki, mert nagyon tetszett a parlamenti ünnepség. Elvittek, az is nagyon fantasztikus volt!” – sorolja. „Talán még volt egy-két alkalom, aztán megtudtuk, hogy a zászlófelvonások után másnap ugyanúgy van zászlólevonás, ami szintén ünnepélyes, így aztán oda is elkezdtünk járni.”

Áron udvariasan és őszintén válaszol a kérdéseinkre. Megnyilatkozásai többnyire rövidek, érződik rajtuk a szándék a pontosságra. Az eddigi élete majdnem felét úgy élte le, hogy már több nyilvános rendezvényen szerepelt katonazenekarral együtt: 2019-ben a Szolnoki Regionális Katonazenekari Fesztivál záróprodukciójában beszállhatott a vezénylésbe, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Központi Zenekara pedig korábban születésnapi szerenádot adott neki az Óbudai Mesevilág Óvodában, de a katonai sajtó idén is beszámolt arról, hogy több különböző ünnepélyes zászlófel- és levonáson is jelen volt. „Mostanában a legnagyobb élményt az jelentette, hogy nemrég az egyik szombaton kint voltunk a Bazilikánál, ahol a Magyar Honvédség katonazenekari fesztivál tartott, másnap pedig a Városligetben jártunk, ahol szintén hallhattam a katonazenészeket, akik a honvédelem napja alkalmából felléptek” – meséli.

Nem tudjuk magunkban tartani a kérdést, hogy mit szerethet igazán a katonazenében egy harmadikos, aki valóban számtalan bemutatón, szabad- és zártéri előadáson, hangversenyen figyeli-hallgatja-élvezi a katonamuzsikusok produkcióját. Áron századmásodpercnyi töprengés után azt mondja, hogy emlékei szerint a szakalaki bemutatók – az úgynevezett „gyep-showk” – mindig lenyűgözték.

„A Szent István-bazilika előtt például nagyon jó volt a mostani alaki bemutató, azt mindig szeretem, de szerintem aznap a szolnokiaké volt a legjobb produkció, mert ott volt egy kis történet is. Egyszer elmentünk Szolnokra, a RepTárba, az ottani repülőmúzeumba és pont akkor volt náluk fesztivál. Megismerkedhettünk az egyik zenésszel, azóta már nagyon sokszor beállhattam közéjük, kicsit karmester lehettem. Barátság is kialakult köztünk, amit nagyon sokra tartok, de ettől függetlenül is azt mondom: az övék volt a legjobb fellépés. Egyébként csak ők kaptak ujjongást a végén, a kiemelésnél” – értékeli a honvédelem napi katonazenekari fesztiválon szerzett benyomásait a katonazenekarok legnagyobb és egyben legkisebb rajongója, akinek Rixer Krisztián, az MH Szentendre Helyőrség Katonazenekar vezetője még a tamburbotját is odaajándékozta.

Miért éppen katonazene, fordulunk Áron felé, akinek szemmel láthatóan tényleg a honvédség dalai körül foroghatnak a gondolatai, mert a szobájába, ahova az imént vezetett be, nem csak a katonás rend, hanem a vonatkozó relikviák nagy száma is meglep. „Eleve szeretem a zenét” – közli velem. Áron kipakolja a katonasapkáit, hangszereit, kottáit, tamburbotját és okleveleit. „A zenét annyira szeretem, hogy most is zongorára járok. A katonazenében pedig a fegyelmet szeretem a legjobban. Azt, hogy együtt lépnek, és nagyon összeszokott társaság amellett, hogy a zene önmagában milyen jó. Az biztos, hogy zenével szeretnék foglalkozni. Az is lehet, hogy zongorista, esetleg katonazenész vagy karmester leszek” – magyarázza a kitűnő tanuló.

A mostani találkozás soha vissza nem térő alkalom, hogy magától a katonazene-rajongótól tudjuk meg: van-e legkedvesebb katonazenéje? „Nincsen, mert az összes daluk nagyon tetszik! Annak persze nagyon örültem, hogy a hatodik születésnapomra anya elintézte, hogy az oviba kijöjjön a helyőrségi zenekar és ott eljátszották nekem a Happy Birthday-t. Az ovis társaimnak is tetszett, de én azt láttam rajtuk, hogy meglepődtek. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem szerették, de nem annyira fanatikusak, mint én” – teszi hozzá Áron az utóbbi kitételt a korrektség jegyében. Elmondja azt is, hogy a legnagyobb álma egyébként a tizedik születésnapján teljesült: a szülei elvitték Londonba, ahol a brit királyi család elsőszámú rezidenciája, a Buckingham-palota előtt megnézhetett egy őrségváltást.

Szerző: Navarrai Mészáros Márton

Fotó: Nagy GáborHorváth Sztaniszláv archív felvétele

Hírek, Rendezvények

Utazás a Föld körül Plusz

 

„Nem vágytam könnyű Caminora. Nem szerettem volna igazi harc nélkül befejezni az utamat. Talán éppen ezért is választottam a Norte útvonalát és talán pontosan ezért akartam sátorral végigjárni az ösvényeket.
Egyetlen fogadalmam volt csupán indulás előtt: akárhány napig is tartson, de csak a szabad ég alatt hajthatom álomra a fejem.

Nem is sejtettem, de ez a fogadalom később rengeteg spirituális és kalandos élménynek ágyazott meg. Így kerültem összetűzésbe vaddisznókkal és így ébresztett a dagály is az egyik éjjelen. Pontosan ilyen kalandokra vágytam, mélyen belül pedig harcolni szerettem volna önmagammal, kihívásokon és nehézségeken át.”

Helyszín: Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ, Pódium bár, 1143 Budapest, Stefánia út 34-36

Időpont: 2023. június 07. szerda 18:00 – 19:30

A BELÉPÉS INGYENES, de regisztrációhoz kötött a jegypenztar@mil.hu e-mail címen.

Hírek

Hősök napja

 

Május utolsó vasárnapján azokra a hősökre emlékezünk, akik életüket áldozták hazánkért, Magyarországért. Az ünnep eredete egészen egy 1917-es törvényre vezethető vissza, amely minden községet arra kötelezett, hogy méltó emléket állítson elesett hőseinek. Az Országgyűlés a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére 2001-ben nyilvánította minden esztendő májusának utolsó vasárnapját a magyar hősök emlékünnepévé.

A Hősök terén álló Magyar Hősök Emlékkövénél tartott koszorúzást – amelyen mások mellett dr. Kun Szabó István vezérőrnagy, a Köztársasági Elnöki Hivatal Honvédelmi Irodájának vezetője, főhadsegéd is jelen volt – megelőzően Vargha Tamás úgy fogalmazott: adósok vagyunk hőseink irányába. „Adósok vagyunk hazánk minden fiának, akik valaha életüket áldozták a hazáért. Adósok vagyunk, mert őriztek, fenntartottak egy eszményt évszázadokon át, egy eszményt, amely ezeréves távlatban segítette Magyarországot, hogy itt maradhasson Európa térképén.” Hozzátette, hogy hazánk azon kevés országok közé tartozik, amely a háború helyett a béke pártján áll, egyúttal leszögezte, hogy Magyarország kormánya minden nyomás ellenére határozottan kiáll békepárti álláspontja mellett. De a béke megtartása csak akkor lehetséges, ha Magyarország rendelkezik elrettentésre képes katonai erővel is.

 

_SNJ7789

„Ezért folytatjuk a Magyar Honvédség fejlesztését, ezért építünk XXI. századi high-tech haderőt, ezért láttunk hozzá a szervezeti korszerűsítéshez, a toborzás kiszélesítéséhez és a kiképzés felgyorsításához” – jelentette ki a parlamenti államtitkár. Rámutatott arra is, hogy azonban a legjobb fegyverek sem hozhatják meg a kívánt sikert, ha azokat nem elkötelezett, a hazájáért, nemzetéért tettre kész katonák fogják. „Ha hiányzik a szív, a meggyőződés, hogy saját földünket életünk árán is meg kell védeni, akkor nem lehetséges, de legalábbis rendkívül nehézzé válik a haza védelme” – mondta, hozzáfűzve: emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy azért lehetünk itt, mert voltak, s vannak hőseink. „A békét és a szabadságot is nekik köszönhetjük, és mindkettő megőrzése kötelességünk” – húzta alá Vargha Tamás.

_SNJ8145

A katonai tiszteletadással egybekötött megemlékezés a Fiumei úti sírkertben folytatódott, ahol a résztvevők nemzetünk hőseinek – 52-es számú – parcellájánál is lerótták kegyeletüket.

Itt a honvédelmi tárca miniszterhelyettese beszédében úgy fogalmazott: mindig készen kell állnunk a haza védelmére, különösen most, amikor közelünkben háború dúl. A Magyar Honvédség megújítását célzó feladatok kapcsán elismerte, hogy az elvégzendő munka hatalmas léptékű, de a ma katonái erőt és példát meríthetnek eleink tetteiből. „Hőseinkre pedig emlékeznünk kell minden korban, az irányukban meglévő adósságunkat pedig az emlékük éberen tartásával és a megfelelő tisztelet lerovásával törleszthetjük. Embert próbáló feladatunkhoz a hazáért elesettek emléke és példája adjon erőt mindnyájunknak.”

Szerző és fotó: Snoj Péter

 

 

 

 

 

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.