MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
Vezető Szervek

A Dandár törzse készíti elő a szervezet vezetési okmányait, a napi életet szabályozó parancsokat, intézkedéseket, éves, havi és heti terveket, valamint a dandárparancsnoki jelentéseket, beszámolókat. Koordinálja a Dandár katasztrófahelyezetek kezelésére kijelölt erői, munkacsoportjai, valamint a szolgálatok felkészülését és feladatvégrehajtását. A Dandár nemzetközi együttműködésének irányítása is a Törzs feladata: koordinálja a nemzetközi szakmai rendezvényekre történő kiutazásokat és a vendégfogadási feladatokat.

A Törzs hajtja végre a Dandár és az ellátási körébe tartozó katonai szervezetek logisztikai támogatásának tervezését; a működéshez, kiképzéshez szükséges logisztikai támogatás tervezését, szervezését, koordinálását. Ez magában foglalja az intézményi logisztikai költségvetés tervezését, a haditechnikai és hadtáp biztosítást, elhelyezési feladatokat, a személy- és teherszállítás szervezését. A Dandár az élelmezési szakterület szakmai irányítása mellett végzi az étkezdék, büfék, valamint kitelepülés esetén a katonai bázisok üzemeltetését. A logisztikai szakemberek a kiadási előirányzatok felhasználásával biztosítják a Dandár alaprendeltetési tevékenységének logisztikai hátterét, hadrafoghatósági mutatóinak növelését, a személyi állomány élet és munkafeltételeinek korszerűsítését. A tervezési és szervezési feladatok kiterjednek a különböző nemzetközi, NATO konferenciák, a minisztériumi és vezérkari szintű rendezvények, valamint civil szervezetek rendezvényeinek biztosítására. Ezen feladatok végrehajtása érdekében az elöljáró felé felterjesztik a szükséges erőforrás terveket, költségvetési terveket, önköltség számításon alapuló kalkulációkat.

A Magyar Honvédség – mely a legnagyobb nem polgári célú frekvenciafelhasználó – frekvenciagazdálkodási érdekei képviseletét is a Dandár szakállománya hajtja végre, ennek keretében megindítja, koordinálja, nyilvántartja a kommunikációs- és nem kommunikációs rádióberendezések hatósági engedélyeztetési eljárásait.

Kiemelt feladat a rejtjelzés és az információvédelem, a rejtjelzési eljárásokhoz szükséges készségek biztosítása, az információ továbbítását végző rendszerek és az azokat kezelő személyek jogszabályi előírásoknak megfelelő biztosítása, fenntartása.

A Vezető Szervek végzik a Dandár és az általa ellátott katonai szervezetek működőképességének biztosításához, feladatai ellátásához szükséges különböző árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos beszerzési eljárások lefolytatását, a hatályos szabályozásnak megfelelően, figyelemmel a költséghatékonyságra és a gazdaságossági elvek betartására.

A Magyar Honvédségen belül működő tíz katonazenekar szakmai irányítását a Szurmay Dandár látja el, az MH főkarmester vezetésével, aki felelős az immár hagyományosnak tekinthető Regionális Katonazenekari Fesztiválok (Tata, Kaposvár, Székesfehérvár, Hódmezővásárhely, Szolnok, Szentendre), valamint a kétévente végrehajtásra kerülő Debreceni Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál szakmai műsortervének összeállításáért, a fesztiválok szakmai irányításáért. Részt vesz fogadások, koszorúzások, protokolláris és egyéb társadalmi, egyházi rendezvények zenei kiszolgálásának előkészítésében.

A Vezető Szervek feladatai közé tartozik továbbá a Dandár kommunikációs, ellenőrzési, híradó és informatikai, személyügyi, jogi és igazgatási, ügyviteli, biztonságtechnikai, valamint pénzügyi feladatainak végrehajtása.

Legfrissebb tartalom
Galériák
Mindenki Hadtudománya Szabadegyetem - Oroszország
2018. november 13. 09:30 (4 db kép)
Operettgála a Stefánia Palotában
2018. november 13. 09:23 (4 db kép)
Belgrádban vettek részt megemlékezésen a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység katonái
2018. november 13. 07:31 (4 db kép)
Novemberi dandársorakozó a Petőfi laktanyában
2018. november 09. 11:36 (4 db kép)
Szervezeti egységek
Partnerek