MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
NATO Központi Nyilvántartó Felügyelet

Magyarország

NATO Központi Nyilvántartó

 

37. § (1) A NATO Központi Nyilvántartó a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt honvédségi szervezetnek a NATO minősített adatok, országos szinten történő fogadására, elosztására és kezelésére kijelölt szervezeti egysége.
(2) A NATO Központi Nyilvántartó a Nemzeti Biztonsági Felügyelettől kapott tájékoztatás alapján kimutatást vezet a hatáskörébe tartozó külföldi minősített adatot kezelő szerveknél működő NATO adatot kezelő Nyilvántartókról és Kezelő pontokról.
(3) A NATO Központi Nyilvántartó a Nyilvántartóktól kapott tájékoztatás alapján összesített kimutatást vezet valamennyi hatáskörébe tartozó NATO „Szigorúan titkos!” minősítési szintű külföldi minősített adatról és erről minden év március 16-ig írásban tájékoztatja a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet.
(4) A NATO Központi Nyilvántartó a minősített adatot kezelő szervektől kapott tájékoztatás alapján minden év március 16-ig megküldi a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére az előző évben a minősített adatot kezelő szervekhez érkezett vagy ott keletkezett külföldi minősített adatok iratforgalmi statisztikáját minősítési szintenként és minősített adatkezelő szervenként készített bontásban.
[1]

  

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

 

Elérhetőségek:

Magyarország NATO Központi Nyilvántartó

1134 Budapest Lehel u. 33-35.

 

Parancsnok:
Pálóczyné Berena Katalin őrnagy:
HM/Városi: 02-225-267 / +36-1-237-5586
Mobil telefon: +36-30-251-6895


Juhász Tatjána Eszter százados:
HM/Városi: 02-225-452 / + 36-1-236-5123
Mobil telefon: +36-30-357-9481


Molnár Károly főhadnagy:
HM/Városi: 02-225-290 / + 36-1-236-5129

Telefax: 02-225-241 / +36-1-237-5585

Szervezeti e-mail cím: nato.kpny@hm.gov.hu 

 

Szabályozók:


 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet;
 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről;
C-M (2002) 49-REV1 (NATO Biztonsági Szabályzat (NU);
AC/35-D/2002-REV4 Információbiztonsági Direktíva (NU);
AC/35-D/2001-Rev-2 Fizikai Biztonsági Direktíva (NU);
AC/35-D/2000 Rev-7 Személyi Biztonsági Direktíva (NU)

Kövessen minket a közösségi médiában is

Facebook

Instagram
Legfrissebb tartalom
Galériák
„Szabadság, szerelem!” – és alkotótábor
2021. október 26. 09:45 (9 db kép)
Isten éltesse Ezredes úr!
2021. október 24. 09:55 (9 db kép)
Ünnepi állománygyűlés
2021. október 22. 12:24 (9 db kép)
TeSzedd!
2021. október 22. 11:15 (9 db kép)
Szervezeti egységek
Partnerek