Altiszti támogató Csatorna
Altiszti Támogató csatorna

Az Altiszti Támogató csatorna a Magyar Honvédségben, stratégiai szinttől harcászati szintig kiépült a parancsnoki döntéshozatali, döntés előkészítési folyamatot támogatni hívatott rendszer.

A parancsnoki vezetési rendszer támogatása. Biztosítja a kiadott intézkedések, parancsok érvényre juttatását. Folyamatos, aktuális, hiteles információforrás a parancsnoki, valamint az alárendelt állomány részére. Gyors hatékony reagálás az esetleg felmerülő problémákra. A feladatokra történő jobb felkészülés a döntésmeghozatalok alaposabb előkészítése.

Az Altiszti Támogató Csatorna működésének alapja a Honvéd Vezérkar Főnök 142/2016 HVKF intézkedés, 1 számú melléklete.

A parancsnok vezetői tevékenysége során támaszkodik az alárendelt parancsnokokra és szakmai vezetőkre, valamint a vezénylőzászlósi támogató rendszerre. A parancsnok vezetői tevékenységének segítése, a zászlósi, altiszti, tisztesi és rendfokozat nélküli állomány végrehajtói tevékenységének hatékonyabb megszervezése és felügyelete érdekében a parancsnok közvetlen alárendeltségében a csapatoknál és egyéb katonai szervezeteknél vezénylőzászlós teljesít szolgálatot.

Az Altiszti Támogató csatorna a Magyar Honvédségben, stratégiai szinttől harcászati szintig kiépült a parancsnoki döntéshozatali, döntés előkészítési folyamatot támogatni hívatott rendszer.

Rendeltetése:

A parancsnoki vezetési rendszer támogatása. Biztosítja a kiadott intézkedések, parancsok érvényre juttatását. Folyamatos, aktuális, hiteles információforrás a parancsnoki, valamint az alárendelt állomány részére. Gyors hatékony reagálás az esetleg felmerülő problémákra. A feladatokra történő jobb felkészülés a döntésmeghozatalok alaposabb előkészítése.

Stratégiai szinten a működtetéséért felelős:

A Magyar Honvédség vezénylőzászlósa. A Magyar Honvédség vezénylőzászlósa koordinálja az Altiszti Támogató Csatorna működését. Az Altiszti Támogató Csatornán keresztül érvényt szerez az altiszti és legénységi állomány feladat végrehajtására, kiképzésére, öltözködésére, megjelenésére, viselkedésére vonatkozó szabályzatokban foglalt követelményeknek.

Az Altiszti Támogató Csatorna tagjai a dandárnál:

dandár vezénylőzászlós, zászlóalj vezénylőzászlósok, század vezénylőzászlósok, szakasz altisztek, rangidős altisztek, rajparancsnokok.

Működtetéséért felelős:

dandár vezénylőzászlós

Működése:

Az Altiszti Támogató Csatornán továbbított feladatokat, feladatszabásokat, információkat az adott szintű vezénylőzászlós köteles jelenteni közvetlen elöljárójának. Az elöljáróval történt egyeztetés követően, intézkedik a további szükséges feladatok végrehajtására. Az Altiszti Támogató Csatornán meghatározott jelentések elkészítését, feladatok végrehajtását követően, a vezénylőzászlós jelentést tesz közvetlen szolgálati elöljárójának a feladat végrehajtás tartalmáról, majd az elöljáró jóváhagyását követően továbbítja jelentését az Altiszti Támogató Csatornán.